Visualització del contingut web

Introducció

La Universitat ha fet un seguiment constant de l’evolució del brot de coronavirus SARS-Cov-2, segons les indicacions de les autoritats sanitàries. Amb l’objectiu de centralitzar tota la informació, comunicació i gestió de la pandèmia, el febrer del 2020 la UPF va constituir una Comissió de Seguiment que ha treballat activament també durant el present curs acadèmic.

En aquest període, la Comissió ha centrat la seva actuació, d’una banda, en l’avaluació i la previsió dels possibles escenaris de futur, amb l’objectiu d’anticipar-se als esdeveniments; i, de l’altra, a mantenir el contacte constant amb degans  i directors, proporcionant i compartint informació sobre l’evolució i la gestió dels diversos escenaris de la pandèmia a la UPF.

La Universitat ha adoptat diverses mesures que poden agrupar-se en els blocs següents:

Mesures adoptades a les instal·lacions de la UPF

La Universitat ha reforçat la neteja i la ventilació dels espais. D’una banda, el servei de neteja s’ha ampliat i s'ha reestructurat per fer possible l’increment de les freqüències de neteja i s’ha fet un protocol per a la desinfecció especial d'espais ocupats per persones que notifiquin ser casos o contactes estrets de covid-19. De l’altra, a banda de seguir les recomanacions de la ventilació natural, s’ha posat especial èmfasi en l’actuació sobre els sistemes de ventilació mecànica (per exemple, modificant la configuració de les instal·lacions de climatització de manera que, en els casos on sigui possible fer-ho, es renovi tot l’aire al 100%), amb l’objectiu d’assegurar la ventilació automàtica dels espais sense necessitat de ventilació natural.

Mesures adoptades amb relació a la docència

La Universitat ha apostat des de l’inici per un format de docència híbrida, que ha implantat sempre que la normativa li ho ha permès. Amb tot, les diverses onades de la pandèmia durant aquest curs acadèmic han provocat que la major part de la docència del primer i segon trimestre s’hagi hagut de fer a distància, seguint les indicacions del PROCICAT. Pel que fa a la docència del tercer trimestre, la UPF n’ha activat esglaonadament l'activitat presencial, començant pels primers cursos de grau i de màster i procurant que tots els estudiants tinguin activitat presencial abans que acabi el trimestre. 

Mesures amb relació a la mobilitat de la comunitat UPF

En termes generals, i d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries, s’ha recomanat als membres de la comunitat universitària que limitin els viatges que no siguin estrictament necessaris, especialment als països declarats de risc 3 per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Pel que fa als estudiants internacionals ja presents al campus UPF, s’ha estat en contacte permanent amb les agències implicades i les universitats d’origen per mantenir-les informades i coordinar actuacions. Pel que fa als estudiants UPF i al personal (PDI i PAS) que, sota el paraigua d'un programa institucional, estaven fent o preveien fer una mobilitat a l'estranger en països de risc, se’ls ha fet un seguiment personalitzat.

Campanya de cribratges

La UPF ha participat amb èxit en la campanya de cribratges covid-19 que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha promogut als campus universitaris catalans. Les proves, voluntàries i a cost zero, es van fer entre el 26 d’abril i el 4 de maig als campus de la Ciutadella i del Poblenou, a tots els membres de la comunitat universitària i dels centres adscrits, amb l’objectiu de detectar casos asimptomàtics de covid-19 i determinar si la persona ha passat la malaltia.

Comunicació

En l’àmbit de la comunicació, a l’inici de la pandèmia, es va posar en marxa la web Coronavirus, que durant aquest temps ha recollit tota la informació sobre la gestió de la covid-19 a la UPF.

D’aquesta web, en destaquen la creació d’un apartat de preguntes i respostes breu (FAQs) per resoldre els dubtes més freqüents de la comunitat universitària, així com un repositori amb les principals notícies sobre la gestió de la pandèmia a la UPF amb afectació sobre la vida de la comunitat universitària; i també articles d’opinió de professors i investigadors. A més, aquestes informacions s’han difós a través d’altres canals com butlletins institucionals i xarxes socials.

També s’ha desplegat una campanya informativa per augmentar l’hàbit de rentar-se les mans, portar sempre mascareta i mantenir la distància de seguretat. La campanya s’ha difós amb cartells il·lustratius i a través del Canal UPF (pantalles dels campus) i les xarxes socials. També s’ha creat i s'ha instal·lat una senyalització excepcional per a la covid-19 als edificis de la Universitat sobre mobilitat, l'ús d'ascensors i lavabos i atenció al públic, entre altres.