Al 2020, en el conjunt de convocatòries competitives, la UPF ha obtingut un total de 151 projectes, dels quals 46 estan liderats per dones, xifra que representa un 30% dels projectes aconseguits a la UPF l’any 2020.

 

Projectes estatals

En aquest apartat es destaquen els resultats dels investigadors i les investigadores de la UPF a les convocatòries del Plan Estatal de Fomento de la Investigación Científica i Técnica de Excelencia (2017-2020) (Plan Estatal).

 • Projectes R+D+i (modalitats generació del coneixement i reptes de la societat). Els resultats de la convocatòria del 2019 d'aquests projectes es van publicar a finals de 2020. Es van aprovar 40 projectes de 74 presentats (percentatge d'èxit del 54%) per part d'investigadors de la UPF, per un import total concedit de 4,1 milions d’euros.

         Les taules 5.1 i 5.2 il·lustren aquests resultats:

També s'han de destacar els resultats de la UPF a les convocatòries del Plan Estatal següents:

 • Programación Conjunta Internacional (PCI). Aquesta convocatòria finança actuacions per tal de promoure la participació d'equips espanyols en projectes de recerca col·laborativa de dimensió europea, en el context de les actuacions de l'Espai Europeu d'investigació, o actuacions internacionals. Al 2020, s’han obtingut 2 projectes, liderats per Jorge García Ojalvo (CEXS) i Oriol Mir (Dret).
   
 • Retos colaboración. Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes de recerca, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l'aplicació al món empresarial de noves idees i tècniques que contribueixin a la creació de nous productes i serveis, i que tinguin relació amb les prioritats establertes en els reptes socials del Programa Estatal I+D+i. Al 2020, es van obtenir 3 projectes, liderats per Wiebke Weber (Departament de Ciències Polítiques i Socials), Jérôme Noailly i Francesc Xavier Serra Casals (DTIC).
   
 • Projectes Acción Estratégica de Salud. L'objectiu d'aquests projectes és contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, reforçant i incrementant per a això la competitivitat internacional de l'R+D+i del Sistema Nacional de Salud i de les empreses relacionades amb el sector. Al 2020, es van obtenir 2 projectes, liderats per Fernando García Benavides (CEXS) i Antonio Ivorra (DTIC).
 

Projectes europeus

El 2020, la UPF va aconseguir dins l'Horizon 2020 (o H2020) 33 projectes (dels quals 10 estan liderats per dones), per un import global de 14,6 milions d'euros. A aquest import s’han d’afegir els fons procedents de convocatòries europees que no formen part del programa marc, fins a assolir els 14,7 milions d’euros provinents de l’administració europea, una xifra superior a la de 2019 (12,5 milions). La taula següent mostra l'evolució del finançament i del nombre de projectes europeus (només H2020) atorgats a la UPF entre 2016 i 2020.

Els ajuts atorgats en el marc de l'H2020 (i destacats a continuació) es poden classificar a partir dels diferents programes de l'H2020 entre ajuts del Pilar 1 (foment de l'excel·lència), del Pilar 2 (lideratge industrial), del Pilar 3 (reptes socials) i del SwafS (Science with and for Society).

Pilar 1. Foment de l'excel·lència

 • European Research Council (ERC). El programa ERC és el programa del Pilar 1 destinat a ajuts individuals de recerca bàsica en la frontera del coneixement. Durant el 2020, s’han obtingut 4 projectes a les convocatòries de l'ERC, per un import total de 5,6 milions d'euros, concretament:
   
  • 2 ERC advanced grant: 1 al DTIC (Héctor Geffner) i 1 al Departament d'Economia i Empresa (Jan Eeckhout)
  • 1 ERC starting grant: 1 al DTIC (Gergely Neu)
  • 2 ERC proof of concept grants: 1 al DTIC (Antonio Ivorra Cano)


Des de la creació el 2007 del programa ERC fins al 31 de desembre del 2020, la UPF ha obtingut 48 ajuts, resultats que evidencien l’aposta per la qualitat i l’excel·lència en recerca de la Universitat. 

 • Marie Sklodowska Curie (MSC). El programa MSC financia accions per a la moblititat d'investigadors. El 2020, la UPF ha obtingut 16 ajuts Marie Sklodowska Curie (6 dones, 10 homes) per un import total de 3,8 milions d'euros, que es distribueixen de la manera següent:
  • 10 Individual fellowships (IF): 2 al CEXS (Valentina Sica i Javier Santos-Moreno), 1 al Departament de Ciències Polítiques i Socials (Natalia Tumas), 1 al d'Economia i Empresa (Tetyana Surovtseva), 1 a Dret (Thomas Parr), 2 al DTIC (Adrian Galdran i Tomás García Sánchez), i 3 al Departament d'Humanitats (Julie Mushynsky, Elizabeth Cole i Brian Rosa).
  • 4 Research networks (ITN): 1 al CEXS (Gianni de Fabritiis) i 3 al DTIC (Jérôme B. Noailly, Ángel Lozano i Gustavo Deco).
  • 1 Research and Innovation Staff Exchange (RISE): 1 ajut al Departament d'Economia i Empresa (Gabor Lugosi).
  • 1 COFUND-FP Fellowship Programme: 1 ajut per dur a terme el projecte EUTOPIA Science and Innovation Fellowships (EUTOPIA SIF), liderat conjuntament pel Vicerectorat de Recerca i pel Servei de Recerca. 
    
 • Future & Emerging Technologies (FET). El programa FET es centra en finançar projectes col·laboratius que contribueixin a desenvolupar noves tecnologies. En el programa FET, al 2020, s'han obtingut 2 ajuts, en els quals la UPF participa com a soci, i per un import total d'1,8 milions d'euros: els 2 del DTIC (els 2 de Gustavo Deco).

Pilar 2. Projectes de recerca en lideratge industrial (LEIT)

El programa LEIT té com a objectiu fomentar el desenvolupament de tecnologies i innovacions. Dins el programa LEIT (Learship in Enabling and Industrial Technologies), s'han aconseguit 5 projectes, per un import total d'1,6 milions d'euros, en els quals la UPF participa com a soci: 4 del DTIC (Leo Wanner, José Ángel Blat, Horacio Saggion i Héctor Geffner) i 1 del CEXS (Luc Steels).

Pilar 3. Reptes socials i altres programes

El 2020, dins del Pilar dedicat a estimular la recerca i la innovació per donar resposta als diferents reptes socials als quals s'enfronta Europa, s'han aprovat 5 projectes, per un import total d'1,6 milions d'euros.

 • Dins del repte social 1 (Health, demographic change and wellbeing), s’han obtingut 2 projectes: 1 del DTIC com a soci (Óscar Camara) i 1 del Departament de Ciències Polítiques i Socials com a third party (John Palmer).
 • Dins del repte social 6 (Social sciences and humanities), s’han obtingut 3 projectes en els quals la UPF participa com a soci: 1 del Departament de Comunicació (Mònica Figueras), 1 del Departament de Ciències Polítiques i Socials (Verónica Benet) i 1 del CEXS (Gema Revuelta).

Science with and for Society (SwafS) - EUTOPIA TRAIN

Enquadrada en el programa Swafs i en concret dintre de la línia estratègica de Support for the Research and Innovation Dimension of European Universities, la iniciativa Eutopia-TRAIN impulsada des de l'aliança EUTOPIA va  rebre un finançament total de 2 milions d'euros, dels quals 346 mil corresponen a la UPF per a un període de tres anys comprès entre el 2021 i el 2023.

 

Projectes d'altres entitats

Al 2020, es van obtenir 35 projectes de convocatòries d’altres entitats públiques o privades, per un import global de 2,7 milions d’euros.

Entitats estrangeres

Es consoliden els bons resultats de participació de la UPF en convocatòries d’entitats estrangeres, fet que contribueix a impulsar la internacionalització de la recerca de la UPF i posa de manifest el bon nivell assolit pel PDI de la UPF en la captació de fons internacionals. El 2020 s’han obtingut 10 projectes (1 dona i 9 homes), amb un finançament conjunt d’1 milió d’euros. Destaquen els projectes següents:

 • International Human Frontier Science Program (HFSP), 1 ajut al CEXS (Oriol Gallego).
 • US Office of Naval Research (ONR NAVY), 1 ajut al CEXS (Marc Güell).
 • US National Institute of Health (NIH), 1 ajut al CEXS (Tomàs Marquès).
 • European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD), 1 ajut al CEXS (Lorenzo Pasquali).
 • US National Science Foundation (NSF), 1 ajut al Departament d'Humanitats (Tatiana Hlukhava).

 

Entitats nacionals

Al 2020, s’han obtingut 25 ajuts d’altres entitats de l’Estat, per un import total de 1,7 milions d'euros. Entre aquests cal esmentar:

 • Fundación BBVA. 3 ajuts Becas Leonardo 2020 (Ignacio Lago Peñas del Departament de Ciències Polítiques i Socials, Luigi Pascali del d'Economia i Empresa, i Pol Dalmau del d'Humanitats en són els beneficiaris), i 3 Ayudas a equipos de investigación científica (Massimo Motta i Daniel Navarro d'Economia i Empresa, i Mariano Torcal de Ciències Polítiques i Socials).
 • Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior, 2 ajuts al Departament d'Humanitats (Maria Eugenia Aubet i Sandra Montón).
 • Fundació La Marató de TV3, 1 ajut al CEXS (Antonio Serrano).
 • Fundació Bancària La Caixa, 1 ajut al Departament d'Economia i Empresa (Jesica de Armas).

 

Convocatòries covid-19

Arran de l’epidèmia provocada per la covid-19, diferents entitats han convocat ajuts per promoure el coneixement sobre el CoV-2 i lluitar-hi. Durant el 2020, la UPF ha obtingut 8 projectes en el marc d'aquestes convocatòries:

 • Una terapia innovadora contra el Covid-19 basada en ARN circulares”, projecte liderat per Juana Díez. ISCIII.
 • "Preclinical development of innovative mRNA/MVA vaccines against SARS-CoV2", projecte coordinat per IDIBAPS, amb la participació de la UB, l’IRB i la UPF (Andreas Meyerhans). Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • “Una terapia innovadora contra el SARS-CoV-2 basada en ARN circulares (CIRCO-3)”, projecte coordinat per Juana Díez, on participen l’INIA i la UAB. Fondo SUPERA COVID-19 (Santander Universidades i CRUE).
 • “CRISPR Screen to Identify Drug-Repurposing Host Targets for SARS-CoV-2 Infection (CRISPRCOV2)”, projecte coordinat per Marc Güell, amb la participació de l’IGTP. Fondo SUPERA COVID-19 (Santander Universidades i CRUE).
 • "El empleo juvenil en España ante la crisis de la covid-19: impacto en la desigualdad laboral por género desde un enfoque interseccional", projecte dirigit per Carles Feixa. Fondo SUPERA COVID-19 (Santander Universidades i CRUE).
 • "COronavirus Research EVIDence evaluation Psychology/Neuroscience", projecte encapçalat per Salvador Soto. Fundación BBVA.
 • "The economic recovery after COVID19: inequality, consumption and the fate of the Spanish economy", projecte liderat per José García Montalvo. Fundació "la Caixa".
 • "Understanding the spatio-temporal social determinents of health to improve mathematic simulations of recurrent COVID-19 outbreaks", projecte dirigit per Juan Benach. Fundació "la Caixa".