Barcelona School of Management

Director:
José M. Martínez Sierra

 

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus

Director:
Josep Maria Raya Vilchez

 

Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus 

Directora:
Carme Rosell

 

Escola Superior Politècnica Tecnocampus

Directora:
Ester Bernadó Mansilla

 

Escola Superior de Comerç Internacional

Director:
Albert Carreras de Odriozola

 

Escola Superior d'Infermeria del Mar 

Directora:
Esther Insa Calderón

 

BIST Dolors Aleu Graduate Center

Director:
Gabriel Mauricio Silbermann