L’estructura d’igualtat de la Universitat s’ha reforçat amb l’arribada d’una nova tècnica a la Unitat i s’han consolidat les comissions d’igualtat en l'àmbit dels centres. Per tercer any, la Universitat Pompeu Fabra ha obtingut una molt bona posició (53/776) en el Times Higher Education Impact Factor pel que fa a l’ODS5, relatiu a la promoció de la igualtat de gènere.

Es continua desenvolupant el Segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena (2018-2022).

Pel que fa al mínor en Estudis de Gènere, enguany s’ha ampliat l'oferta d’activitats formatives amb noves assignatures i augmenta el nombre d’estudiants que el cursen.

La Biblioteca/CRAI, juntament amb la Unitat d’Igualtat de la UPF, va treballar per incorporar recursos sobre perspectiva de gènere i perspectiva LGBTI a les guies temàtiques i a la nova guia genèrica Perspectiva de gènere (https://guiesbibtic.upf.edu/perspectiva-genere). La idea d’aquest projecte va néixer a partir de diferents recursos que s'havien recollit en diversos projectes del PlaCLIK i que es van anar ampliant amb els fons de la Biblioteca i d’altres d’externs. Aquesta guia recull eines i recursos adreçats tant a estudiants com a professorat, per tal d’ajudar a incorporar la perspectiva de gènere en la recerca i en la docència universitària. La guia fa d’aparador general de la matèria i de distribuïdor cap a les diferents guies temàtiques. S'hi pot trobar l’accés directe a termes de cerca d'UPFinder, com ara: Col·lectiu LGBTI, Desigualtats de gènere, Feminisme, Igualtat entre els sexes, Interseccionalitat, LGBTIfòbia, Masculinitats, Rols i esteoreotips de gènere, Sexualitats, Violència envers les dones. 

D’una altra banda, aquest curs s’ha lliurat el doctorat honoris causa a la professora Angela Davis, a proposta de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere de la UPF. L’acte, en format en línia a causa de la pandèmia, va tenir lloc el dia 9 de març del 2021.

La Unitat d’Igualtat ha impulsat l’aprovació d’un annex al Codi de Conducta de la UPF sobre conductes violentes, discriminatòries i d'assetjament, amb l’objectiu de recollir els principis d’actuació personal i professional en matèria d’igualtat i no-discriminació per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere que han de regir la interacció entre els membres de la comunitat universitària i amb el personal de les empreses subcontractades que desenvolupen la seva jornada a les diferents dependències de la UPF.

Es renova la convocatòria d’ajuts per a joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys. Els ajuts, de fins a 200 euros mensuals, ampliables fins a un màxim de 400 euros mensuals en el de famílies monoparentals o monomarentals, tenen per objecte facilitar la dedicació a la recerca d’aquest col·lectiu i contribuir a la seva consolidació professional.

 

Al llarg del curs s’han executat les accions següents finançades mitjançant el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere:

1. L’elaboració d’un informe exhaustiu sobre els resultats de l’enquesta UPF Espai Segur, que es va dur a terme el novembre del 2019 entre la comunitat universitària de la UPF. L’informe està complementat amb dades de tipus qualitatiu per aprofundir en el coneixement de la incidència d’aquestes situacions. L’objectiu d’aquesta acció ha estat contribuir a la planificació d’accions de millora necessàries en la sensibilització i en la formació del conjunt de la comunitat universitària així com en l’atenció a les persones que hagin patit aquestes conductes. Com a conseqüència de les evidències de l’informe, s’ha dut a terme una campanya informativa a les biblioteques sobre l’existència del Protocol i dels serveis d’acompanyament. S’ha encarregat també un segon informe sobre la percepció de la seguretat als campus per detectar els punts que requereixen millores tant en l’interior dels edificis com en l’exterior. Aquest informe va estar precedit per marxes exploratòries en els tres campus, en les quals van participar dones dels tres col·lectius de la comunitat universitària.

2. L’edició d’un vídeo per sensibilitzar des de les xarxes socials els potencials testimonis d’agressions masclistes o LGTBIfòbiques i incentivar la seva participació activa en la reacció a les agressions i en el suport immediat a les persones que les pateixen. L’objectiu és que tota la comunitat sigui un actor clau, tant de manera individual com col·lectiva, en la deslegitimització social de les violències masclistes i en la lluita per la seva eradicació.

3. En el marc del treball de la Unitat d’Igualtat en la prevenció i la detecció de les violències als espais de participació estudiantil, s’ha encarregat un informe que valori les mesures adients per prevenir i reaccionar en cas d’agressions durant les festes desenvolupades en l’àmbit de la Universitat. El resultat de l’informe facilitarà l’organització de Punts Lila a totes les festes que s’hi organitzin, tant les dels estudiants com les festes majors i activitats similars organitzades per la mateixa universitat.

4. Durant l’any 2019, la Unitat d’Igualtat va coordinar l’elaboració d’un banc de recursos docents sobre temàtiques relacionades amb la violència masclista i les diferents disciplines impartides a la Universitat. Durant el novembre del 2020, s’ha dut a terme una acció formativa a partir dels recursos docents elaborats (34 fitxes), per a la seva aplicació per part del professorat en la seva pràctica docent. En aquesta formació han participat 33 persones.

5. S’ha dut a terme una acció formativa adreçada a millorar la primera atenció a les persones que han patit una agressió masclista o LGTBIfòbica als campus. La primera i segona edicions s’han adreçat al personal de recepcions i de seguretat dels campus i al personal de les direccions de campus, amb una participació de 90 persones. Una tercera i quarta edicions s’han adreçat al personal de biblioteques i dels punts d’informació a l’estudiant, i hi han participat 49 persones.

6. Finalment, s’ha materialitzat una convocatòria de recerca sobre violències masclistes (acord del Consell de Govern del 30 de maig del 2020). Han resultat escollits els projectes "Violència envers les dones a Europa: desemmascarant la 'Paradoxa nòrdica'”, liderat per Amàlia Gómez, i "La ideología de la maternidad intensiva como eje de violencia simbólica", liderat per Mittzy Arciniega. Els dos projectes finançats han presentat la seva recerca i conclusions en un acte en línia durant la Setmana de la Igualtat del 25 de novembre.

 

Pel que fa a la formació contínua al personal, s’han dut a terme 12 accions adreçades al PAS, en les quals han participat 253 persones. Durant la Setmana de la Igualtat del 17M, s’han ofert dues sessions formatives conjuntes per a PAS i PDI sobre la prevenció de la transfòbia a la Universitat, en què han participat 123 persones. Així mateix, la Unitat d’Igualtat ha coorganitzat amb el SACU dues accions formatives: la segona edició del curs Activisme amb Perspectiva Feminista, en el marc de l’Aula de Participació, i el taller per a l’organització de punts liles en els entorns de les associacions universitàries “Fem nostra la Universitat: Prevenció de les violències sexuals i LGTBIfòbiques”.

Com cada any, les setmanes de la Igualtat entorn de dates significatives com són el 25 de novembre, el 8 de març i el 17 de maig han permès dur a terme activitats de sensibilització diverses, totes en format virtual. Destaquen per l’alt nombre de participants les taules rodones “Violències masclistes contra les dones joves” (24 de novembre del 2020), coorganitzada amb Deba-t.org, “Equitat menstrual" (3 de març del 2021) i “Políticas trans en las universidades” (19 de maig del 2021), activitat coorganitzada per les universitats de Cadis, Barcelona, València i Complutense de Madrid. La participació de la Biblioteca/CRAI durant les setmanes de la Igualtat s’ha materialitzat en dues exposicions del catàleg bibliogràfic: entorn del Dia Internacional de les Dones, la Biblioteca va oferir un prestatge virtual amb un recull de documents de temàtica feminista i sobre perspectiva de gènere i igualtat. I entorn del Dia Internacional contra l'LGTBIfòbia, la Biblioteca va elaborar un recull de documents amb perspectiva LGTBI.

S’ha mantingut també la campanya de difusió entre els estudiants de primer curs de tríptics que donen a conèixer l’existència de la Unitat d’Igualtat i del Protocol contra la Violència Masclista i LGTBIfòbica. Igualment, continua la campanya de cartells recordant la necessitat d’actuar davant de qualsevol indici de violència masclista a la Universitat.

En relació amb el foment de la recerca sobre gènere i diversitat sexual, s’ha mantingut la convocatòria del premi al millor treball de fi de grau en gènere, al qual van concórrer 67 treballs. El treball guanyador va ser “Propuesta de reforma de los delitos contra la libertad sexual en base al consentimiento de la víctima. Agresión y abuso sexuales en adultos”, de l’estudiant Laia Mañé. El lliurament del premi es preveu que tingui lloc a la tardor del 2021 en un acte presencial durant les V Jornades del Centre d’Estudis de Gènere, acte coorganitzat amb la Unitat d’Igualtat, que té com a finalitat visibilitzar la recerca en estudis de gènere i LGTBI que es fa a la Universitat. S’ha posat també en marxa la segona convocatòria del premi al millor treball de fi de màster i de tesi doctoral, que té caràcter bianual i que es resoldrà a la tardor del 2021.

L’activitat Viquidones UPF, que treballa per reduir la bretxa de gènere a la Viquipèdia, s’ha interromput durant el primer trimestre; però s’ha pogut recuperar en format en línia a partir del segon trimestre, tots els primers i tercers dimarts del període lectiu. El 24 de maig del 2021 aquesta activitat ha celebrat el seu cinquè aniversari.

La presència d’UPF Igualtat a les xarxes continua guanyant seguidors, i durant el curs 2020-2021 hem guanyat 216 seguidors a Twitter i 170 seguidors a Instagram.

La Unitat d’Igualtat és membre de la Xarxa SAI (Servei d’Atenció Integral), de la Direcció General d’Igualtat, i participa regularment en les reunions i les formacions de la xarxa.

Finalment, la Unitat d’Igualtat ha estat present a la trobada anual del Grup de Treball en Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives, que va tenir lloc en format virtual els dies 3 i 4 de desembre del 2020. Es manté també la participació en les reunions de la comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya. La Unitat d’Igualtat manté la participació en les reunions anuals de les unitats d’igualtat de les universitats públiques de l’estat espanyol (RUIGEU), i és membre del Grup de Treball en Igualtat de Gènere de la Sectorial de Sostenibilitat de la CRUE.