Titulació 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Màster Universitari en Filosofia Política 98,76 91,62 97,38 98,78 98,09
Màster Universitari en Gestió de la Immigració 94,04 94,17 87,67    
Màster Universitari Avançat en Ciències Jurídiques 92,07 90,77 94,79 97,85 94,10
Màster Universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica 100,00 98,39 100,00 100,00 100,00
Màster Interuniversitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge 94,99 94,87 86,72 91,54 91,93
Màster Universitari en Estudis Àsia Pacífic en un Context Global       95,61 96,81
Màster Universitari en Cervell i Cognició 92,28 94,36 100,00 94,77 98,20
Màster Universitari en Comunicacions Mòbils   90,28 97,43 100,00  
Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional   82,66 86,15 91,01 87,94
Màster Universitari en Comunicació Social 91,25 92,31 100,00 92,66 97,92
Màster Universitari en Estudis de Traducció 95,85 93,36 96,57 93,91 98,70
Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat 96,89 96,19 92,98 98,99 97,40
Màster Universitari en European and Global Law   82,42 86,91 87,02 94,29
Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada 98,20 97,58 95,38 98,79 97,66
Màster Universitari en Recerca Multidisciplinar en Ciències Experimentals     100,00 100,00 100,00
Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius 81,93 88,40 97,63 85,34 86,33
Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius 85,19 90,15 90,46 87,81 85,23
Màster Universitari en Recerca en Ciència Política 93,63 89,74 93,22 100,00 85,11
Màster Universitari en Recerca en Economia, Finances i Empresa 98,46 95,48 95,45 98,92 99,45
Màster Universitari en Recerca en Sociologia i Demografia 73,52 72,73 79,50 92,77 84,18
Màster Universitari en Bioinformàtica (BIOINFO) 100,00 97,27 95,19 99,44 99,85
Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal 97,68 100,00 93,02 95,02 94,88
Màster Universitari en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat 72,81 82,23 90,25 94,55 88,54
Màster Universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament 83,12 88,07 88,93 84,47 76,24
Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis 86,24 87,62 78,92 93,62 95,00
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 94,25 93,15 95,09 96,78 92,79
Màster Universitari en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques 96,20 93,22 91,52 94,62 95,24
Màster Universitari en Història del Món 90,84 88,33 93,40 89,29 74,85
Màster Universitari en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC) 100,00 100,00 100,00 94,87 99,43
Màster Universitari en Recerca Biomèdica (BIOMED) 97,39 97,78 100,00 100,00 100,00
Màster Universitari en Salut Pública 98,27 98,70 95,41 98,85 94,26
Màster Universitari en Tecnologies del So i de la Música 86,89 87,69 88,02 86,59 96,62
Màster Universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol         100,00
Màster Univesrsitari en Estudis Xinesos 90,10 90,58 95,90 100,00 100,00
Màster Universitari en Estudis Migratoris     89,17 93,81 95,39
Total 90,57 90,93 93,58 94,23 93,81