Durant aquest curs, s’ha impulsat la transversalitat del compromís i la responsabilitat social a la Universitat completant la xarxa d’enllaços a les UGA per facilitar el flux d’informació de l’àmbit amb els centres d’estudi. 

Aquest curs s’ha elaborat un nou Pla de Sostenibilitat, que va aprovar el Consell de Govern el 21 de juliol del 2021. Per una altra banda, i pel que fa als plans vigents, es continua treballant segons les línies del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022 de Catalunya i en els plans propis de la UPF d’igualtat (2018-2022) i d’inclusió (2017-2021). Aquest darrer finalitza aquest any i se n’ha iniciat l’avaluació.

Premis als millors TFG, TFM i tesis doctorals en Benestar Planetari i en Responsabilitat Social Corporativa

L’àmbit de compromís social està alineat amb el projecte estratègic de Benestar Planetari, que suposa una aposta decidida de la UPF per assumir la seva responsabilitat com a centre d’excel·lència de recerca i docència internacional envers aquest repte de desenvolupament sostenible.  

Per fer-ho, des de fa uns anys es convoquen els premis als millors TFG, amb la càtedra UNESCO ESCI-UPF, i als millors TFM, amb la BSM-Barcelona. A l’edició del 2020, que es va resoldre el mes d’octubre del 2020, la Comissió Avaluadora va resoldre atorgar els premis següents:

Modalitat TFG: premi Càtedra UNESCO ESCI-UPF al millor treball de fi de grau (TFG) sobre temes de Benestar Planetari 

 • Primer premi per a Ana Lucía Londoño Ramírez (grau en Filosofia, Política i Economia per la UPF), per "Evaluating effective & sustainable adaptation to climate change in small islands states". Dotat amb 1.000 euros. Tutoritzat per Andrea Noferini. 
 • Dos segons premis, dotats amb 500 euros cadascun, per a: 
  • ​Maria Llerena Bastida (grau en Biologia Humana per la UPF), per "Towards a more sustainable university: exploring PBL-SDG innovative strategies to contribute to the sustainable development". Tutoritzat per Mar Carrió Llach. 
  • Paula Solé Jiménez, Ariadna Coma Garcia, Marta Nin Loscos i Emma Santanach Soler (grau en Periodisme per la UPF) per "Viure en verd". Tutoritzat per Mònica Terribas Salas.
Modalitat TFM: premi Càtedra UNESCO ESCI-UPF i Barcelona School of Management UPF als millors treballs de fi de màster (TFM) sobre temes de Benestar Planetari 
 • Primer premi per a Antonella Lilén Seide (master in European and Global Law de la UPF), per "The spillover effect of the Green Public Procurement of cleaning services: the case study of Barcelona Activa coworking buildings”. Dotat amb 1.000 euros. Tutoritzat per Lela Mélon.
 • Segon premi per a Olga Galí i Pérez (master in Cognitive Systems and Interactive Media per la UPF), per “Analysis of interpersonal communication in a Mixed Reality full-body interaction experience to foster social initiation in children with Autism”. Dotat amb 500 euros. Tutoritzat per Narcís Parés i Batuhan Sayís. 

D’una altra banda, per primera vegada, s’ha resolt la primera edició del premi a la millor tesi doctoral d'aquesta temàtica. Durant el mes de desembre del 2020, es va atorgar el premi a la millor tesi doctoral en Benestar Planetari 2020 ex aequo a:

 • Cristina Vert Roca, per la tesi "The Role of blue spaces on health and well-being". La Comissió ha valorat que l’estudi sobre els espais blaus proporciona una visió integradora (i actualment poc coneguda) dels efectes per a la salut humana d’una àmplia gamma d’espais i contextos habitables sota tres perspectives diferents. La tesi és un pas important en aquesta direcció i els seus resultats seran fonamentals per avaluar el paper dels espais blaus i les infraestructures relacionades (especialment les zones urbanes i periurbanes) en el context d’iniciatives de benestar planetari. 
 • Daniela Rebeca Ochoa Pesantez, per la tesi "El daño ecológico, el caso 'ChevronTexaco'. Estudio del régimen jurídico de la directiva 2004/35/CE y la ley española de responsabilidad ambiental así como de la legislación comparada". La Comissió ha valorat que, el fet d’exposar la insuficiència del sistema de dret civil existent a totes les jurisdiccions per tal de prevenir danys ambientals en absència de danys causats als éssers humans a través d’una anàlisi legal exhaustiva, serveix com a pas important cap a la convicció que la llei de responsabilitat civil actual ha de ser modificada i adaptada, per tal que la sostenibilitat, en tant que mitjà de prevenció de danys ambientals i socials, esdevingui un principi rector en termes de dret civil en general i del dret de danys en particular. La descripció comparada i l’aplicació detallada de les normes legals existents ofereixen una comprensió profunda de les deficiències dels sistemes legals i permeten continuar treballant en la coherència de les polítiques de sostenibilitat. 

Actualment, està oberta la convocatòria 2021 per a les modalitats de Millor Treball de fi de Grau i de Millor Treball de Fi de Màster. Totes les convocatòries es resoldran al primer trimestre del curs vinent.

En l'àmbit de la responsabilitat social corporativa es va resoldre el premi al millor TFG amb la càtedra Mango d’ESCI-UPF 2019-2020 durant el mes d’octubre, quan es van concedir els premis següents:

 • Premi al Millor Treball de Fi de Grau sobre temes de responsabilitat social corporativa, dotat amb 1.000 euros, per al treball titulat "Influència del tractament mediàtic de la immigració en les preocupacions dels espanyols”, elaborat per Paula Canongia.
 • Menció al treball “Intercooperativism as a tool for cooperative firms to expand internationally without suffering degeneration”, elaborat per Neus Bock, Núria Mallorquí, Laura Navarreti i Rosó Soler per la qualitat del marc conceptual plantejat entorn als principis i valors del cooperativisme.
 • Menció al treball “Diseño de un plan de 'compliance' para microempresas: mucho más que un programa de prevención de la responsabilidad penal de la persona jurídica”, elaborat per Ricardo López per la rellevància de la temàtica per a les nombroses microempreses que hi ha a Catalunya

Actualment, està oberta la convocatòria per al curs 2020-2021, que es resoldrà durant el primer trimestre del curs vinent.