Titulació 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
  Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona
Doctorat en Biomedicina 45 60 34 55 32 51 40 55
Doctorat en Ciències Polítiques i Socials 5 4 4 4 4 1 5 6
Doctorat en Comunicació 8 12 7 6 13 11 7 9
Doctorat en Dret 12 3 11 6 9 8 8 4
Doctorat en Economia, Finances i Empresa 10 4 17 5 17 11 12 7
Doctorat en Història 3 3 8 4 5 3 3 4
Doctorat en Humanitats 5 3 8 9 8 4 8 11
Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 23 8 24 8 16 12 11 7
Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge 4 13 5 10 5 16 4 16
Total 115 100 118 107 107 109 98 119