Introducció

Durant el curs 2020-2021, el Programa Alumni UPF ha continuat desenvolupant les seves línies estratègiques per mantenir activa la relació de la Universitat amb els graduats, en sintonia amb les accions dutes a terme en els cursos anteriors. S’ha seguit treballant per consolidar l’objecte del Programa Alumni UPF entre tota la comunitat universitària, fent especial èmfasi en la pedagogia del terme alumni entre tots aquells col·lectius que són candidats a pertànyer; és a dir, entre totes aquelles persones que tinguin o hagin tingut una vinculació de caràcter acadèmic amb la Universitat. En aquest sentit, s’han elaborat nous materials i formats comunicatius, a efecte de consolidar aquest missatge entre estudiants i graduats. Se segueix apostant per posar els i les alumni en el centre de les accions comunicatives, amb la voluntat de ser propers i de construir i reforçar un vincle de valor, empàtic i durador amb i entre els titulats i titulades de la UPF.

Així mateix, s’ha prosseguit en l’esforç per racionalitzar i adequar l’oferta de serveis, agrupats en quatre categories de diferent índole que són: serveis per a la incorporació a la carrera professional, serveis per a la formació i educació contínua, serveis TIC, biblioteca i descomptes i serveis i activitats per a la construcció de comunitat. La prestació de tots aquests serveis és gratuïta i el Programa Alumni els ofereix treballant en estreta col·laboració amb diferents serveis i unitats de la Universitat. Tant amb aquelles proveïdores de la cartera de serveis Alumni UPF, com també amb aquelles unitats promotores d’accions i activitats per a la construcció del sentiment de pertinença de la nostra comunitat alumni.

Amb aquest objectiu, el Programa Alumni monitora regularment tota l’activitat de la nostra universitat susceptible de ser d’interès per als graduats, a qui es convida a participar en els moments més emblemàtics del curs acadèmic. A tall d’exemple, el curs 2020-2021 s’ha convidat els i les alumni a les inauguracions virtuals de curs dels diferents estudis; els Diàlegs Humanístics; l’Aula d’Esport; la investidura com a doctor honoris causa d’Angela Davis; les actuacions de l’Aula de Teatre, Cor i Orquestra de Cambra de la UPF; la Setmana del Medi Ambient, o les jornades WeDiscover Days Barcelona, emmarcades dins del projecte EUTOPIA. També a algunes activitats organitzades fora del campus, com ara l'Àgora Lliure UPF o la cursa universitària Unirun.

A més, Alumni UPF ha donat continuïtat a la col·laboració amb el SACU per tal de convidar els i les alumni a una visita guiada al World Press Photo. Enguany, a causa de la situació, van poder aconseguir una visita virtual gratuïta sol·licitant un codi per gaudir d’aquesta exposició.

Accions al voltant de la graduació: orles, festa de graduació i noves altes al programa UPF Alumni 

Durant aquest curs acadèmic, a falta d’incorporar la nova promoció, s’ha arribat a la xifra de 20.504 membres del Programa Alumni UPF (84% de grau, 15% de màster i 1% de doctorat). Així, són 4 de cada 10 dels prop de 42.000 graduats de totes les promocions de la història de la UPF (1994-2020) que formen part del col·lectiu alumni.

El registre a l’Acte Acadèmic de Graduació és tradicionalment el principal punt d’entrada dels recentment graduats al Programa Alumni. Normalment, aquest esdeveniment se celebra al juliol i a tots aquells que es graduen se’ls convida a la festa, així com a donar-se d’alta al Programa. No obstant això, l’episodi de la COVID-19 ha ocasionat que l’Acte Acadèmic de Graduació se celebri al setembre, quan les mesures sanitàries ho permetin. No serà fins llavors que aquells qui finalitzen els seus estudis el curs 2020-2021 es convertiran ja en alumni. Es preveu que 9 de cada 10 persones registrades mostrin la seva voluntat de donar-se d’alta, donant continuïtat en termes relatius i absoluts als bons resultats de promocions anteriors.

Amb la vista posada en la celebració presencial d’un Acte de Graduació al setembre, UPF Alumni s'ha coordinat amb la Unitat de Comunicació i Projecció Institucional (UCPI) per tal que la promoció 2021 seguexi vinculada a la Universitat formant part del col·lectiu alumni. Per primera vegada, l'Acte Acadèmic de Graduació comptarà tant amb la promoció 2021 que es gradua enguany, com amb la promoció 2020, que no va poder celebrar el final del seu pas per la Universitat a causa de la COVID-19. D'aquesta manera, s'ha convidat a tota la promoció 2020 als actes que se celebraran el primer trimestre del curs 2021-22. El curs passat es va treballar la recollida de dades de la promoció 2020 per tal de garantir que, un cop es pogués celebrar la seva graduació, es disposés de totes les dades requerides per convidar els graduats a una festa presencial.

Per cinquè any consecutiu, Alumni UPF també ha estat l’encarregat de realitzar i supervisar la campanya de les orles dels graduats de la promoció 2021. Aquesta campanya ha tornat a significar aquest curs un important repte organitzatiu, donada la conjunció del canvi de proveïdor històric de les orles i les restriccions durant tot el curs derivades de la crisi de la COVID-19. La campanya de les orles ha comptat amb una àmplia participació per part de 1.921 estudiants de 25 graus, la xifra més alta de participació dels últims anys. Han participat també 325 docents, que han estat escollits per l’alumnat per formar-hi part. A tots ells se’ls ha convidat a retratar-se a l’estudi fotogràfic habilitat i també se’ls ha donat l’oportunitat d’enviar la fotografia de manera telemàtica. 

Cartera de serveis per als alumni UPF

Tal com reflecteix la taula 7.z, el curs 2020-2021 s’ha donat continuïtat a la cartera de serveis per als alumni. Tots els membres en gaudeixen de manera gratuïta.  Els serveis relacionats amb la carrera professional són els més utilitzats, essent els usuaris joves els que en fan un ús més intensiu. En aquest sentit, es consolida l’estreta col·laboració i sintonia amb el Servei de Carreres Professionals tant pel que fa a la Borsa de Treball, com a les activitats de desenvolupament de carrera professional o al servei personalitzat d’orientació professional.

La Borsa de Treball ha publicat un total de 487 ofertes de feina, amb 659 places, xifra que ha disminuït respecte anys anteriors, en gran part per la situació derivada de la COVID-19. Cal esmentar que, aquest curs, el Programa Alumni ha treballat conjuntament amb el Servei de Carreres Professionals en el llançament del nou Campus Treball, amb la finalitat d’oferir una borsa de feina més funcional i atractiva per als usuaris.

Pel que fa a les activitats de desenvolupament de carrera professional, durant aquest curs acadèmic 115 alumni han assistit a alguna de les 29 activitats de carrera professional organitzades. El col·lectiu alumni ha significat el 8% del total d’assistents a les activitats preparades pel Servei de Carreres Professionals. El nou escenari ha propiciat la continuïtat de les formacions en línia, format que ja es va provar de gran èxit el curs anterior.

Pel que fa al servei d’orientació professional per als alumni, s’ofereixen sessions d’assessorament  personalitzat per acompanyar els més joves en la incorporació al mercat de treball i/o la possibilitat de continuar la seva formació acadèmica. En aquest servei, alguns usuaris també troben consell per reorientar la seva carrera professional. El col·lectiu alumni ha significat el 24% del total d’usuaris d’aquest servei, que enguany s’ha ofert únicament de manera telemàtica. Aquesta modalitat ha permès que, durant el curs 2020-2021, més alumni que mai demanessin cita amb el Servei d’Orientació Professional. Així mateix, el nombre de sessions amb alumni s’ha multiplicat per dos respecte al curs passat.

En referència a l’ús d’altres serveis de la cartera Alumni UPF —diferents dels proveïts pel Servei de Carreres Professionals—, cal esmentar l’ús que fan els i les alumni de les instal·lacions de la Biblioteca i del servei de préstec. Durant aquest curs acadèmic, s’han realitzat 195 préstecs de documents (24 són documents PUC i 171 són documents UPF) a alumni. Un total de 114 alumni han sigut usuaris del servei de préstec. Aquesta xifra s’ha mantingut baixa, en gran part per l’obertura progressiva de les instal·lacions a causa de la crisi provocada per la pandèmia. Pel que fa a la utilització dels recursos TIC, concretament del GMAIL i les aplicacions de Google associades, 658 alumni n’han fet ús.

En referència a l’ús més o menys intensiu de la resta de serveis de la cartera Alumni UPF, el Programa Alumni no disposa de les dades quantitatives al respecte.

Accions que es desenvolupen des del programa UPF Alumni 

L’activitat del Programa Alumni va més enllà de proveir serveis, donar atenció i resoldre a les incidències dels usuaris. Des del Programa es duen a terme diverses accions estratègiques que es poden classificar en 3 categories segons la natura i l'objecte d’aquestes, que són: accions de comunicació amb alumni; accions de construcció de comunitat i vinculació amb Alumni UPF, i accions per a la promoció i millora de la reputació de la UPF —en col·laboració amb altres actors de la Universitat.

Accions de comunicació amb alumni (per ordre cronològic quan escau)

 • Butlletí Alumni UPF. DDurant el curs 2020-2021, s’han enviat 40 butlletins. La newsletter setmanal s’ha consolidat com el principal canal de comunicació amb els i les alumni. S’han anat introduint millores en el disseny per guanyar llegibilitat des dels dispositius mòbils, així com per incorporar la nova identitat gràfica del Programa. Amb una periodicitat setmanal, s’envia a 15.486 subscriptors i té una mitjana de 3.700 lectures setmanals (per tant, 1 de cada 4 lectors el llegeix). L’objectiu d’aquest butlletí, amb un to comunicatiu directe, és el d'informar els i les alumni de les notícies destacades de la Universitat i de les activitats que tenen lloc en el si de la comunitat UPF. Alhora, el butlletí incorpora articles de reflexió contemporanis i recomanacions d'activitats educatives, culturals i artístiques que tenen lloc tant en línia com a la ciutat de Barcelona. El butlletí inclou un recull molt popular d'ofertes de feina i informació sobre beques i ajuts. A més, enguany s’ha incorporat amb èxit un nou apartat —previ a aquest recull de feina, beques i ajuts— on intentem apropar els i les alumni a articles sobre el futur de la feina i tendències del mercat laboral que puguin ser d’interès per al nostre públic. Una còpia de la newsletter es fa arribar amb molt d'èxit (66% d'índex d'obertura) a una llista amb 159 destinataris institucionals, de la qual en formen part els membres del Consell de Direcció, el Consell Social, els caps de les UCA i deganats, l'equip de Gerència, els caps de servei, els caps de les UGAs i altres representants dels PAS i del PDI de la Universitat i del Grup UPF. A més a més, s’envia una còpia a 161 persones que han format o formen part del Programa UPF Sènior de la Universitat amb l’objectiu de mantenir-los vinculats a l’actualitat de la UPF i se sentin part de la comunitat universitària.
 • Paquet de benvinguda a Alumni UPF: Amb l’objectiu de començar a aplicar la nova identitat gràfica d’Alumni i donar a conèixer més en profunditat el Programa, s’ha elaborat un kit de benvinguda per als nous i noves alumni. El kit conté un fullet informatiu i un portabolígraf com a petit detall. El desembre de 2020 s’ha fet arribar per correu postal a totes les persones que es van donar d’alta durant l’any anterior.

 • Nou Blog Alumni UPF. Durant el curs 2020-2021, la nova plataforma de blog exclusiva d’UPF Alumni ha fet un pas endavant, en disseny i nombre de publicacions. El blog vol ser un espai on compartir experiències i coneixements del  talent dels i les alumni de la UPF arreu del món. Actualment, recull un total de 47 entrades, 35 dels quals s’han publicat durant l’últim curs. El blog es difon a través dels canals de comunicació d’Alumni UPF. A més, en coordinació amb la UCPI, se’n fa difusió en els diferents canals institucionals, entre els quals es troba LinkedIn i Focus, el web que recull contingut d’actualitat de la UPF.

 • Campanya de Sant Jordi amb llibres escrits o traduïts per alumni #madeinpompeu. Per tercer any consecutiu, s’ha dut a terme una campanya de visibilització de llibres escrits i traduïts per diversos i diverses alumni de la UPF, posant especial focus en les publicacions de l’últim any. S’ha fet una crida mitjançant el butlletí i les xarxes socials d’Alumni, i s’han recollit un total de 36 llibres de diferents gèneres —novel·la, poesia, assaig o contes infantils— es van divulgar en una pàgina web creada específicament a tal efecte.

 • Xarxes socials d'UPF Alumni.  Pel que fa a la comunicació del Programa Alumni UPF a les xarxes socials (Twitter, Instagram i Facebook), s’ha donat continuïtat a l’estratègia seguida en anys anteriors, que es caracteritza per: fer un seguiment de l’actualitat, i recollir aquelles informacions i fites institucionals més rellevants. També s’hi recullen activitats, ofertes de feina i ajuts a l’estudi que poden ser d’interès específic per al col·lectiu alumni. Entre els continguts a les xarxes socials, també hi ha espai per a l’humor, la nostàlgia o la inspiració. A més a més, regularment, les xarxes socials d'Alumni UPF són el repositori a través del qual es fan arribar les campanyes i els continguts del butlletí a tota la comunitat universitària. A la vegada, serveixen també per identificar tots aquells i aquelles alumni actius a les xarxes socials, els projectes vitals o experiències dels quals es comparteixen i s'amplifiquen des dels comptes del Programa. Totes les publicacions s’emmarquen sota el paraigua del hashtag #madeinpompeu, creat específicament pel Programa Alumni amb la finalitat d’aglutinar totes les publicacions que esmenten el Programa o els seus membres a les xarxes d’UPF Alumni. Aquest hashtag ha tingut molt bona acollida entre la comunitat UPF i el seu ús s’ha consolidat en la comunicació d’altres comptes institucionals de la Universitat i entre els mateixos usuaris. A juny de 2021, podem observar com continuen creixent el nombre de seguidors respecte al curs anterior:

  • Twitter: augmenta un 10,1% amb 3.266 seguidors.
  • Instagram: augmenta un 14%, amb 1.220 seguidors. 

Accions de construcció de comunitat i vinculació amb UPF Alumni 

 • Campanya d’orles de fi d’estudi de la promoció 2021. L’orla és un dels elements del final del recorregut universitari dels i les estudiants de la UPF. El curs 2020-2021, aquesta campanya ha significat un important repte organitzatiu. Donada la conjunció del canvi de proveïdor històric de les orles i la incertesa causada per la pandèmia, s’ha optat per un nou proveïdor que ha dut a terme les sessions fotogràfiques en un estudi situat al centre de Barcelona, tot complint les mesures sanitàries vigents.
 • També s’han mantingut millores incorporades ja l’any passat pel que fa al paquet ofert i se n’han afegit de noves. En aquest sentit, se segueix apostant per oferir l’orla en mida gran, un nou format d’orla interactiva i els retrats individuals. Alhora, els estudiants tindran l’orla en petit format. D’altra banda, per primera vegada s’han ofert dues opcions de lliurament, amb el seu preu corresponent: el paquet “la clàssica” —amb el qual reben l’orla en paper fotogràfic, per correu postal i en format digital, per un preu de 34 euros (IVA inclòs)— i el paquet “la bàsica”, amb el qual reben tots els materials únicament en format digital, per un preu de 24,2 euros (IVA inclòs).

  Com ja es va fer l’any passat, durant el curs 2020-2021 s’ha habilitat una alternativa no presencial per als i les estudiants en mobilitat internacional, confinats/des als seus domicilis o amb restriccions a la mobilitat que els han impedit personar-se en les sessions fotogràfiques presencials. Aquesta alternativa ha consistit en enviar la fotografia i el vídeo-gest telemàticament, material que després l’empresa proveïdora ha pogut editar. El Programa Alumni UPF ha estat l’encarregat de fer la pàgina web, així com de validar el bon funcionament de la plataforma del proveïdor per tal que els estudiants puguin reservar dia i hora, així com pujar els arxius de manera telemàtica. També hem coordinat la comunicació amb la UCPI per fer arribar la informació a tots els i les estudiants en situació de graduar-se. A tal efecte, el Programa també ha coordinat la interlocució amb el PIE i les UGAs —així com amb els delegats i representants dels diferents estudis— per tal de confeccionar els llistats de docents, garantir-ne la validesa i fotografiar el professorat escollit pels estudiants. Al seu tancament, la campanya de les orles ha comptat amb la participació per part de 1.921 estudiants de 25 graus. Han participat també un total de 325 professors i professores, escollits prèviament per l’alumnat per formar-hi part.
 • Històric d'orles.  Aquest curs, i arran del canvi de proveïdor històric de les orles fa dos anys, s’ha començat a treballar en un repositori digital que recull les orles històriques de la Universitat Pompeu Fabra. En aquest sentit, durant el curs actual s’han incorporat les orles dels diferents graus de les últimes 5 promocions #madeinpompeu a la pàgina creada específicament a tal efecte. La voluntat és seguir enriquint aquest repositori digital d'orles de cara als propers cursos/promocions, de manera que els alumni interessats en recuperar aquest record del seu pas per la UPF puguin trobar-lo fàcilment.

 • Participació en UPFeina, la fira d’ocupació de la Universitat. L’11 de novembre del 2020 ha tingut lloc la 16a edició de la fira d’ocupació de la Universitat. Per primera vegada, s'ha celebrat en format virtual degut a les circumstàncies generades per la COVID-19. Organitzada pel Servei de Carreres Professionals, l’objectiu de l’activitat és convertir-se en un punt de trobada entre les empreses i el talent jove de la UPF que es vol incorporar al món laboral. El Programa Alumni UPF va participar-hi amb un estand virtual amb l’objectiu de facilitar informació sobre els nostres serveis a aquells i aquelles alumni que hi estaven interessats.

 • Cafès amb alumni de la Facultat de Comunicació. Aquest punt de trobada entre alumni i estudiants de les titulacions de l’àmbit de Comunicació està coorganitzat pel Programa Alumni UPF i el Servei de Carreres Professionals, amb la col·laboració de la Facultat i el Departament de Comunicació. Té com a objectiu parlar de les seves fites, incerteses i expectatives de carrera professional després de la graduació. La situació derivada de la COVID-19 ha fet que, per primera vegada, se celebrin en format virtual, i en comptes dels ja coneguts “Dinars amb alumni” es va rebatejar com a “Cafès amb alumni”. El primer va ser de l’àmbit de la Publicitat i Relacions Públiques (25/02/2021), amb la presència dels alumni Júlia Estiarte, consultora de reputació corporativa a ATREVIA; Ricardo Domingo, consultor de marca a Comuniza; i Fran Garcia, director d'Art a HC BCN. El segon dinar, centrat en Periodisme (03/02/2021), va comptar amb els alumni Ferran Moreno, redactor al Telenotícies de TV3; Edgar Sapiña, reporter de Societat a "Planta Baixa" de TV3; i Judit Pastor, redactora i locutora a Catalunya Ràdio. Finalment, la tercera va ser la de Comunicació Audiovisual (04/02/2021), que va comptar amb els  alumni Natàlia Boadas, co-creadora i guionista de "Les de l’hoquei"; David Moragas, director de cinema; i Joan Mitjans, lead Project Manager a Amuse Network. Enguany, com a novetat i per tal de fer la crida als estudiants, es va convidar a tots els alumni que participavem a escriure sobre la seva trajectòria professional al Blog Alumni, sota la categoria “Cafès amb alumni” amb la voluntat d'apropar les "històries de vida" als estudiants, a manera de prèvia. A més, per fer-ho més simbòlic es va fer arribar a tots els i les alumni participants una tassa per fer el cafè amb els estudiants. 

Accions per promocionar i millorar la reputació de la UPF, en col·laboració amb altres actors de la Universitat

 • Promoció dels estudis de mínors de la UPF. Durant el curs 2020-2021, s’ha posat a l’abast del col·lectiu alumni aquesta titulació complementària als seus estudis de grau.

 • Promoció dels cursos d’Idiomes UPF. Durant el curs 2020-2021, s’ha posat a l’abast del col·lectiu alumni la cartellera d’ofertes de cursos d’Idiomes UPF.

 • Promoció del Campus Júnior virtual. Durant el curs 2020-2021, s’han posat a l’abast del col·lectiu alumni aquests cursos orientats als estudiants preuniversitaris per conèixer de prop els estudis de la UPF.

 • Crida a la participació en el voluntariat del projecte Horitzons UPF. El Programa Alumni UPF ha col·laborat amb UPF Solidària per tal que alumni joves participessin com a voluntaris i referents inspiradors per a estudiants de primer de batxillerat provinents d’entorns on els manquen referents universitaris. Per tal d’apropar el projecte als alumni i engrescar-los en l’edició d’enguany, s’ha convidat a tres dels alumni que van participar el curs 2019-2020 a escriure una entrada sobre la seva experiència, aquestes s’han recollit en un apartat especial al Blog Alumni.

 • Crida de projectes per a les Residències Tallers. Durant el curs 2020-2021 s’ha posat a l’abast del col·lectiu alumni tota la informació referent a la convocatòria "En residència a l’Àrea Tallers" 2021-2022, que permet desenvolupar als residents el seu projecte de recerca o creació de la mà amb la comunitat universitària a la nova Àrea Tallers. Amb la finalitat de donar a conèixer els espais i apropar la seva idiosincràsia, s’ha convidat als impulsors de tots els projectes en residència fins al 2021 a explicar al Blog Alumni com han crescut els seus projectes. Actualment, es compta amb les entrades d’Anna Giralt i Jorge Caballero (Artificio), Miquel Martí (One Tap), Mireia Aragón i Adrián Erre (Latentes), Aida  i Alba Bresolí (MeLoc) i Ignasi Eiriz (Ethical Time), en una categoria del blog creada específicament a tal efecte.

 • Crida a la participació en l’enquesta de satisfacció dels graduats del curs 2019-2020 del sistema universitari català. El programa UPF Alumni ha col·laborat amb la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat de la UPF difonent els recordatoris perquè els alumni participessin en l’enquesta que confecciona regularment AQU Catalunya.