Comissió de Professorat

(Juliol del 2021)

Composició

President per delegació
Pablo Pareja Alcaraz, vicerector de Professorat i Relacions amb la Comunitat

Vocals:
Antonio Monegal Brancos, Jesús Maria Silva Sánchez, Maria Teresa Garcia-Milà Lloveras, Fernando Giraldez Ordaz, Miquel Rodrigo Alsina, Ignacio Lago Peñas i Francesc Xavier Serra Casals

Hi assisteixen com a convidats:
Sergi Torner Castells, vicerector d’Ordenació Acadèmica
Anabel Rivera, cap del Servei de PDI

Secretari:
Pere Torra Pla, secretari general
 

Reunions

Durant el curs acadèmic 2020-2021, la Comissió de Professorat s'ha reunit 5 vegades.

 

Comissió d'Ensenyament

(Juliol del 2021)

Composició

President per delegació:
Jose Manuel Jiménez, vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació

Vocals:
Joaquín Gea Guiral, Walter Alfredo Garcia-Fontes Badanian, Miquel Salvador Serna, Carles Pont, Ana Maria Caballé Martorell, Josep M. Castellà Lidon, Carme Bach Martorell i Enric Peig Olivé

Professors designats pel Consell de Govern:
Josepa Alemany Costa, Gemma Barberà Altimira i Elisabet Moyano Claramunt

Estudiants:
Sebastián Marín Vanegas, Daniel Barcon Codina, Guillem Lloret Triola, Salvador Gabarró Santander i David Paredes i Pelejà

Secretari:
Jordi Campos Diez

 

Reunions

Durant el curs acadèmic 2020-2021, la Comissió no s'ha reunit cap vegada.

 

Comissió de Postgrau i Doctorat

(Juliol del 2021)

Composició

President per delegació:
Sergi Torner Castells, vicerector d’Ordenació Acadèmica

Vocals:
Núria Sebastian Galles, Cristina López Rodríguez, Juan José Ganuza Fernández, Carlos Ignacio Gómez Ligüerre, Maria José González López, Stephen Howard Jacobson Finberg, Boris Bellalta Jimenez, Núria Bou Sala i Dídac Pujol Morill

Secretària:
Marta Aragay Sunyol

 

Reunions

Durant el curs acadèmic 2020-2021, la Comissió de Postgrau i Doctorat s'ha reunit 6 vegades.

 

Comissió de Reclamacions

(Juliol del 2021)

Composició

President:
Oriol Amat i Salas, rector

Membres titulars:
Josep Benach de Rovira, Maria Teresa Garcia-Milà Lloveras, Louise Elizabeth McNally Seifert, José María Micó Juan, Oriol Mir Puigpelat, Eulàlia de Nadal Clanchet i Miquel Rodrigo Alsina

Membres suplents:
Carmen Pérez Vidal, Caterina García Segura i Carles Feixa Pampols

Secretaria:
Exerceix la secretaria el membre amb menor antiguitat d'entre els designats.

 

Reunions

Durant el curs acadèmic 2020-2021, la Comissió de Reclamacions no s'ha reunit cap vegada.

 

Comissió de Recerca

(Juliol del 2021)

Composició

President:
Enric Vallduví Botet, vicerector de Recerca

Vocals:
Verónica Benet Martínez, Carles Feixa Pampols, José García Montalvo, María Libertad González Luna, Xavier Binefa Valls, Purificación Muñoz Cánoves, Josep Quer Villanueva, Joan Pau Rubiés Mirabet, Alejandro Saiz Arnaiz i Maria Serena Olsaretti

Secretària:
Eva Martin Garcia
 

Reunions

Durant el curs acadèmic 2020-2021, la Comissió de Recerca s'ha reunit 4 vegades.

 

Comissió d'Estudiants

(Juliol del 2021)

Composició

President per delegació:
Pablo Pareja Alcaraz, vicerector de Professorat i Relacions amb la Comunitat

Vocals:
Ester Oliveras Sobrevias, Joaquin Gea Guiral, Walter Alfredo García Fontes Badanian, Miquel Salvador Serna, Carles Pont, Anna Maria Caballé Martorell, Josep M. Castellà Lidon, Carme Bach Martorell i Enric Peig Olivé

Representant del CEUPF: 
1, pendent de designació

Estudiants:
8 estudiants (un per cada centre), pendents de designació 

Estudiants de doctorat:
2 estudiants, pendents de designació

Secretària:
Gemma Garcia Gimenez, cap del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
 

Reunions

Durant el curs acadèmic 2020-2021, la Comissió d'Estudiants no s'ha reunit cap vegada.

 

Junta Electoral

(Juliol del 2021)

Composició

President:
Pere Torra Pla, secretari general

Vocals:
En representació dels professors dels cossos docents:
Antonio Ladron de Guevara Martinez i Angel Jose Rodrigo Hernández

En representació dels estudiants:
Pau Torres Pagès 

En representació del personal d'administració i serveis:
Jordi Morell Nuñez

Secretària:
Pilar de Diego Ruiz, tècnica de coordinació de Secretaria General

 

Reunions

Durant el curs acadèmic 2020-2021, la Junta Electoral s'ha reunit 15 vegades.