L’activitat en promoció de la salut s’ha centrat a assumir la representació institucional associada a la pertinença a xarxes, en especial, i fins al 31 de març del 2021, de la secretaria i la coordinació de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (xarxa us.cat), de la qual la UPF ha ostentat la presidència des del 2019.  

En aquest rol, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut ha representat la Xarxa davant del Departament de Salut en les tasques d’organització de la Setmana sense Fum, amb l’objectiu de sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se en aquest hàbit, abandonar el consum de tabac i poder gaudir d’un ambient lliure de fum i de residus del tabac. 

Igualment, l’Oficina ha prorrogat durant tot el curs 2020-2021 la seva contribució a la campanya de sensibilització "Un mensaje saludable por un objetivo común", finançant i proposant el disseny mensual del personatge animat que introdueix els missatges principals. 

El novembre es va participar en la reunió ordinària del grup de treball d’universitats saludables de la Xarxa Vives, amb l'objectiu d’avaluar l’impacte de la crisi sanitària provocada per la covid-19 en la gestió de l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les universitats.

L’any 2020, la pandèmia va obligar a suspendre la vuitena edició de la Setmana Saludable a la UPF. El 2021, conjuntament amb altres cinc universitats membres de la Xarxa us.cat les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, de Girona, Rovira i Virgili, Oberta de Catalunya, s’ha organitzat la primera edició de la Setmana Saludable Interuniversitària de Catalunya. 

El programa d’enguany va oferir activitats relacionades amb l’estil de vida un dels eixos d’actuació del projecte “UPF Saludable” aprovat el 9 de novembre del 2019 per acord del Consell de Govern i les línies estratègiques de l’alimentació saludable, l’activitat física i la salut emocional, com a mostra de les activitats que gradualment s’implantaran a la Universitat.

Les activitats i la conferència es van oferir en streaming i es van emetre mitjançant la plataforma social YouTube. En total, 7,5 hores d’emissió que van recopilar 1.214 visualitzacions entre els 7 vídeos emesos el dia 8 d’abril, amb una mitjana 173,42 visualitzacions per activitat.

Per fer-ho possible, es van convertir a format televisiu les activitats programades, amb la finalitat d’unificar criteris de qualitat formals, gràfics, temporals i comunicatius, aprofitant el potencial de la realització televisiva, per garantir-ne el dinamisme i la funció divulgativa per als quals han estat ideades.

 

Totes les activitats estan disponibles al canal de YouTube Xarxa Catalana d’Universitats Saludables USCAT.