El curs 2020-2021 ha continuat marcat, com l’anterior, per l’impacte de la pandèmia a escala global. Amb tot, la Universitat ha seguit desplegant la seva activitat, adaptant-se als diversos i canviants escenaris. En aquestes pàgines, hi trobareu les principals actuacions dutes a terme per la UPF durant aquest curs.

En primer lloc, i pel que fa a la comunitat universitària, s’ha continuat fent un esforç per convocar nous concursos de PDI i de PAS, més enllà de la contenció de la despesa i de les dificultats externes. Pel que fa als estudiants, la crisi sanitària ha impactat sobre el nivell de presencialitat a les aules. La Universitat ha desplegat el pla de docència híbrida, definit per al curs 2020-2021, sempre que ha estat possible, iniciant esglaonadament l'activitat presencial i prioritzant els alumnes dels primers cursos.

En l’àmbit docent, destaca la posada en marxa del projecte EDvolució, una aposta per una universitat flexible, transversal, tecnològica i inclusiva. Estructurat al voltant de sis eixos temàtics (Competències comunes, Model docent, Arquitectura d'aprenentatge, Acompanyament als estudiants, Rol del professorat, i Espais i recursos educatius), EDvolució parteix de la transdisciplinarietat i la interdisciplinarietat per posar l'aprenentatge de l'estudiant en el centre. Aquesta transversalitat es veu reflectida en diversos projectes ja desplegats, com el Grau Obert, els mínors o la reformulació arquitectònica de l'àrea Tallers.

Pel que fa a la recerca, la UPF es manté com la universitat catalana més competitiva en captació de fons i en impacte de la seva producció científica, d’acord amb l’informe Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes, publicat per l’ACUP el desembre del 2020. Destaca, fonamentalment, la captació de fons competitius a Europa, amb especial rellevància dels ajuts del Consell Europeu per a la Recerca. Aquestes dades són fruit d’una aposta institucional per captar i retenir el millor talent, mitjançant convocatòries competitives (ICREA, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva...), que la Universitat reforça amb un sistema propi de tenure-track.

En l’àmbit internacional, la Universitat ha consolidat el seu rol en el marc del projecte EUTOPIA. Així mateix, ha passat a formar part de The Guild, una xarxa que, des del 2016, es dedica a millorar la veu de les institucions acadèmiques, els seus investigadors i els seus estudiants en els debats europeus sobre investigació i innovació. La participació en aquestes aliances és una clara declaració de l’impuls institucional cap a la internacionalització, una aposta que la UPF ha concretat en el seu Pla Estratègic per a la internacionalització, presentat el gener del 2021.

Finalment, en l’àmbit institucional, el curs ha estat marcat per les eleccions a rector, celebrades electrònicament del 3 al 5 de maig del 2021. El nou rector, Oriol Amat, ha pres el relleu a Jaume Casals, al capdavant de la Universitat durant dos mandats. El nou rector ha exposat la seva intenció de continuar impulsant els projectes estratègics definits en aquests darrers vuit anys, entre els quals, EDvolució, la iniciativa Benestar Planetari i el projecte Ciutadella del Coneixement, que han fet passos decisius durant aquest curs.