Visualització del contingut web

El conjunt de projectes i d'activitats que s'han desenvolupat  durant el curs acadèmic 2020-2021, en tots els seus àmbits d’actuació, ha seguit els eixos estratègics establerts en el marc educatiu d’EDvolució. Entre els projectes i les actuacions redissenyades en destaquem:

  • Redisseny del programa de formació adreçat al PDI.
  • Adequació de la convocatòria d’ajuts PlaCLIK.
  • Creació de materials i productes per a l’acompanyament al professorat en la millora i la innovació docents.
  • Organització d’una setmana virtual de la innovació docent, i-WEEK, amb la visibilització dels programes i projectes destacats duts a terme per professors de la UPF.
  • Disseny i desenvolupament de projectes de la Xarxa d’Innovació Educativa.
  • Disseny i producció del MOOC Benestar Planetari, juntament amb La Factoria (en fase de desenvolupament).
  • Definició de les competències comunes UPF i resultats d'aprenentatge vinculats.
  • Participació en grups de treball relacionats amb la implementació d’accions d’acompanyament a l’estudiant.
  • Col·laboració en el disseny i actualització del portafoli de l’estudiant amb coordinadors de diferents titulacions, com a instrument de recollida i avaluació d’evidències de les competències transversals.