Durant el curs 2020-2021, s’ha jubilat el personal docent i investigador següent: Lisa Gilbert Odell (professora col·laboradora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge), Joan Egea Fernández (catedràtic d'universitat del Departament de Dret), Enric Gallen Miret (catedràtic d'universitat del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge), Maria Estela Ocampo Siquier (titular d'universitat del Departament d'Humanitats), Ferran Sanz Carreras (catedràtic d'universitat del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut) i Albert Satorra Brucart (catedràtic d'universitat del Departament d'Economia i Empresa). 

Pel que fa al personal d'administració i serveis, s'han jubilat: Immaculada Petit Boyer (administrativa del Gabinet del Rectorat), Maria Queralt Molera Bussoms (administrativa del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària), Macarena Lopez de San Roman Regoyos (tècnica de Qualitat de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat [UPEQ]) Mercè Jardí Ripoll (tècnica de biologia cel·lular del campus del Mar), Joan Josep Alemany Varela (auxiliar administratiu del campus de la Ciutadella), Rosa Vacas Font (tècnica d’Organització de l’Àrea de Recursos Humans i Organització), Teresa Grané Viadé (tècnica de Dades i Projectes de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat [UPEQ]) i Maria Teresa Bagant Mascaró (administrativa del Servei d'Infraestructures i Patrimoni).