Des del CLIK, es configura i s'impulsa la innovació docent des d’una perspectiva de compromís i responsabilitat social, que preveu l’impuls de metodologies amb impacte social com l’Aps o les convocatòries d’ajuts PlaCLIK per a projectes amb component de gènere o responsabilitat social. Aquests en són exemples de les accions fetes al llarg del curs:

Participació en la Jornada sobre ApS, Entitats i Universitats: una col·laboració de futur (1 de febrer del 2021). Presentació de la feina que es fa en relació amb l’ApS a la UPF per donar a conèixer el compromís amb aquesta metodologia a escala institucional. Programa: https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/agenda/jornada-aprenentatge-servei-entitats-universitats-collaboracio-futur

Organització, conjuntament amb la Xarxa d’ApS, de la jornada ApS(U)Cat al congrés CIDUI 2021. La Xarxa d’ApS de les universitats catalanes organitza una sessió al CIDUI 2021. La UPF ha participat en l’organització d’aquesta activitat que es va celebrar el dia 30 de juny del 2021. L’objectiu és donar a conèixer l’ApS entre el professorat de les diferents universitats i promocionar el seu ús en la docència actual. Programa: https://www.cidui.org/congressos-cidui/xi-congres-cidui-2021/programa/

Vídeo sobre Aprenentatge Servei (ApS) dins de la col·lecció "Acompanya’t de les metodologies d’ensenyament-aprenentatge - Aprenentatge Servei (ApS)". Aquesta col·lecció ofereix diferents vídeos per mostrar experiències d’èxit a la pràctica docent de professorat UPF. A la segona temporada de la col·lecció es va incloure l'experiència de Teresa Monllau, professora del Departament d’Economia i Empresa, i de Mònica Figueras, vicerectora per a projectes per al compromís social i la igualtat, on parlaven de la metodologia ApS des de la pràctica docent i des de l’aposta institucional. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=v6wp3NS3bmA&t=1s

Projecte de la Xarxa d’Innovació Educativa sobre Aprenentatge basat en projectes (ABP) i objectius de desenvolupament sostenible (ODS). La Xarxa d’Innovació educativa és l’espai de coordinació entre els responsables d’innovació de les UCA, el Vicerectorat per a projectes d’innovació, i el personal tècnic del CLIK. Té per objectiu impulsar i implementar estratègies de millora educativa a la UPF que impliquin la interacció i la coordinació entre diverses UCA.

En la línia dels projectes que s’impulsen anualment, durant el curs 2020-2021, es va posar en marxa el projecte ABP-ODS, que té com a objectiu general dissenyar nous materials docents basats en l’ABP-ABPj per tal d’abordar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Es tracta de proposar activitats formatives a la docència universitària i generar una xarxa de professorat que treballi de manera col·laborativa amb aquesta finalitat. En aquest projecte han participat més de 20 professors i professores coordinats per les professores Mar Carrió i Davinia Hérnandez-Leo, amb la col·laboració del CLIK: Ajuts PlaCLIK 2020-2021, de gènere i responsabilitat social.

El Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement (PlaCLIK) té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes relacionats amb els ensenyaments de grau i de postgrau que atenguin necessitats i que aportin innovació al procés d’ensenyament-aprenentatge. 

L’objectiu de la convocatòria PlaCLIK 2020-2021 és donar suport a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge i a la promoció de la recerca en la pràctica docent. Els projectes han d’estar relacionats amb les línies temàtiques que es detallen en la convocatòria, en el marc del nou model educatiu que promou  EDvolució: entre aquestes, gènere i responsabilitat social.

Aquest curs 2020-2021 s’han atorgat més de cinc projectes relacionats amb gènere i responsabilitat social de diferents UCA.