L'Arxiu de Convenis, durant el curs acadèmic 2020-2021, ha rebut 203 convenis formalitzats amb entitats, organitzacions i empreses. Pel que fa a altres universitats de la resta del món, la UPF té prop de 260 convenis vigents d'intercanvi i de mobilitat de professors i d’estudiants.

 

Taula 7.20. Convenis