Pla de Mesures de Suport a la Recerca

El Pla de Mesures de Suport a la Recerca (PdM) té com a objectiu cofinançar les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca de la UPF. Tot el finançament del PdM prové del cànon generat pels ajuts de recerca i contractes amb empreses obtinguts pels grups de recerca de la Universitat. El PdM del 2020 va estar dotat amb 1.750.000 euros.

A més del PdM, el cànon de recerca també es destina a cofinançar altres actuacions institucionals de recerca com el Programa de Captació de Talent.

 

Programa de Captació de Talent “La Caixa-UPF”

La UPF va crear el 2016 un programa de captació de talent investigador, per fer possible la incorporació de nou personal investigador (siguin sèniors o júniors), amb una trajectòria científica excel·lent, que impulsi la capacitat investigadora de la nostra universitat.

El programa té com a objectiu incorporar deu investigadors al llarg de sis anys, i compta amb un pressupost de 4,4 milions d’euros.

Durant l’any 2020, s’ha incorporat una investigadora al Departament de Dret, amb el que són 9 les persones incorporades en el marc del programa.

 

EUTOPIA

L’aliança EUTOPIA, xarxa de sis universitats europees (Universitat Lliure de Brussel·les, Universitat CY-Cergy de París, Universtat de Göteborg, Universitat de Ljubljana, Universitat Pompeu Fabra i Universitat de Warwick), té com a objectiu promoure una comunitat acadèmica, connectada i inclusiva, a través d'un compromís profund de l'aliança versus els seus ecosistemes locals i regionals.

 

EUTOPIA-Train

El 2020, dins la convocatòria del programa Horizon 2020, Support for the Research and Innovation Dimension of European Universities es va obtenir un ajut per a la iniciativa EUTOPIA - Transformation of Research and Innovation (Eutopia-TRAIN). La iniciativa està finançada amb 2 milions d’euros, dels quals 346 mil corresponen a la UPF per a un període de 3 anys comprès entre el 2021 i el 2023.

Eutopia-TRAIN té com a objectiu augmentar la capacitat de recerca dels membres de l'aliança, tant en recursos humans com tècnics. Es parteix d’un entorn acadèmic complet, centrat en les interconnexions entre investigació, educació i innovació. El projecte té com a eixos la investigació transfronterera, l'educació col·laborativa i la cooperació entre els actors públics i privats de tota la societat.

El projecte té la intenció de vincular les comunitats d'investigació d'EUTOPIA amb les necessitats locals i internacionals de les diverses parts interessades en els tres nivells de formulació d'agendes d'investigació, la seva execució i la difusió de resultats.

La idea és generar una estratègia interinstitucional basada en la governança conjunta i les estructures de gestió comuns. Entre altres accions, el projecte inclou un portal de metadades d'accés obert, una estratègia i full de ruta comú de recursos humans, i la creació del primer pilot d'oficina de suport a la recerca i la innovació compartida per totes les universitats EUTOPIA, amb el desenvolupament de noves eines de partenariat i espais de cooperació i harmonització de les estratègies i agenda futures, aquesta darrera iniciativa liderada des de la UPF. 

 

EUTOPIA-SIF

El programa EUTOPIA Science and Innovation Fellowships (EUTOPIA-SIF) és una iniciativa per formar joves investigadors que esdevinguin líders en recerca. La UE va atorgar un ajut en el marc de les accions COFUND Marie Curie del programa H2020. El finançament global del projecte és de 5,6 milions d’euros, dels quals 700,5 milers corresponen a la UPF, i el període d'execució és de 5 anys.

El programa se centra en 5 àrees de recerca: enginyeria de materials, dades i intel·ligència, salut, sostenibilitat i benestar i inclusió. L’objectiu del programa és oferir 76 contractes postdoctorals de 2 anys de durada repartits en 5 anys. Està adreçat a investigadors joves destacats i innovadors que tindran llibertat per dur a terme el seu projecte de recerca al temps que es beneficien d’una supervisió acadèmica per experts i on es fomenten les competències en transferència, la conscienciació sobre la innovació i l’emprenedoria.

L’any 2020, EUTOPIA ha obert 20 places dins la convocatòria 2020-2021, que van tenir molt bona acollida. La UPF va rebre aproximadament 200 expressions d'interès, de les quals 80 eren elegibles, i ha atorgat 4 posicions postdoctorals. La UPF rebrà, a més, en els dos anys propers, 6 fellows SIF de les altres universitats del projecte que faran una estada de recerca a la UPF.