Resultats globals

 • Rànquing Times Higher Education (2021): 1a. universitat espanyola (posició 152 del món i 65 a escala europea)
 • Rànquing d'universitats joves del Times Higher Education (2021): 15a. del món (1a. universitat espanyola i 7a. europea)
 • Rànquing QS (2021): 5a. universitat espanyola (posició 248 del món i 107 a escala europea)
 • Rànquing ARWU de la Universitat de Xangai (2020): entre les 400 millors del món
 • U-Multirank (2020): 1a. universitat espanyola i 7a. europea
 • Rànquing U.S. News & World Report (2021): 3a. universitat espanyola (posició 180 del món i 72 a escala europea)
 • U-Ranquing (Fundació BBVA i Ivie, 2021): 1a. universitat espanyola
 • Rànquing CyD 2021: 4a. universitat espanyola amb major rendiment
 • Rànquing de recerca de la Universitat de Leiden (2020): 1a. universitat espanyola en percentatge d'articles publicats a les revistes més influents (84a. del món), 1a. universitat espanyola en percentatge d'articles publicats en col·laboració amb d'altres institucions i 2a. universitat espanyola en percentatge d'articles publicats en col·laboració internacional
 • University Impact Rankings del Times Higher Education (2020): entre les 200 millors del món amb millor impacte en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Resultats per àmbits de coneixement

 • Rànquing Times Higher Education (2021):
  • 53a. del món en economia i negocis (1a. espanyola i 16a. d'Europa)
  • 72a. del món en dret (2a. espanyola i 33a. d’Europa)
  • Entre les 150 del món en ciències socials (2a. espanyola i 64a. d’Europa, inclou comunicació i ciències polítiques)
  • Entre les 150 del món en arts i humanitats (4a. espanyola i 71a. d’Europa, inclou humanitats i traducció i ciències del llenguatge)
  • Entre les 200 del món en enginyeria i tecnologia (1a. espanyola i 60a. d’Europa, inclou humanitats i traducció i ciències del llenguatge)
  • Entre les 250 del món en salut clínica i preclínica (6a. espanyola i 93a. d’Europa)
 • Rànquing QS (2021), per àmbits de coneixement:
  • 86a. del món en ciències socials i management
  • 204a. del món en arts i humanitats
  • 328a. del món en ciències de la vida i medicina
  • 382a. del món en enginyeria i tecnologia
 • Rànquing QS (2021), per disciplines:
  • 56 del món en economia i econometria (2a. espanyola)
  • Entre les 100 del món en política i estudis internacionals (1a. espanyola), en estudis de desenvolupament (1a. espanyola), en lingüística (2a. espanyola), i en política social i de l’administració (3a. espanyola)
  • Entre les 150 del món en sociología (2a. espanyola), en llengües modernes, en comunicació i mitjans, en comptabilitat i finances, en dret i en filosofia
  • Entre les 200 del món en direcció i gestió d’empreses
  • Entre les 250 del món en ciències biològiques
  • Entre les 300 del món en medicina
  • Entre les 400 del món en enginyeria elèctrica i electrònica i en matemàtiques
 • Rànquing de la Universitat de Xangai (2021), per disciplines:
  • 22a. del món en salut pública (1a. espanyola)
  • 40a. del món en economia (1a. espanyola)
  • Entre les 75 del món en ciències biològiques (1a. espanyola) i en estadística (1a. espanyola)
  • Entre les 100 del món en ciències polítiques (1a. espanyola) i en biotecnologia (2a. espanyola)
  • Entre les 150 del món en psicologia
  • Entre les 200 del món en comunicació, en farmàcia i ciències farmacèutiques, en ciències biològiques humanes, en ciències mediambientals i enginyeria, i en tecnologia mèdica
  • Entre les 300 del món en medicina clínica i en educació