Des d’UPF Solidària es gestionen, s'impulsen i s’apleguen les activitats dels àmbits de la solidaritat, la cooperació al desenvolupament i el voluntariat que es fan a la Universitat Pompeu Fabra. 

Per tal de donar a conèixer aquesta tasca, utilitzem diferents canals de comunicació: web UPF Solidària, perfil a Twitter, Canal UPF, etc., i el butlletí UPF Solidària, el qual s’envia tres cops l’any de manera digital als membres de la plataforma UPF Solidària i a les persones que s'hi han subscrit. El butlletí incorpora una entrevista a algun membre de la comunitat universitària vinculat a projectes solidaris, recull de notícies, borsa de voluntariat i una agenda d’activitats solidàries, entre d’altres.

Com a novetat, enguany s’ha creat el perfil d’UPF Solidària a Instagram.

També treballem en xarxa amb altres entitats i institucions. La UPF treballa conjuntament amb la resta d'universitats catalanes i el govern en l'execució del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022.

Les membres d’UPF Solidària i de l’àrea de responsabilitat social de la UPF van assistir el 16 de desembre del 2020 a la presentació de l'informe "El valor social de les universitats públiques catalanes. Una aproximació quantitativa i qualitativa", així com a la Jjrnada sobre ApS, Entitats i Universitats: Una Col·laboració de Futur, celebrada el 23 de febrer del 2021.

 

Convocatòria d’ajuts econòmics per a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible

A causa de la covid-19, alguns projectes que s’havien d’executar durant el 2020 es van acollir a la flexibilització, proposada per UPF Solidària, i que va provocar que part de la seva execució es fes també durant el 2021. Per aquest motiu, la quinzena edició de la convocatòria d’ajuts es va publicar el mes de gener del 2021.


Com en anys anteriors, la dotació de 40.000 euros de la convocatòria provenia de les aportacions voluntàries de membres de la comunitat universitària a través de la matrícula (estudiants) o a través de la nòmina (PDI i PAS), a més de les aportacions del Consell Social, les fetes a través d’UPFund i el pressupost de la mateixa universitat.


S'hi van presentar 28 projectes, dels quals 14 van rebre subvenció. Els projectes subvencionats corresponen a membres de tots els col·lectius: 4 d'estudiants (1 UPF Sènior), 4 del personal docent i investigador, 3 del personal d’administració i serveis i 3 d’antics alumnes.

Pel que fa a la destinació geogràfica dels projectes, que es detallen a continuació, 11 se situen a l’Àfrica (quatre a Senegal, dos a Moçambic, un a Mali, un a Gàmbia, un a Madagascar, un al Marroc i un a Burkina Faso,); un a Àsia (Índia), i dos d’àmbit local (Àrea Metropolitana i Barcelona):

Sol·licitant: Xavier Brunet

Nom del projecte: "Agroecologia i energies netes alimenten a centenars” (Moçambic)

Contrapart: Azada Verde

 

Sol·licitant: Eva Brescó

Nom del projecte: "Formació en tècniques i gestió empresarial a les dones agricultores de Medina Boudialabou (3a. fase)” (Senegal)

Contrapart: Acció Solidària i Logística

 

Sol·licitant: Marcel Costa

Nom del projecte: "Noves estratègies pedagògiques davant de la pandèmia: una

oportunitat per reduir l'escletxa digital al Senegal” (Senegal)

Contrapart: Association Éducation Solidaire

 

Sol·licitant: Eloi Jerez

Nom del projecte: "Nou GR16-18: jovent pels drets" (Àrea Metropolitana)

Contrapart: Punt de Referència

 

Sol·licitant: Laia Dosta

Nom del projecte: "Kalan Yiriwa: formació al professorat de Mali" (Mali)

Contrapart: Associació Solidària Djouma

 

Sol·licitant: Hajar El Hawari

Nom del projecte: "Teleconsulta mèdica i programa d'Agents de Salut Comunitària

per a dones de la regió de Xaouen" (Marroc)

Contrapart: Associació per a la Cooperació al Desenvolupament Azahara

 

Sol·licitant: Coro Pozuelo

Nom del projecte: "Protección de la salud y bienestar físico-emocional de

menores en situación de vulnerabilidad a través de los

Centros de Educación Nutricional en Tuléar” (Madagascar)

Contrapart: Fundación Agua de Coco

 

Sol·licitant: Antonio P. Ladrón de Guevara

Nom del projecte: "Cantina escolar, motor de l'educació” (Burkina Faso)

Contrapart: ONGD CAT SYA

 

Sol·licitant: Laura Jiménez

Nom del projecte: "Origen Pikine: construcció i promoció d'alternatives a la migració irregular a través de la formació digital i el suport a l'emprenedoria" (Senegal)

Contrapart: Fundació PROA (Pro-Activa Open Arms)

 

Sol·licitant: Ana Maria Puigderrajols

Nom del projecte: "Dinamització i empoderament de les dones de Kuntaur postcovid" (Gàmbia)

Contrapart: Nutrició Sense Fronteres

 

Sol·licitant: Fina Alemany

Nom del projecte: "Reduint les escletxes de desigualtat en temes de salut i benestar a Ibo: 'Tots sumem a Ibo'" (Madagascar)

Contrapart: Fundación Ibo

 

Sol·licitant: Ricard Zapata

Nom del projecte: "Espai tecnològic per a la transformació social" (Barcelona)

Contrapart: Fundació Comtal

 

Sol·licitant: Núria Pedrós

Nom del projecte: "Una educació inclusiva i de qualitat: equipament de les escoles de la ciutat de Kolda amb table-bancs adaptats a diferents necessitats educatives" (Senegal)

Contrapart: ONG Alkaria

 

Sol·licitant: Francesc Xavier Herrero

Nom del projecte: "Enfortiment de les necessitats educatives de les adolescents del programa 'Residential Care', sorgides degut a la pandèmia de la covid-19" (Índia)

Contrapart: Committed Communities Development Trust (CCDT)

 

Fira UPF Solidària

La pandèmia ha portat que enguany la fira UPF Solidària, en la seva vuitena edició, tingués un caràcter especial, ja que es va fer de manera totalment virtual per primera vegada. 

La Fira es va celebrar entre el 13 i el 23 d'octubre i hi van participar 36 organitzacions i entitats del tercer sector vinculades a la Universitat (el màxim nombre fins al moment) i amb temàtiques diverses i amb les quals es podia contactar directament.

La Fira va incloure debats, xerrades i taules en diversos formats, adreçades a tot el públic en general, però algunes més enfocades a estudiants o a les entitats presents a la fira:

 • 14/10 “Diàleg sobre desigualtats en salut” 

 • 15/10 Xerrada "Dret d’estrangeria i els drets humans: una mirada al règim d’asil i a la situació dels menors estrangers no acompanyats”

 • 16/10 Taula rodona “75è. aniversari de Nacions Unides” 

 • 20/10 Taula experiències: "Voluntariat i vida universitària"

 • 21/10 Masterclass de confecció de mascaretes, a càrrec de la Fundación Ared

 • 22/10 “Campanyes de comunicació en l’àmbit de la solidaritat” 

 • 23/10 Taula rodona "Com ha afectat (i afectarà) la covid-19 a les entitats solidàries?"

 

Durant els 10 dies que va estar activa la fira va rebre més de 4.300 visites.

 

Jornades Visions d’un Món Desigual

La 5a. edició de les jornades es va fer al llarg de 4 sessions, entre el 26 d'abril i el 18 de maig i, seguint el model de l’any anterior, es va fer un format 100% en línia, per facilitar al màxim la participació de membres dels diferents col·lectius de la comunitat universitària de la UPF i de la resta d’universitats organitzadores, així com del públic en general. 

Les jornades es van dividir en quatre blocs temàtics i cadascun treballava un tema concret vinculat a “Salut i benestar” (ODS número 3). A la sessió virtual, el ponent feia una exposició d’uns 20-30 minuts i posteriorment s’obria el torn de preguntes.

Sessions i ponents:

"L'impacte indirecte covid en la salut global. Un exemple: Tigray, Etiòpia", amb David Noguera, llicenciat en Medicina i Cirurgia i president de Metges Sense Fronteres.

“Resiliència i emocions saludables. Conviure amb l'adversitat”, amb Joana Frigolé, llicenciada en Psicologia per la UAB, coach certificada per Internacional Coach Federation (ICF) i conferenciant.

 

"Gènere i salut", amb la Dra. Carme Valls-Llobet, llicenciada en medicina i cirurgia per la UB, es dedica a l’assistència clínica, la medicina interna i l'endocrinologia.

 

"Desigualtats en salut: un fre a la prevenció i resposta als riscos globals", amb Gonzalo Fanjul, investigador i actualment director de l’àrea d’anàlisi de polítiques de l'ISGlobal.

Enguany, s'hi van inscriure 52 persones (43 dones i 9 homes) entre estudiants (31), PAS, PDI i resta de participants. Dels 31 estudiants de la UPF, 11 van complir els criteris per sol·licitar el crèdit ECTS.

 

Refugiats

Pel que fa a les accions de suport a refugiats, aquest curs han finalitzat els seus estudis de màster les dues persones que ha acollit la UPF en el marc del  Programa d’Acollida d’Estudiants Refugiats procedents del Líban, impulsat per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania amb la resta d’universitats catalanes. 

D’una altra banda, en virtut del conveni de la UPF amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), des de la Universitat s’han ofert gratuïtament places a diversos cursos de català i castellà organitzats pel Servei d’Idiomes, per tal de contribuir a la millora de les competències i l'ocupabilitat dels usuaris de la CCAR. 

Al llarg dels tres trimestres han participat en aquestes accions gairebé 40 usuaris de la CCAR.  

 

Col·laboracions

Al llarg de tot el curs, s'ha donat suport a accions solidàries (tant dins de la UPF com a fora) mitjançant la difusió a través dels canals propis de comunicació (web UPF Solidària, perfil de Twitter i el canal UPF Solidària de les pantalles del campus). 

En el cas de les sessions d’espais a la UPF que es feia en el marc de diferents convenis establerts amb entitats solidàries, enguany no s’han pogut fer com a conseqüència de les mesures establertes contra la covid-19.

 

Donacions i cessions

Des del Vicerectorat per a Projectes de Compromís Social i Igualtat, juntament amb UPF Solidària i el Servei d’Informàtica, hi ha establert un protocol de gestió per cedir equipaments informàtics que la Universitat té en desús, però que poden ser d’utilitat per a entitats sense ànim de lucre o públiques que ho sol·liciten. La gestió d'aquestes cessions inclou totes les actuacions legals que, com a institució pública, la Universitat ha de fer en relació amb la desafectació dels seus béns.  

Al llarg d’aquest any curs s’han gestionat les cessions d’equipament següents:

 • Escola Pompeu Fabra (Manlleu): 44 ordinadors

 • Associació TEAdir: 2 ordinadors

D’una altra banda, durant aquest curs s’ha fet donació de mobiliari i equipament de la llar divers que la Universitat tenia en desús a la Fundació Servei Solidari i a la Fundació Formació i Treball, entitats que treballen en projectes d’acollida i habitatge per a persones necessitades.

Per la seva banda, des de la Biblioteca es va participar en la campanya Bisila Boboko African Literacy Project de recollida de llibres i manuals universitaris de diferents temàtiques per enviar a la Universitat de Guinea Equatorial - UNG. Concretament, s'hi van enviar 350 documents.

 

Voluntariat

Aquest curs 2020-2021, s’han renovat els convenis de col·laboració amb les entitats externes de voluntariat. D’aquesta manera, s’ha allargat quatre anys més la vinculació amb les entitats:

 
 • Fundació Acollida i Esperança

 • El Far Social

 • Fundació Servei Solidari

 • AFEV

 • ASTE Barcelona

 • Fundació Jaume Bofill

 • Fundació Canpedró

 • Punt de Referència

 • Fundació Pare Manel

 • Servei Civil Internacional

 • Barcelonactua

 

També s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Federació Catalana de Voluntariat Social, que permetrà a la comunitat universitària de la UPF participar en els seus cursos de formació durant tot l’any.

 

Participació en els programes de voluntariat amb entitats externes existents

AFEV Barcelona aposta per la mentoria com a eina per lluitar contra les desigualtats socials. Durant aquest curs, hi han participat 38 estudiants UPF. A més a més, 2 estudiants del grau en Llengües Aplicades van participar en el projecte “cara a cara” per explicar la seva experiència universitària a l'alumnat dels instituts interessats a cursar aquest grau.

Aquest curs, amb la Fundació Servei Solidari, hi han participat 6 estudiants UPF a través del projecte Rossinyol. És un projecte de mentoria en el lleure, que pretén que nens i nenes de baix nivell socioeconòmic accelerin la seva inclusió social a partir de la confiança i l'amistat amb un mentor universitari.

La Fundació Jaume Bofill ha comptat amb la participació de 2 estudiants al seu programa LECXIT. L'activitat principal és l’acompanyament a alumnes d'entre 9 i 12 anys per llegir conjuntament en horari extraescolar.

La Fundació Canpedró fomenta la sensibilització i el voluntariat social envers els col·lectius desafavorits. Enguany, 2 estudiants han fet tasques voluntàries de reforç escolar o atenció als usuaris del seu centre a Hostafrancs.

Aste Barcelona promou projectes per a la gent gran dins de quatre programes: acompanyament, divertiment, autoestima i estimulació, en què han col·laborat 4 estudiants.

L'associació d'estudiants AIESEC UPF està recuperant a poc a poc la seva activitat de voluntariat internacional després de la pandèmia, i aquest curs ha previst la participació de 7 estudiants de la UPF en els diferents projectes.

Servei Civil Internacional, també dedicada als camps de treball internacionals, ha comptat amb la participació d’1 estudiant de la UPF.

Tot i no tenir conveni de col·laboració, es va rebre de l’entitat Coravis una crida a participar en la seva activitat de cartes d’aniversari per a la gent gran. Entre estudiants i PAS, hi han participat un total de 22 persones.

 

Projectes propis de la UPF

Aquest curs, el projecte Horitzons tenia el repte d’entrar als centres de secundària en un moment marcat per les restriccions sanitàries. En un any ple d’incerteses, 45 estudiants es van interessar per formar part del projecte i, finalment, van ser 15 els escollits. En aquesta edició, el projecte Horitzons ha recuperat la línia inicial marcada del projecte Prometeus i ha renovat la seva intervenció al Raval, amb els centre Milà i Fontanals i Taradell i s’ha afegit per primer any un centre del Barri Besòs, l’institut Barri Besòs. També s’ha mantingut la col·laboració amb el centre INS Verdaguer. Per les circumstàncies sanitàries, no s’ha pogut fer l’acte de cloenda al campus de la UPF i s’han reduït les sessions presencials a 5, en què els voluntaris han explicat les competències digitals i d’oratòria, així com la introducció a la vida universitària i a l’educació superior.  

El Curs d’Iniciació al Voluntariat es va oferir el tercer trimestre en format totalment en línia, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Voluntariat Social i Obliqües, que van completar la formació amb dos mòduls d’activisme feminista. Amb un total de 38 preinscripcions, finalment hi han participat 20 estudiants.

Durant aquest curs, s’ha obert a tots els estudiants la borsa de voluntaris per ser estudiant de suport del programa UPF Inclusió.