El curs 2020-21 ha estat un curs on s’ha posat a prova la mobilitat global i en el que la UPF ha assentant les bases del que ha de ser el nou model d’internacionalització precisament per transcendir les vicissituds contextuals i buscar l’impacte a través de la transformació interna.

El llançament del Pla cap al nou model d'internacionalització

Amb una visió més a llarg termini i sota el lideratge del vicerectorat per la internacionalització, s’ha culminat enguany la proposta de model estratègic, resultat d’un anàlisi crític de l’estat de la internacionalització i a partir del que se n’ha dibuixat les línies mestres. El procés s’ha tancat malgrat la pandèmia i en un moment de canvis extraordinaris en el panorama de les universitats a la Unió Europea, amb l´iniciativa d´universitats europees.

Cal reconèixer que la internacionalització ha passat a ser un dels pilars sobre el qual reposen les universitats, al mateix nivell i amb la mateixa prioritat que la docència, el professorat i la recerca: la internacionalització ha deixat de ser un element instrumental o auxiliar per a ocupar una posició de centralitat i motor.

Basat en els valors de la UPF i en les seves aspiracions de futur, el pla que es presenta al Consell de Govern és un marc de referència amb facetes diverses que s’aniran definint en els propers anys sota nous impulsos institucionals per tal d’acompanyar el projecte global de la Universitat. Un document llarg i extens, que per primera vegada vegada aborda de manera exhaustiva el projecte d’internacionalització de la UPF des d’un punt de vista institucional.

El procés de reflexió compartida, iniciat el novembre de 2018, s’ha desenvolupat a través de reunions de treball amb la Comissió de Relacions Internacionals i en col·laboració amb SIRIS Academic. Cal destacar la participació de representants de tots els col·lectius de la Universitat (PDI, PAS i estudiants) i de tots els àmbits acadèmics, a més d’una ronda d’entrevistes i consultes a les quals es va convidar altres membres de la comunitat UPF per recollir les diferents perspectives. 

El pla parteix del reconeixement de la dimensió política i estratègica de la internacionalització en les universitats del nostre temps i de la necessitat de preparar-se per respondre, com a institució, als reptes que aquesta suposa. Així, es fonamenta en 3 pilars: estudiants, estratègies institucionals i qüestions transversals. Dins de cada pilar, els que comporten una ambició més profunda de transformació, pel seu impacte en diversos nivells de la institució, són aquells objectius relatius a les apostes per la internacionalització a casa, a la captació i retenció d’estudiants i de recercadors de talent, a l’adaptació de l’estructura organitzativa per una governança més eficient de les iniciatives internacionals, així com la comunicació i coordinació interna per esdevenir una organització més preparada per i oberta a la internacionalització. Cal dir que vol ser un model inclusiu, que vetlla per arribar a tots, els que marxen i els que es queden.

En paral·lel a la reflexió i l’elaboració del pla d’internacionalització, aquest model estratègic s’ha anat construint a través de la participació en “iniciatives emblema” que ja estan posicionant la UPF a escala internacional, aprofitant les oportunitats de la iniciativa d’Universitats Europees amb EUTOPIA i l’entrada a The Guild.

L’exercici de reflexió al voltant de la internacionalització de la UPF ha coincidit amb el context de noves oportunitats que ofereix l’escena europea i sobretot amb els reptes als quals ens ha enfrontat la covid-19, que ha implicat un canvi radical en les condicions de docència i recerca i ha forçat a experimentar en poc temps noves maneres de relacionar-se.

Sobre la Covid-19 i el seu impacte immediat

A curt termini, des del vicerectorat, les facultats i el servei de Relacions Internacionals s’ha apostat per mantenir les oportunitats de mobilitat internacional, tant entrant com sortint, amb la gestió de nombrosos casos frustrats per cancel·lació o renúncia. S’ha aconseguit però mantenir vius i acompanyar el 40% dels intercanvis, amb fórmules adaptades de docència a les universitats i amb elements de flexibilitat en la gestió dels ajuts introduïts per part dels organismes finançadors. Ha estat un gran esforç coral per salvar aquest nucli dur de mobilitats, que mostren la capacitat de resiliència del sector, tot treballant col·laborativament amb els nostres socis.

Tot i patir els efectes generals de la situació, els programes internacionals de la UPF han aprofitat l’oportunitat per a reorientar-se cap a la internacionalització a casa, en la línia estratègica del nou model d’internacionalització, i obrir-se encara més al món. L’actuació principal ha estat la primera edició del Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS), que en la seva aposta per la interdisciplinarietat i la internacionalització del currículum dins un entorn multicultural, ha comptat amb l’adhesió dels estudiants UPF i i una molt bona acollida dels socis estrangers. Malgrat el context, aquesta primera edició ha fet palès el seu potencial, i tenint en compte que el programa segueix l'estela de la Barcelona International Summer School, les perspectives són prometedores per a la represa. Ho demostra el fet que el Govern indonesi ha seleccionat el programa per a becar els seus millors estudiants.

Mobilitat

Com era d’esperar, l’impacte de la crisi global de la Covid-19 s’ha fet notar en els indicadors de mobilitat del curs 2020-21 i en el mateix plantejament de la mobilitat, tal com l'entenem. 

Així, si la pandèmia va permetre tancar el curs 2019-20 amb unes bones xifres de la mobilitat tant entrant com sortint, la mobilitat prevista pel curs 2020-21 només s’ha pogut executar en un 40%, si descomptem l’efecte concret dels programes internacionals, més fortament afectats. 

Durant el curs 2020-21, la UPF ha mantingut les portes obertes als estudiants entrants, que han pogut venir físicament i acollir-se a la modalitat de docència virtualitzada i adaptada que ha exigit la gestió de la pandèmia en cada moment. Des del Servei de Relacions Internacionals també s’ha acompanyat els projectes de mobilitat sortint, per la via de posposaments i d’adjudicació de destinacions alternatives, per tal de maximitzar les oportunitats d’estudiar fora. S’ha comptat amb la complicitat dels socis internacionals i de totes les facultats a la UPF, que ha fet possible la realització de mobilitats virtuals i combinades, així com projectes d’internacionalització alternatius pels estudiants amb plaça que han vist les expectatives de mobilitat física estroncades. 

En definitiva, les xifres del curs 2020-21 serien el resultat de la resiliència i flexibilitat per part de les universitats per a continuar fent possible la mobilitat, i de la persistència dels estudiants en els seus projectes de mobilitat més enllà de les circumstàncies adverses. Així aquest 40% mostra el caràcter irrenunciable dels intercanvis i de la internacionalització com a part integral de la formació i experiència universitària.

Així semblen apuntar-ho també les perspectives per al primer trimestre del curs 2021-22, amb un nombre d’estudiants esperat que ja comença a aproximar-se a les xifres habituals i una demanda continguda de cara al gener.

 

Mobilitat sortint d’estudiants

La mobilitat dels estudiants ha estat fortament condicionada durant l’any 2020, amb l’esclat de la Covid-19 i la seva afectació a escala global, una situació que va provocar el tancament de campus universitaris i notables restriccions de mobilitat, inclosos tancaments de fronteres. També cal tenir en compte en la interpretació de l’evolució temporal de les xifres, que enguany no hi ha hagut la mobilitat obligatòria de la Facultat de Traducció, per trobar-se en transició del pla d’estudis.

La Covid-19 va impactar part del curs 2019-20 i ho ha fet de ple el 2020-21, on només 430 estudiants de la UPF, d’entre els 1.040 seleccionats, han pogut gaudir del seu intercanvi en els diversos programes de mobilitat. La incertesa causada per la fluctuació en l’evolució de la pandèmia i les limitacions i condicionants per a la mobilitat internacional han derivat en la presentació de 610 renúncies, pràcticament en la seva totalitat per causa de força major lligada a la pandèmia o motius econòmics derivats. Com a resultat, s’ha pogut realitzar el 41% de la mobilitat esperada.

A través dels programes de mobilitat, els 430 estudiants de la UPF que han fet intercanvi, l’han fet a 41 països, segons la distribució següent:

 • Erasmus+ acadèmic (Europa) i Convenis Bilaterals amb Suïssa: 316 (la meitat de les xifres habituals)
 • Erasmus+ pràctiques (Europa): 18 
 • Convenis bilaterals i Erasmus+ Internacional fora d’Europa (Amèrica del Nord, Iberoamèrica, Àsia i Oceania):  81 (un terç de les xifres habituals)
 • SICUE (Espanya): 15

Bona part dels estudiants de la UPF han pogut continuar amb els seus plans de mobilitat acadèmic a Europa i acollir-se al programa d’ajuts Erasmus+, que finança la mobilitat d’estudis i de pràctiques i ha reconegut estades amb component virtual en una transició forçada per les circumstàncies però que ja anticipa el nou model de programa Erasmus 2021-27, amb mobilitats híbrides i virtuals. Així, de les 316 estades Erasmus, 32 han estat virtuals. 

Aquesta flexibilitat en els ajuts Erasmus+ ha permès que tots els estudiants que han fet una estada mínima a Europa hagin marxat becats a estudiar o fer pràctiques, alguns complementats amb els ajuts Santander Erasmus. Respecte als ajuts per a mobilitat fora d'Europa i malgrat haver-los adjudicat tots, les cancel·lacions i renúncies més freqüents en el cas dels convenis bilaterals han deixat el nombre de beneficiaris en 25 (entre UPF World, Erasmus Internacional i Santander Iberoamèrica), esgotant la llista de suplents en tots els programes. 

Com a resultat, durant el curs 2020-21 tots els estudiants que han aconseguit marxar han disposat d’ajut durant la seva mobilitat, amb possibilitat de complementar amb la beca MOBINT de l’AGAUR. A tots els estudiants se’ls aplica exempció de matrícula a les universitats de destinació.

Pel que fa a les mobilitats Erasmus+ pràctiques, durant aquest curs 2020-21 estaven previstes 26 mobilitats amb beca adjudicada, que s’han reduït a 18 efectives, a causa de cancel·lacions d’estada per part de les institucions i empreses d’acollida, i també de renúncies dels estudiants a causa de la Covid-19. De manera que no s’ha pogut materialitzar el creixement de la demanda d’aquesta modalitat de mobilitat.

 

Mobilitat entrant d’estudiants

Els nombres de la mobilitat entrant durant el curs 2020-21 també han acusat l’efecte de la Covid-19 i la UPF ha rebut 418 estudiants de fora, molt lluny dels 1.876 del curs anterior, i provinents de 39 països, en lloc dels 44 de l’any passat. Concretament i desglossat per programa, han fet una estada acadèmica entre nosaltres:

 • Erasmus+ acadèmic Europa, inclòs el programa bilateral amb Suïssa): 244  (la meitat de les xifres habituals)
 • Convenis bilaterals (Amèrica del Nord, Iberoamèrica, Àsia, Oceania): 56 (un terç de les xifres habituals)
 • SICUE (Espanya): 17 (la meitat de les xifres habituals)
 • Visitants: 15 (un terç de les xifres habituals)
 • Erasmus Mundus i Erasmus+ internacional: 5 (un terç de les xifres habituals)
 • Programa Internacional BaPIS: 22 (testimonial respecte a les xifres habituals)
 • Escola d’Estiu Internacional BISS: 59 (el triple que el curs passat)

Aquestes són xifres que queden molt lluny dels 1.876 estudiants que van venir a estudiar a la UPF el curs 2019-20, particularment en els programes internacionals, tot i que s’observen ja perspectives de recuperació a l’estiu. 

Les mobilitats entrants mostren les mateixes tendències que la mobilitat sortint, amb la mobilitat europea proporcionalment menys afectada, i països de conveni bilateral que cauen de la llista perquè han tancat fronteres o limitat les vies d’entrada a Espanya, com és el cas d’Austràlia i altres països a l’Àsia Pacífic, els Estats Units i alguns països de l’Amèrica Llatina. L’efecte de les restriccions de la mobilitat des dels Estats Units s’ha fet palès especialment en els programes internacionals.  

El treball de base de coordinació amb agents locals, com el grup del Node de Mobilitat per facilitar els tràmits d’estrangeria, i el Barcelona Centre Universitari per garantir l’oferta d’allotjament del col·lectiu internacional en el context especial del curs, ha permès continuar acollint amb garanties i prestar servei als estudiants que venen a Barcelona. Trimestralment, s’han organitzat sessions abans de l’arribada per a rebaixar inquietuds i informar de les condicions de vida i estudi, així com les tradicionals sessions d’acollida per garantir la seva integració a la UPF i a la ciutat i se n’ha fet seguiment des de l’Oficina de Mobilitat i Acollida.

És important destacar i agrair la contribució de l’Erasmus Student Network (ESN), que s’ha mantingut com a punt de referència per als estudiants internacionals a la UPF, complementant  l’acció institucional. I també la línia de col·laboració iniciada amb el SACU per a garantir el benestar emocional dels estudiants internacionals a la UPF.

Mobilitat del personal 

Per al curs acadèmic 2020-21, es partia d’un major nombre d’ajuts, que s’han adaptat i prorrogat per a fer possible la mobilitat Erasmus+ per a personal docent i administratiu de la UPF quan es normalitzin els viatges per a fer breus estades a Europa. De les 11 mobilitats adjudicades, només s’ha pogut dur a terme 1 estada docent a Bèlgica durant l’estiu, amb perspectives de poder reprendre la resta i adjudicar les encara disponibles per al curs vinent. S’han facilitat també 4 mobilitats virtuals Erasmus al PAS participant en l’EUTOPIA week de primavera organitzada per Goteborg, una línia que es potenciarà a les properes edicions.

Més enllà d’Europa i malgrat les dificultats afegides pel context de la Covid-19, s’ha continuat apostant per la dimensió internacional del programa Erasmus+, amb major nombre d’ajuts i diversitat de destinacions. Entre projectes propis UPF i projectes compartits amb l’A4U del 2019 i del 2020, s’han concedit 27 ajuts per mobilitat de personal d’entrada i sortida, eminentment docent, amb els següents països: Austràlia, Botswana, Etiòpia, Filipines Índia, Indonèsia, Iran, Israel, Kènia, Líban, Malàisia, Namíbia, Palestina, Rússia, Somàlia, Sud-àfrica, Tailàndia, Tunísia, Vietnam i Xina. 

Si bé la pandèmia només ha permès que aquest curs s’hagin dut a terme 6 mobilitats d’entrada des de Rússia, Iran, Israel i Líban, a partir de setembre i amb projectes prorrogats, es preveu reprendre tant l’adjudicació com la realització de les estades previstes, amb el benentès que els beneficiaris podran fer la mobilitat durant els propers cursos. Les experiències resultants s’espera que reverteixin de manera immediata en l’àmbit acadèmic, tant en noves col·laboracions globals com en la internacionalització del currículum, i també en una reflexió més profunda sobre la represa després de la pandèmia.

En aquest sentit, no només no es renuncia sinó que guanya sentit d'oportunitat el projecte dels “Staff International Training Days”, que es trasllada provisionalment al gener 2022, amb un primer tastet durant l’EUTOPIA Week que organitza la UPF a la tardor del 2021. Es partirà del treball fet sota el lideratge conjunt de la vicerectora per a projectes per a la internacionalització i el vicerector per a projectes per a la comunitat universitària i serà una de les actuacions del pla d’internacionalització 2025. L’objectiu d’aquestes jornades adreçades al personal de gestió de la UPF i d’universitats sòcies internacionals és debatre sobre els àmbits essencials de la internacionalització i la recerca, sobretot pel que fa a l’àmbit d’organització.

 

Programes Internacionals

La caiguda de xifres en el programes internacionals durant aquest curs 2020-21 ha permès centrar els esforços en l’aposta ja iniciada de canvi de model (que supera el que havien estat els tradicionals programes d’estudis per a estrangers), la posada en marxa del nou programa Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (gestat al final del curs 2019-20), i la decidida diversificació dels públics, mentre s’han cuidat les perspectives de millora per la nova edició de la Barcelona International Summer School.

El curs 2020-21 ha estat marcat per la continuació de la pandèmia de la Covid-19, que ja va forçar a virtualitzar la Barcelona International Summer School al 2020. Així, l’evolució de la situació sanitària va obligar a cancel·lar el primer trimestre i a virtualitzar la segona part del curs i alguns programes a mida, com el de la universitat de Chicago o ISCPA Toulouse. Mentre que a l’estiu, la BISS ha ofert cursos en format presencial i altres virtuals, i s’ha acollit un programa a mida de la Universitat de Texas A&M.

Aquests formats, i l’alta dependència del públic nord-americà que nodreix tradicionalment aquests programes, expliquen que les xifres dels programes internacionals siguin anòmales i es limitin a 20 estudiants internacionals, 43 estudiants UPF i 77 estudiants participants en  programes a mida. Amb la BISS s’obren perspectives de millora, amb 143 estudiants de 27 països i xifres comparables a edicions pre-pandèmia.

L’impacte pressupostari durant aquest exercici es podrà mitigar quan es confirmin les perspectives de recuperació per al curs 2021-22, que són optimistes, amb una matrícula per la tardor comparable a anys anteriors. Així, per al proper curs seria esperable que la demanda creixi i capitalitzi les mobilitats ajornades del curs 2020-21 i les apostes de diversificació. 

La recuperació coincidirà amb uns programes internacionals que s’han reorientat estratègicament al voltant del programa BaPIS, tot reforçant la col·laboració amb ESCI, que han demostrat la seva versatilitat i flexibilitat com a plataforma de mobilitat virtual, i que s’han obert definitivament a tots els públics, també als estudiants UPF com a factor d’internacionalització a casa.

 

Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS)

El Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) ha reformulat els continguts del què havia estat el Programa d’Estudis Hispànics i Europeus en un esforç important i reeixit d’innovació curricular. Seguint el model de la Barcelona International Summer School (BISS), el BaPIS aposta per la interdisciplinarietat i la internacionalització cap enfora i cap endins.

Sense edició de tardor, el BaPIS llança la seva primera edició al gener de 2021, en un context especialment difícil, que va obligar a oferir-lo en format online. Es va optar per presentar una oferta necessàriament reduïda que introduia cursos nous resultat de la crida a l’expressió d’interès feta l’any anterior i oberts a un públic internacional de procedències diversificades i als estudiants UPF. 

Si bé la vocació del BaPIS és presencial, es va voler impulsar en línia, per donar-li un primer rodatge i testar l’interès per part dels estudiants de la UPF (43) i dels estudiants internacionals no nord-americans (15). Amb l’obertura del programa a tots els socis amb una política de descomptes i el desplegament d’una intensa campanya de promoció i comunicació, es va incentivar la participació d’estudiants internacionals malgrat el format i el context de la pandèmia. Finalment es van obrir 10 assignatures, algunes en petit format, de les 17 inicialment programades, amb un alt nivell de satisfacció per part dels estudiants participants i excel·lents avaluacions docents, gràcies a la dedicació i motivació del professorat implicat.

Per al proper curs 2021-22 s’ha mantingut una programació realista, amb 11 assignatures al primer trimestre i 17 assignatures al segon. Aquesta programació conservadora, unida a la previsible tornada del públic nord-americà i una incipient recuperació de la mobilitat global, permet ser optimistes pel què fa a la sostenibilitat del programa el curs vinent.

La línia de promoció del BaPIS més enllà del seu públic tradicional nord-americà ha estat un dels principals objectius enguany. No només sota arguments de sostenibilitat econòmica i diversificació, sinó també i sobretot com una nova fórmula d’internacionalització oberta i inclusiva per a crear un veritable espai d’intercanvi global i multicultural. En aquest sentit, conflueixen els interessos per a què el BaPIS esdevingui un laboratori de la UPF per a la internacionalització de la docència.

Així, s’ha treballat en clau interna per tal de donar a conèixer el BaPIS entre els estudiants de la UPF. D’una banda, com a oferta complementària i veritablement interdisciplinar que enriqueix l’oferta de la Formació Transversal de Lliure Elecció. A través del BaPIS els estudiants UPF tenen accés a un catàleg d’assignatures que han estat concebudes com a interdisciplinars en sí mateixes per docents de totes les facultats i que conviden, amb els seus plantejaments, a reflexionar sobre aspectes rellevants per a la nostra societat, abordats desde mirades diverses i perspectives creuades. D’altra banda, com a fórmula inclusiva i socialment responsable per als estudiants que per les seves circumstàncies acadèmiques, personals o econòmiques no estan en condicions de tenir una experiència de mobilitat tradicional a altres universitats del món. 

En clau externa i pel que fa als estudiants internacionals, el BaPIS s’ha presentat com un model únic d’innovació on tenen cabuda estudiants d’arreu i en contacte amb estudiants locals. Així, s’ha treballat en una campanya de captació d’estudiants individuals a Europa i la resta del món. Aquesta campanya s’ha fet per la via de xarxes socials, en obert i per la via d’estretar relacions institucionals estratègiques amb universitats sòcies, tant pròpies com de l’A4U (Sud-Àfrica, Rússia i Brasil), i molt especialment, de generar noves relacions amb universitats no sòcies. A nivell de regions, s’ha posat el focus a l’Amèrica Llatina (Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic i Xile), als països anglosaxons (Austràlia, Canadà, Nova Zelanda i Regne Unit) i a l’Àsia (Índia, Indonèsia, Japó, Korea i Xina). 

D’aquesta manera, al voltant del BaPIS s’activen i potencien les relacions institucionals i la UPF es presenta al món a través d’un programa global en la seva concepció acadèmica i en la seva comunitat d’estudiants.

 

Barcelona International Summer School (BISS)

En la seva quarta edició, la Barcelona International Summer School es manté i es consolida com a programa de referència i oferta d’estiu per a estudiants de la UPF i també per a estudiants de tot el món, ampliant les nacionalitats participants també en l’edició 2021, que ha tingut lloc en modalitat híbrida (amb cursos online i cursos presencials).

S’ha mantingut una oferta reduïda i prudent, tot i que més ambiciosa que l’any anterior, amb 17 assignatures, de les quals 12 s’han impartit en format online i 5 en format presencial, i una primera col·laboració internacional amb la HSE (Higher School of Economics). Hi estan participant 143 estudiants (respecte als 117 de l’any anterior), dels quals 84 UPF i 59 internacionals de 26 països.

És remarcable que ha augmentat significativament la proporció d’estudiants internacionals respecte a l’any anterior, la qual cosa no només contribueix a la sostenibilitat del programa sinó que també apunta a un escenari optimista de la recuperació de la mobilitat internacional.

Igualment, continua la bona acollida per part dels estudiants de la UPF i la consolidació del model de la BISS i el seu encaix  en el currículum dels estudiants dels nostres graus.

La BISS va ser escollida com a programa pilot en el desenvolupament del CRM el 2020. Ha estat, però, l’edició 2021, més normalitzada, la que ha permès desplegar el CRM al BISS amb uns resultats positius que s’han traduït en l’augment i la diversificació de la procedència dels estudiants, com era l’objectiu, i la sistematització i millor coordinació de les activitats de promoció, captació i fidelització dels estudiants.

 

Cooperació acadèmica internacional

Durant el curs 2020-21 la UPF ha revisat les seves relacions bilaterals de manera crítica i constructiva per encarar el nou període de programació Erasmus 2021-27. En el plànol multilateral, s’ha apostat per una nova configuració d’aliances i posicionament a Europa amb la consolidació d’EUTOPIA com a projecte estratègic d’universitat europea i l’entrada a The Guild com a plataforma de representació i influència a Brussel·les, mantenint la implicació acadèmica en el marc de l’Europaeum i el compromís amb l’A4U. Així, es consolida la voluntat de participació selectiva en xarxes que contribueixen a la projecció internacional de la universitat.

 

Participació en xarxes 

En el posicionament estratègic a Europa, la UPF continua el seu camí com universitat europea amb els socis d’EUTOPIA, generant noves oportunitats i aprofundint col·laboracions en benefici d’estudiants i personal.

En la seva dimensió global, EUTOPIA está impulsant un acord multilateral per a promoure la mobilitat entre totes les universitats sòcies i ha pilotat diferents iniciatives de diversificació de les oportunitats de mobilitat i internacionalització, que la UPF ha aprofitat especialment: 6 estudiants estan fent una estada de recerca a l’estiu a universitats d’EUTOPIA amb beca EURSS (EUtopia Research Summer Scheme), 29 estudiants han estat seleccionats per a presentar a l’ICUR (International Conference for Undergraduate Research) a finals de setembre del 2021, i 6 estudiants estan finalitzant el portfoli per la seva certificació EUCI (EUtopia Certificate of Internationalization). En clau més estratègica, la UPF ha dirigit l’estudi sobre internacionalització del currículum i internacionalització a casa i durant el juny han tingut lloc els tallers d’intercanvi que acabaran de consolidar les aportacions per a la identificació de qüestions clau i bones pràctiques i experiències dins d’EUTOPIA.

Durant aquest curs la UPF ha decidit deixar YERUN per incorporar-se a la xarxa d’universitats The Guild, on coincideix amb 20 universitats europees de primer nivell en recerca i docència, trobant el seu encaix natural en una associació d’alt perfil acadèmic i vocació europea i global. 

Des de l’1 de gener s’han nomenat diferents representants als diversos grups de treball, entre càrrecs i personal acadèmic, així com responsables institucionals i de gestió a la UPF. Actualment, hi ha una quinzena de persones implicades que van entrant progressivament en les activitats d’informació, intercanvi, formació i influència promogudes des de The Guild. A destacar els darrers posicionaments respecte la llibertat acadèmica, les Universitats Europees i la recerca a Europa, així com informes de tendències en innovació educativa, la visió europea de les universitats i les estratègies d’associació amb Àfrica. En àmbits més sectorials, s’està treballant en l’espai europeu de dades de salut i la promoció de carrera i avaluació de la recerca.

Juntament amb un compromís cada vegada més estret amb EUTOPIA i la incorporació a The Guild, la UPF ha continuat la seva acció internacional a través de l’A4U i l’Europaeum. 

Com a membre de l’A4U, la UPF continua la fructífera col·laboració amb la UAB, la UAM i la UC3M -amb el suport de l’ICEX- també en l’àmbit internacional, establint noves relacions en països africans i cimentant les relacions iniciades en països emergents. Aquesta cooperació s’ha traduït en diverses línies d’activitat:

 • Organització d’un cicle de quatre debats amb Àfrica sobre aspectes de la seva realitat social, econòmica i cultural, previstos per a la tardor del 2021, a iniciativa de la UPF i amb la coordinació acadèmica del bloc temàtic dedicat a la Cultura i Patrimoni africà, abordant la qüestió complexa i d’actualitat a diversos països europeus sobre la restitució del patrimoni africà.

 • Missions institucionals virtuals amb Nigèria i Costa de Marfil. Malgrat l’impacte de la Covid-19 i la impossibilitat de viatjar, s’ha continuat amb l’exploració de nous socis a països africans, enguany per la via virtual, amb una agenda de trobades durant els mesos de maig i juny de 2021. En el cas de Nigèria amb representants de Covenant University,  University of Ibadan i University of Nigeria Nsukka, i en el cas de Costa de Marfil amb els representants de l’École Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée

 • Setmana internacional virtual al novembre i desembre de 2020, on la UPF va facilitar contactes acadèmics amb representants de les universitats de Namíbia, Botswana i Vietnam, que havien estat visitades per la A4U en una missió directa el curs anterior.

 • L’execució dels projectes Erasmus+ amb Rússia, Sud-àfrica, Índia, Indonèsia, Iran, Malàisia, Vietnam, Botswana i Namíbia, s’ha vist afectada per la Covid-19. Durant aquest curs només s’han pogut dur a terme un total de 18 de les 64 mobilitat concedides, la meitat de les quals (9) a la UPF. La resta de mobilitats es podran executar en els propers cursos, juntament amb les 18 noves mobilitats concedides enguany a la UPF amb les principals universitats d’aquests països, que han de servir per consolidar col·laboracions.

En el marc de l’Europaeum, aquest curs s’han virtualitzat algunes de les activitats habituals (escoles i seminaris temàtics en els àmbits de ciències socials i humanes) i sobretot, les vinculades al programa de formació de joves investigadors, amb un alt grau d’interès i participació per part dels estudiants de postgrau de la UPF . La UPF referma el seu compromís institucional a través de la Vicerectora sortint per projectes per a la internacionalització, la Prof. Isabel Valverde, que continuarà com a membre del seu comitè executiu. 

 

Participació en projectes europeus i internacionals

Durant el curs 2020-21, s’ha obtingut la Carta Erasmus 2021-27, que habilita a la UPF a operar i sol·licitar fons en el marc d’aquest programa europeu. La Carta Erasmus reconeix amb la màxima puntuació la qualitat de l’estratègia d’internacionalització i dels mecanismes de gestió de la mobilitat i de cooperació a la UPF. 

Amb la renovació de la carta, des del Servei de Relacions Internacionals es referma l’aposta per una mobilitat de qualitat i per promoure de manera proactiva entre tots els departaments la presentació de propostes a convocatòries de programes de mobilitat i cooperació educativa en el marc de programes europeus i internacionals.

Durant curs 2019-20 es van presentar 23 propostes en les convocatòries regulars, i 3 més en la convocatòria extraordinària que el Programa Erasmus+ va crear per a propostes de digitalització de l’educació en el marc del COVID19, un total de 26. De totes aquestes, 14 han rebut finançament, al voltant d’un 54% de totes les propostes presentades. Es tracta de projectes que s’han iniciat durant el curs 2020-21, amb un total de finançament obtingut de 1.607.697€, a l’espera de la distribució de participants i pressupost associat als Màsters Erasmus Mundus finançats que se sumarà a aquest import anualment.

Durant el curs 2020-21 s’inicia un nou programa Erasmus+ per al període 2021-27. Degut a la transició de programes i endarreriments en les negociacions pressupostàries a nivell europeu, enguany la publicació de les convocatòries i la guia de finançament ha anat amb retard i actualment encara hi ha convocatòries obertes i no s’han resolt les sol·licituds presentades. De moment, s’ha acompanyat la presentació de fins a 17 propostes, i se’n preveuen 2 més per a les darreres convocatòries que finalitzen al proper setembre. El total de pressupost sol·licitat a final d’aquest curs ha estat el més alt fins ara pel que fa a aquesta àrea d’activitat del Servei: 5.003.484€, especialment perquè la UPF es presenta per primera vegada com a universitat coordinadora d’un projecte de màster Erasmus Mundus en l’àmbit de la intel·ligència artificial.

Del total de projectes finançats en la convocatòria 2019-20, un 64% són coordinats per dones, i la ràtio arriba fins a un 65% si tenim en compte les propostes presentades. Pel que fa a la convocatòria 2020-21, del total de propostes presentades un 42% són liderades per dones. 

 

 
 
Relació de propostes presentades a la convocatòria 2020-21: 
 

EMJMD. Màsters conjunts Erasmus Mundus:

 • 2021 Erasmus Mundus Joint Master EMJM “IMAN: International Master in Artificial Intelligence”. Coordinador: UPF. Responsable acadèmic: Vicenç Gómez (DTIC). Socis: Radboud University, La Sapienza, University of Ljubljana. Pressupost: 4.288.000€
 • 2021 Erasmus Mundus Joint Master EMJM “REPARA: International Master in Slavery, Forced Migration and Reparative Justice”. Coordinador: University of Glasgow. Responsable acadèmic UPF: Jorge Luengo (Humanitats)
 • 2021 Erasmus Mundus Joint Master EMJM “EAGLOBE: Erasmus Mundus Master in Europe-Asia: Regional Institutions and Global Governance”. Coordinador University of Glasgow. Responsible acadèmic UPF: Jacint Jordana (IBEI)

KA2. Aliances estratègiques:

 • 2021 “RemixED: Innovating Teacher Prof Develop with Team-based Learning Design”. Coordinador: UPF, Responsables acadèmics: Davínia Hernández-Leo, Marc Beardsley (DTIC), 267.297€
 • 2021 “CLOSER: Closing the Gap between Smart Learning and Emergency Remote Teaching”. Coordinador: University of Foggia, Itàlia, Responsable acadèmic: Davínia Hernández-Leo (DTIC), 42.000€
 • 2021 “CACAO: Cell Biology and Art Class Omnibus”. Coordinador: University of Pula, Croàcia, Responsable acadèmic: Davínia Hernández-Leo (DTIC), 31.120€
 • 2021 “RURAL: Heritage Management in RURAL areas.” Coordinador: Heritage Management Organisation, Greece, Responsable acadèmic: Georgios Giannoupulos (HUMA), 50.674€
 • 2021 “CONSCIOUS: Conscious Business Syllabus” Coordinador: Munich Business School, Alemanya. Responsable acadèmic: Jordi Rey (BSM), 47.061€
 • 2021 “CRITERION: Critical Spanish Language Teacher Education” Coordinador: University of Gottingen, Holanda. Responsable acadèmic: Encarna Atienza (TRAD), 57.485€
 • 2021 “OPT2LEARN: Online Peer-Tutoring system for more successful and inclusive LEARNing” Coordinador: Penninsula Corporate Innovation SL. Responsable acadèmic: Manel Jiménez (CLICK), 41.261€
 • 2021 “FLECSLAB: Flexible LEarning Communities Supporting Lifelong learning Across Borders” Coordinador: University of Ljubljana. Responsable: Pelegrí Viader  (UPF-EUTOPIA), 35.877€

Jean Monnet:

 • 2021 Càtedra “EUGOV: European Governance” Coordinador: UPF. Titular acadèmic: Javier Arregui (DCPIS), 45.000€
 • 2021 Càtedra “EU JUDGES: European Judges” Coordinador: UPF. Titular: Alex Saiz (DRET), 37.000€
 • 2021  Mòdul “iCONSUMERS:Protecting Consumers in Algorithmic Environments ” Coordinador: UPF. Responsible academic: Mireia Artigot (DRET), 28.908€

Esport. Aliances estratègiques:

 • 2021 “BetSI: Improving Education and Policy-Making Processes on Sport Betting Integrity and sport actors’ Gambling Practices” Coordinador: AiCEI, Portugal. Responsable acadèmic: Alberto Carrió (DRET), 42.225€

Com a balanç, cal destacar que en els darrers tres cursos la UPF ha presentat propostes en totes les accions del programa Erasmus+, fet que demostra l’interès i la finestra d’oportunitat que el programa representa per a captar recursos alternatius a la recerca i per impulsar projectes d’innovació educativa i col·laboració acadèmica.

 

Activitats

 

Participació en conferències internacionals

Durant el curs 2020-21 i malgrat l’activitat congressual s’ha vist reduïda enguany, la UPF ha participat i presentat a les trobades de les principals associacions de l’àmbit d’educació internacional

 • Al setembre del 2020, la Sara López-Selga, directora de Relacions Internacionals, conclou el seu segon mandat com a membre del Comitè Executiu de l’EAIE (European Association for International Education).

 • EAIE Community Exchange, Octubre 2020 (online), amb presentació per part de la Sara López-Selga, directora de Relacions Internacionals, amb la sessió: “Creative pathways: forging meaningful and impactful partnerships”, i agenda de reunions

 • Conferència Europea biannual del Forum on Education Abroad, Tardor 2020 (online)

 • Trobada anual d’universitats espanyoles i nord-americanes d’APUNE, Febrer 2021 (online)

 • EAIE Community Summit,  Març 2021 (online), amb presentació per part de part de la Sara López-Selga, directora de Relacions Internacionals, amb la sessió “The partnerships we need for today and tomorrow”

 • Conferència anual del Forum on Education Abroad, Març 2021 (online)  

 • Conferencia Anual de NAFSA, Juny 2021 (online), amb agenda de reunions

Visites i missions institucionals

Les restriccions de mobilitat ha fet que no hi hagi hagut visites, de manera que els contactes i reunions s’han mantingut en el marc d’aquestes conferències i de l’activitat en xarxes i associacions, amb especial atenció als socis d’EUTOPIA i The Guild, i els contactes africans a través de l’A4U, així com l’acollida de les mobilitats de personal a través de la dimensió internacional del programa Erasmus.

 

Signatura de nous convenis

Durant el curs 2020-2021, la UPF amplia la seva xarxa d’universitats sòcies mitjançant la signatura de nous convenis de col·laboració, amb un criteri clar de qualitat i d'excel·lència, aspirant també a ampliar geogràficament les seves relacions internacionals en totes les disciplines. 

 • Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colòmbia)
 • Trustees of Trinity College (Estats Units d’Amèrica)
 • Ecole Supérieure Des Professions Immobilières (França)
 • EFAP School of Communication (França)
 • Institut National d’Études Dèmographiques (França)
 • Shiv Nadar University (India)
 • Kobe University (Japó)
 • RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research (Japó)
 • Universiteit Leiden (Països Baixos)
 • Universidade Católica Portuguesa (Portugal)
 • Universidade do Minho (Portugal)
 • New Economic School (Rússia)
 • Shendi University (Sudán)
 • Université de Tunis El Manar (Tunisia)
 • Universidad de la República de Uruguay (Uruguay)
 • Beijing Language and Culture University (Xina)
 • Beijing University (Xina)

Arrel del Brexit, s’ha fet un seguiment molt estret per a garantir la continuïtat de les col·laboracions amb les universitats britàniques, que constitueixen una de les principals fonts i destinacions de la mobilitat, així com de col·laboracions més estratègiques.