Facultat/Escola Estudiants Dona Home
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 12 8 4
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

175

104 71
Facultat de Ciències Polítiques i Socials 38 18 20
Facultat de Comunicació 25 16 9
Facultat de Dret 86 59 27
Facultat d'Humanitats 41 30 11
Facultat de Traducció i Interpretació 20 15 5
Escola Superior Politècnica

26

18 8
Màsters universitaris 7 7 3
Total 430 272 158