Estudis

Estudiants

Dona Home

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

10 7 3

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

112 51 61

Facultat de Ciències Polítiques i Socials

26

14 12

Facultat de Comunicació

40 31 9

Facultat de Dret

65

39 26

Facultat d'Humanitats

27

20 7

Facultat de Traducció i Interpretació

44 29 15

Escola Superior Politècnica

13 5 8

Programa d'Estudis per a Estrangers

10 6 4
Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) 12 10 2

Barcelona International Summer School (BISS)

24

9 15

Total

418 251 167