Programa ERASMUS+ i relacionats 2019-2020 2020-2021
Erasmus KA1 - Mobilitat Països associats  3 (19 països) 2 (consorcis)
Erasmus KA2 - Aliances estratègiques  5 8
Erasmus KA2 - Aliances per al coneixement 1 2 (en preparació)
EMJMD - Erasmus Mundus Joint Master Degrees  1 3
Erasmus KA3 - Inclusió Social i Valors Comuns 1 0
Jean Monnet- Mòduls  1 1
Jean Monnet - Xarxes  1 0
Jean Monnet - Càtedres  0 2
Esports - Aliances estratègiques 1 1