De la UPF Dona Home
Erasmus+ estudis 316 208 108
Convenis bilaterals 81 43 38
Erasmus+ pràctiques 18 13 5
MApS (Mobilitat en Aprenentatge Servei) NA    
SICUE (Intercanvi entre universitats espanyoles) 15 8 7
Total 430 272 158

 

A la UPF Dona Home
Erasmus+ estudis (Europa) 244 317 185
Convenis bilaterals 56 33 23
Programa d'Estudis per a Estrangers 10 629 425
Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) 12 10 2
Barcelona International Summers School (BISS) 59 39 20
SICUE (Intercanvi entre universitats espanyoles) 17 9 8
Visitants 15 5 10
Erasmus+ internacional 5 4 1
Total 418 251 167