Al llarg d'aquest curs acadèmic 2017-2018 Idiomes UPF ha registrat un increment del 8,4% en la xifra anual d’alumnes matriculats (4.416 respecte als 4.075 del curs acadèmic passat).

Més de 4.400 persones han escollit Idiomes UPF per formar-se en idiomes amb qualitat universitària i han fet un curs de qualsevol de les modalitats i llengües diferents que conformen la seva oferta acadèmica (alemany, anglès, àrab, català, espanyol, francès, italià, japonès, rus i xinès).

Val a dir, però, que des de fa quatre anys, altres escoles d’idiomes d’universitats catalanes han patit un descens important (del 20% al 50%) en la demanda dels seus cursos d’idiomes adreçats a la seva comunitat. A Idiomes UPF no s'havia notat aquesta tendència fins enguany, en què s’ha registrat un descens en la demanda d’aquest tipus d’oferta d’un 18,6%. 

Com a exemple clar de l’aposta decidida de la UPF per les llengües, cal mencionar el nou mínor en Plurilingüisme UPF, així com el nou Campus Plurilingüe UPF d’estiu que, per primera vegada, ofereix a la comunitat UPF i a la societat en general l’oportunitat de conèixer fins a sis llengües i cultures diferents (francès, italià, alemany, rus, àrab i xinès), a través de cursos setmanals al juliol amb preus subvencionats que brinden la possibilitat de descobrir nous mons a més de 200 persones. L’acollida (208 inscripcions) que ha registrat resulta significativa i simptomàtica de l’interès per les llengües. Val a dir també que més de la meitat dels participants al Campus són de fora la UPF (55%) i que gairebé la meitat s’han inscrit al màxim de cursos possible.

En resposta a la vocació de servei a la comunitat UPF del nostre centre, cal  esmentar el fet que el 91% dels participants als cursos d’idiomes pertanyen a la comunitat UPF, mentre que un 9% són persones externes a la Universitat. De la mateixa manera, cal subratllar en aquest sentit que un 46,6% de la UPF i un 44,4% del Grup UPF ha triat el nostre centre durant aquest curs acadèmic o bé per formar-se o bé per acreditar-se en idiomes.

Des d’un altre punt de vista, val a dir que les llengües més demandades de l'oferta són les tres llengües de treball de la UPF: en primer lloc l’anglès (41,2% dels nostres estudiants), en segon lloc l’espanyol (26,9% dels nostres estudiants) i en tercer lloc el català (13,1% dels nostres estudiants), seguides pel francès (8,2%), que ha experimentat un increment notable durant aquet curs acadèmic; l’alemany (5,9%), o l’italià (3%).

D’altra banda, Idiomes UPF ha enfortit els lligams amb diferents centres adscrits, i en aquesta línia destacaria el creixement d’un 13,6% en la col·laboració amb l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI), on actualment s'imparteixen les assignatures d’idiomes (francès, alemany i rus) per a un total de 259 estudiants de grau.

Per últim, com a servei d'avaluació i certificació lingüística, Idiomes UPF ha dissenyat, elaborat i organitzat un total de 3.958 proves lingüístiques (de diagnòstic i certificació) al llarg d'aquest curs acadèmic. Aquest servei, que és una part important de la nostra missió per tal de respondre a les necessitats de certificació tant de la comunitat UPF com del públic extern, ha experimentat un increment (2%) en les proves de certificació de la comunitat UPF (PCCL i la nova UPFluent amb segell de qualitat CertAcles), si bé ha registrat menys demanda en proves de nivell i proves de certificació de llengua catalana o el CCSE (prova de cultura per obtenir la nacionalitat).

1. Formació lingüística dels estudiants de grau i de postgrau de la UPF

1.1. Programa de català

Aquests cursos constitueixen, juntament amb el castellà, el nucli d'activitats del programa per als alumnes no locals. En aquesta línia, Idiomes UPF ofereix diferents programes:

Programa institucional UPF

Cursos trimestrals de llengua catalana de 45 hores, des d'un nivell inicial fins a un nivell avançat, adreçats prioritàriament a estudiants internacionals d'intercanvi, estudiants de la resta d'Espanya i estudiants estrangers de grau.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han obert un total de 9 grups de tres nivells diferents (des del nivell inicial A1 del Marc Europeu Comú de Referència [MECR] per a les Llengües fins al nivell intermedi B1 del MECR), amb una durada de 45 hores, distribuïts durant tot l'any acadèmic. El nombre d'estudiants ha estat de 177 (increment d’un 19,6% respecte al curs passat).
 • Nou Catalan Landing Programme: s’han redefinit els cursos de cultura catalana que s’oferien en cursos anteriors amb el nom de Càtedra Pompeu Fabra i s’ha incorporat la possibilitat de fer una acollida o una acollida exprés amb diferents cursos de cultura i llengua catalanes. Aquesta oferta, que ha tingut molt bona acollida (216 inscrits) i que suposa un augment del 45,9% respecte al curs anterior (148 inscrits), incorpora dins del pack d’acollida exprés un taller de cultura molt sintètic de 6 hores (Catalan Culture Survival Kit) i un altre de llengua de 15 hores (Catalan Language Survival Kit), amb la finalitat d’oferir una acollida cultural i lingüística que, en només dues setmanes, prepari els estudiants no catalanoparlants de màster i de doctorat per tal de començar els seus estudis a la UPF en condicions òptimes. D’una altra banda, el pack d’acollida inclou dos cursos complementaris de 15 hores cadascun per tal d’adquirir uns coneixements més aprofundits sobre cultura (A Quick Glance at Catalonia i What Else Should I Know About Catalan Culture?) i un altre curs de 45 hores de nivell inicial de llengua (Starting Catalan).
 • Continua l'oferta de cursos no presencials a través de Parla.cat: s'han fet tres cursos de diferents nivells (des del nivell B2.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües fins al nivell C1.1 del MECR), amb una participació de 24 persones, en el si d'un itinerari dissenyat específicament per poder assolir el nivell C1 de català.
 • Curs específic de preparació del diploma oficial de nivell de suficiència (C1 del MECR): s'ha fet novament un curs de 30 hores de preparació del Certificat Interuniversitari de nivell de suficiència de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), adreçat a tota la comunitat universitària de la UPF (estudiants de grau i de postgrau, PDI i PAS). Aquest curs ha tingut una participació d'11 persones.

Programa de perfeccionament

S'han fet dues edicions del curs de preparació del nivell superior (C2 del MECR) de català, amb un total de 35 participants. Aquest curs, adreçat a la comunitat UPF i també al públic extern, permet presentar-se amb garanties d'èxit a l'examen oficial de nivell superior de la CIFALC, homologat per la Generalitat de Catalunya.

Programa a mida

S'han implementat un any més els cursos de català dissenyats a mida per als alumnes de postgrau de la UPF Barcelona School of Management. S'han fet 3 cursos de català de nivell inicial (A1 i A2 del MECR), amb 54 participants.

Cal destacar l’èxit del nou Catalan Landing Program, així com l’increment en la participació als cursos de català adreçats als estudiants Erasmus de la nostra universitat. En total, la participació anual en la formació en català ha experimentat un increment d’un 27%.

1.2. Programa d'espanyol

Aquests cursos constitueixen una activitat important per a Idiomes UPF, ja que l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera suposa gairebé un terç de la nostra activitat docent, i l'espanyol és la segona llengua més sol·licitada, després de l'anglès, dins la nostra oferta. En aquesta línia, Idiomes UPF ofereix diferents programes:

Programa institucional UPF

Cursos trimestrals de llengua espanyola de 45 hores, des d'un nivell inicial fins a un nivell intermedi, adreçats prioritàriament a estudiants internacionals d'intercanvi i a estudiants estrangers de grau.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han ofert un total de 8 grups trimestrals de tres nivells diferents (inicial A1, bàsic A2 i llindar B1 del MECR), distribuïts durant tot l'any acadèmic. El nombre total d'estudiants ha estat de 251, la qual cosa ha suposat un augment del 51,2% respecte al curs acadèmic anterior (166 estudiants).

Oferta específica UPF

Paral·lelament, es continuen fent els cursos d'espanyol semestrals per a alumnes universitaris procedents d'agències nord-americanes. Durant aquest curs acadèmic, 431 estudiants han participat en aquest programa, dins el marc de l'oferta Hispanic and European Studies Program (HESP), la qual cosa suposa un increment d’un 31,8% respecte al curs acadèmic anterior (327 estudiants).

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han ofert 29 grups de 90 hores, amb 324 alumnes. 
 • Cursos d'estiu: s'han ofert 5 cursos de llengua de 45 hores, 3 cursos de conversa i un curs sobre cultura de 30 hores cadascun. En total, al programa d'estiu han participat 107 estudiants.

Spanish program

Aquesta línia de cursos d'espanyol adreçats a col·lectius externs a la Universitat, així com a alumnes internacionals de postgraus UPF, ha registrat un total de 470 estudiants, la qual cosa suposa un increment d’un 11,4% respecte al curs passat.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han fet un total de 31 cursos de llengua, des del nivell A1 fins al nivell superior C1 del MECR, amb una durada de 30 hores cadascun, distribuïts durant tot el curs acadèmic (Landing, Fall, Winter, Spring).

Programa a mida

Idiomes UPF respon a les necessitats específiques de diversos col·lectius d'estudiants internacionals, dissenyant cursos d'espanyol a mida, com ara els següents:

 • Barcelona Architecture Center: s'han fet novament tres cursos d'espanyol de nivell bàsic A1-A2 del MECR per als alumnes d'aquesta escola, amb una participació de 45 estudiants.
 • Español para las Profesiones Médicas: s’han fet dues edicions d’aquest curs per a estudiants d’universitats dels EUA, amb 27 participants.

En conclusió, al llarg d’aquest curs acadèmic, el programa d’espanyol ha experimentat un important creixement (22,1%). Per programes, cal destacar l’increment de participació tant a l'Spanish Program com al Programa HESP (Hispanic & European Spanish Program).

1.3. Programa de terceres llengües

El nucli d’activitats del programa acadèmic per als alumnes de grau i de postgrau de la UPF integra cursos generals i cursos específics de preparació per a diplomes, inclosos a l’oferta general d’Idiomes UPF, així com cursos dissenyats a mida per a determinats col·lectius d’estudiants.

Durant aquest curs acadèmic, 2.226 estudiants de la UPF han participat en programes acadèmics de llengües estrangeres, segons les dades que es recullen a l’apartat següent. El nombre de participants ha registrat durant aquest curs acadèmic un descens d’un 3,1%.

Especialment a l’oferta general de llengües estrangeres es detecta un canvi de paradigma en la demanda, un descens en la demanada de cursos d’anglès anuals i un increment en els cursos de tipus intensiu. 

1.4. Oferta general de llengües estrangeres Idiomes UPF

Aquesta oferta, adreçada fonamentalment als estudiants de la UPF, acull també persones externes a la Universitat des de fa uns anys, de manera que s'aconsegueix oferir una formació de qualitat universitària també al públic en general. Dins d'aquesta oferta, destaquen enguany els aspectes següents:

 • Cursos anuals de llengua: s'han ofert un total de 23 grups, de 90 hores, que segueixen un itinerari de formació des del nivell inicial (A1 del MECR) fins al nivell superior (C2.2 del MECR), amb 366 estudiants en total, distribuïts en les cinc llengües estrangeres següents: alemany, anglès, francès, italià i japonès. Aquesta oferta ha registrat un descens d’un 30,2% respecte al curs acadèmic passat. 
 • Cursos específics de preparació de diplomes d'anglès: a més de fer-se un curs de preparació per al First Certificate in English de 40 hores, amb un total de 17 participants i un altre de preparació per al Certificate in Advanced English (CAE), també de 40 hores i amb un total de 21 participants, els cursos modulars de preparació per al Certificate of Proficiency in English (CPE), de 60 hores, han comptat amb un total de 51 participants. Aquesta oferta ha registrat un 7,2% d’estudiants més que el curs acadèmic passat.
 • Cursos intensius semipresencials d'anglès: s'han obert 10 cursos semipresencials de nivells que van des del 4 (B2.1 del MECR) fins al 7 (C1.2 del MECR). Han estat cursos de 55 hores presencials i 35 hores de treball autònom, amb 173 participants. Aquesta modalitat de cursos, que permeten assolir fins a dos nivells d’anglès al llarg d’un curs acadèmic, ha registrat un increment notable respecte al curs anterior (18,5%).
 • Cursos intensius d’estiu d’anglès: per tercer any consecutiu, es fan cursos intensius d’anglès de 100 hores (60 presencials + 40 tutoritzades) durant el mes de juliol. S’han ofert 6 grups, amb un total de 81 estudiants matriculats (dels quals un 77,9% són estudiants de grau o de postgrau de la UPF; un 6,5%, estudiants de centres adscrits; un 1,3%, Alumni UPF, i un 14,3%, públic extern). 

1.5. Assignatures d'idiomes als graus

Idiomes UPF imparteix assignatures d'idiomes (anglès, alemany, francès, italià, xinès i rus) dins els plans d'estudis de grau de diferents centres adscrits a la UPF i, enguany, aquest tipus de formació s'ha adreçat a més de 1.300 estudiants.

 • Tecnocampus Mataró Maresme: s'han impartit 37 assignatures d'anglès del pla docent de diferents graus d'aquest centre adscrit a la UPF, amb una participació de 838 estudiants. Així mateix, també s'han impartit 4 assignatures de grau d'alemany, 3 de francès i 1 assignatura d’italià, amb una participació de 137 estudiants. Així doncs, s'ha impartit docència en 45 assignatures d'idiomes, amb 975 estudiants.
 • Escola de Comerç Internacional: s'han impartit 7 assignatures de francès, 7 assignatures d'alemany i 2 assignatures de rus per als negocis dins del pla docent de grau dels estudiants d'ESCI, amb una participació de 259 alumnes.
 • Escola Superior d'Infermeria del Mar: s'han impartit 2 cursos d'anglès per a usos acadèmics per als estudiants d'aquest centre, amb una participació de 75 alumnes.

1.6. Nou Campus Plurilingüe UPF (juliol del 2018)

 • Cursos d’introducció a diferents llengües i cultures (francès, italià, alemany, àrab, xinès i rus)

La Universitat Pompeu Fabra aposta per un perfil multilingüe i intercultural que permeti als membres de la seva comunitat tenir coneixements de diferents llengües i cultures d’arreu del món per tal de ser ciutadans globals. Per aquesta raó posa en marxa el Campus Plurilingüe UPF 2018, que convida els participants a conèixer fins a quatre llengües i cultures diferents al llarg del mes de juliol, amb un preu molt reduït. Aquesta iniciativa, oberta als membres de la comunitat UPF així com a la societat en general, ha registrat una acollida molt bona i s’han cobert totes les places ofertes (208).

En conclusió, durant aquest curs acadèmic, Idiomes UPF ha registrat un descens d’un 3,1% en la formació de llengües estrangeres adreçada especialment als estudiants de la comunitat UPF, degut principalment al descens en la demanda de cursos anuals de les diferents llengües i, en especial, de l’anglès. Aquesta caiguda s’ha pogut compensar en part amb el bon funcionament dels cursos intensius d’anglès, l’alta demanda de cursos de francès (que han crescut en un 16,8%) i el nou Campus Plurilingüe UPF.

2. Professionals: formació lingüística per a professionals

2.1. Formació lingüística per al personal d'administració i serveis (PAS) de la UPF

El nucli d’activitats del programa acadèmic per al personal d’administració i serveis (PAS) integra cursos generals i cursos específics de diferents modalitats en dues llengües: anglès i català. Enguany, només s’ha fet formació en llengua anglesa.

Formació en anglès

 • Dins el programa Pla d’Anglès Avançat, s’han fet diferents cursos de nivells C1.1, C1.2 i C2.1, amb 59 participants.
 • Cursos específics a mida: s’han fet un total de 7 cursos dissenyats per tal de respondre a les necessitats específiques de diferents col·lectius del PAS, amb una participació de 65 persones, i s’han organitzat dues accions formatives més amb 32 interessats. Entre d’altres accions formatives, s’han fet les següents:
 • Keep Your English Fit (12 participants)
 • English for University Administrators
 • Writing English for Websites (13 participants)
 • Delivering Effective Presentations (9 participants)
 • Learning in Action (9 participants)
 • Registering and Managing Overseas Students (13 participants)
 • Talking with prospective Students at Education Fairs (4 participants)
 •  Taula 4.15. Nombre de participants a la formació d'anglès per al PAS. 2017-2018
 • En conclusió, la formació en anglès per al PAS de la UPF ha tingut enguany un 79,3% de participants més que el curs acadèmic passat.

 2.2. Formació lingüística per al personal docent i investigador (PDI) de la UPF

S’ha ofert novament, a través del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), una oferta formativa en llengües i metodologia adreçada al personal docent i investigador (PDI), que integra actuacions en anglès i en català.

Formació en anglès

 • STEP Programme (Skills for Teaching in English): s’han impartit els diferents cursos que integren aquest programa, que té per finalitat garantir una docència òptima de diferents disciplines impartides en llengua anglesa per diferents professors de la Universitat. Aquest programa integra, entre d’altres aspectes, la formació en metodologia en anglès, l’assessorament en la preparació de materials didàctics en aquesta llengua i les observacions de classe realitzades per tal de perfeccionar la comunicació de coneixements en anglès. Aquest programa, de 20 hores de formació, ha tingut una participació d'11 persones.

 • Taller de preparació del Certificat de Capacitació del PDI per a la docència en anglès: la UPF, com a universitat redactora d’aquest nou certificat, ha incorporat la possibilitat de fer un breu curs de preparació per al professorat  interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari. Aquest taller, amb una durada de 6 hores, ha comptat amb la participació de 14 persones.

 • Cursos de manteniment i fluïdesa en anglès: s’han impartit tres edicions del curs Conversational English, de 15 hores, amb 56 participants.

 • Cursos d’escriptura i presentacions acadèmiques en anglès: s’ha fet el curs de 15 hores titulat Writing Academic Articles, amb 28 participants; i el curs de 16 hores English for Academic Presentations, amb 30 participants.

 • Així mateix, s’ha fet un curs semestral de llengua instrumental de 60 hores de nivell C2.1 del MECR, amb una participació de 22 persones.

 •  Taula 4.16. Nombre de participants a la formació d'anglès per al PDI. 2017-2018

Formació en català

El PDI té accés prioritari al Programa Institucional UPF de català que ofereix cursos trimestrals des del nivell inicial (A1 MECR) fins al nivell de suficiència (C1 MECR). Com a complement a aquesta oferta i per tal de respondre a les necessitats específiques en llengua catalana del PDI, també s’han fet els cursos següents:

 • Dues edicions del curs Basic Catalan for Teachers, de 12 hores de durada cadascuna, amb una participació de 23 persones.
 • Dues edicions del curs Millora la Teva Fluïdesa en Català, de 12 hores, amb una participació de 17 persones.
 • Un taller de preparació per a l’examen oficial de nivell de suficiència de la CIFALC. Aquest taller ha tingut una participació de 10 persones.

Formació en alemany

Per primera vegada, després de dos cursos d’oferir formació en francès, s’ha ofert un curs d’iniciació en alemany de 20 hores, titulat Sprechen Sie Deutsch? (A1) i que ha tingut molt bona acollida (17 inscrits).

En conclusió, la formació en llengües per al PDI de la UPF ha experimentat un increment en el nombre de participants (23,2%) i destaca especialment l’augment de participants en la formació en llengua anglesa (37,6%) respecte al curs passat.

2.3. Formació lingüística per a professionals d'entitats del Grup UPF i externes

 • Tecnocampus Mataró Maresme: formació del PAS (anglès)

  S’ha impartit un curs específic titulat Promoting TCM Abroad, de 20 hores, per a 5 membres d’administració i serveis (PAS) d’aquest mateix centre adscrit.

  Així mateix, per primera vegada, s’ha fet un curs d’introducció a la llengua francesa, de 10 hores de durada, per a 11 participants.

 • Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: cursos a mida per al personal (anglès)
   
  Des de l’any 2006 es col·labora amb el Departament de Cultura de la Generalitat per formar en llengües estrangeres el seu personal. Enguany, s’ha fet un curs de conversa en anglès, de 20 hores de durada, per a un total de 21 persones.

   

Programa de formació de professorat d'idiomes

Curs de formació de professorat d’espanyol com a llengua estrangera (ELE)

S’han fet dues edicions d’aquest curs teòric i pràctic al llarg del curs acadèmic, amb 28 participants.

3. Servei d'avaluació i certificació lingüística

3.1. Disseny i organització de proves de competència lingüística per a la UPF

S'ha dissenyat, elaborat i organitzat diverses proves lingüístiques, en diferents llengües i per a fins específics.

3.2. Proves de certificació de competència lingüística (PCCL)

Per a alumnes de grau, del Grup UPF i públic extern: durant el curs acadèmic 2017-2018 s’han organitzat 9 convocatòries ordinàries i una altra d’extraordinària de la Prova de Certificació de Competència Lingüística (PCCL) multinivell d’anglès, en les quals un total de 664 inscrits han certificat el seu nivell d’anglès (B1 llindar, B2 avançat o C1 de domini funcional del MECR), en funció del seu resultat. Així mateix, s’han fet 6 convocatòries de francès, amb 34 participants; 5 convocatòries d’italià, amb 20 participants; 5 convocatòries d’alemany, amb 12 participants; 2 convocatòries de català, 5 participants, i 2 convocatòries d’espanyol, amb 3 participants.

3.3. UPFluent

La Foreign Language University English Test (UPFluent) de la UPF, dissenyada i administrada pel programa d’idiomes, és una nova prova binivell que acredita els nivells següents del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR): B2 (avançat) o C1 (domini operatiu eficaç). 

El certificat de la UPFluent disposa dels segells de qualitat CertAcles i CLUC i està reconegut per la institució EALTA, la qual atorga reconeixement internacional a aquest certificat. A la primera convocatòria d’aquesta prova s’han registrat 54 inscrits.

3.4. Proves diagnòstiques de coneixements lingüístics

 • Proves de diagnòstic lingüístic (PDL) per a alumnes de grau: aquest programa ha organitzat un total de 983 proves de diagnòstic lingüístic d’anglès per als estudiants de primer curs de grau. 
 • Proves de diagnòstic lingüístic (PDL) Idiomes UPF: s’han organitzat proves de diferents idiomes per a un total de 1.264 participants interessats a accedir als cursos de l’oferta formativa. Les proves s’han repartit entre: 381 proves d’anglès, 778 proves d’espanyol, 30 proves de català, 61 proves de francès, 3 proves d’italià i 11 proves d’alemany.

Seu oficial de diplomes

Diplomes d'entitats oficials

 • Llengua espanyola (DELE): com a seu de les proves del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Idiomes UPF ha fet cinc convocatòries oficials d’aquest diploma, amb 396 candidats.
 • Examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE): aquesta prova, necessària per obtenir la nacionalitat espanyola i que ofereix enguany per segona vegada Idiomes UPF, ha comptat amb 453 candidats.
 • D’altra banda, durant aquest curs acadèmic, 32 alumnes han tramitat la seva matrícula per als certificats oficials de Cambridge, a través d’Idiomes UPF.

Diplomes interuniversitaris

 • Llengua catalana (CIFALC): ha organitzat quatre convocatòries anuals d’aquest certificat, amb 32 candidats.
 • Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya (CLUC): s’ha ofert la convocatòria anual prevista d’anglès, amb 9 participants. 
 • Certificat de Capacitació del PDI per a la docència en anglès: la UPF, que ha participat juntament amb tres universitats catalanes més (UAB, UdG i UIC) en l'elaboració d’aquest nou certificat interuniversitari adreçat al personal interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari, ha fet dues convocatòries d’aquesta prova, amb 29 candidats. 

S'ha de subratllar que gairebé la meitat dels usuaris d’Idiomes UPF (47,3%) recorre al servei per fer una prova lingüística; mentre que la resta (52,7%) ho fa per rebre formació en idiomes. Així doncs, el servei d’acreditació recull una part important de l'activitat anual. Pel que fa a les llengües d’acreditació, la més demandada és l’anglès (55,45%), seguida de l’espanyol (40%), del francès (2,5%) i del català (1,6%). Pel que fa al tipus de proves més demandades, el primer lloc l’ocupen les proves de diagnòstic o proves de nivell PDL (55,2%); el segon lloc, el CCSE (prova de coneixements culturals necessària per obtenir la nacionalitat espanyola); el tercer, la PCCL (prova d’acreditació lingüística pròpia de la UPF), i el DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera).