Visualització del contingut web

Dins de l’àmbit de la sostenibilitat i el medi ambient, la UPF ha desenvolupat una sèrie d’accions emmarcades dins de les línies de treball definides i incorporant aquells anhels expressats per la comunitat universitària. Les accions han comptat amb el suport de diversos àmbits de la Universitat.

Compra d'energia verda

A principis del 2018, amb l’entrada en vigor del nou concurs de subministrament elèctric, fet a través del Consorci de Serveis Universitats de Catalunya (CSUC), la Universitat ha passat a comprar el 100% de l’electricitat provinent de fonts d’energies renovables.

Protocol de reducció de plàstics

Aquest any s’ha iniciat la implantació del nou protocol de reducció de plàstics per a l’edifici Mercè (Rectorat). Així, s’han comprat gerres de vidre per substituir les ampolles d’aigua de plàstic i s’han instal·lat diferents grups de filtratge d’aigua. Al mateix temps, s’ha iniciat a l’edifici Mercè Rodoreda i al campus del Poblenou la substitució dels gots de plàstic per gots compostables.

Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona ha atorgat una subvenció per adquirir ampolles amb tassa i continuar en aquest camí pres de reducció de plàstics, especialment dels d’un sol ús.

Conversió en àrea de vianants al carrer Ramon Turró

També aquest curs, gràcies a reunions amb l’Ajuntament de Barcelona, s’ha aconseguit convertir en àrea de vianats el carrer Ramon Turró en el tram entre els carrers Wellington i Ramon Trias Fargas. Queda pendent de dinamitzar aquest espai, motiu pel qual el Consell d’Estudiants va fer una consulta oberta a tota la comunitat universitària, i s’ha traslladat al consistori.

Participació

És important destacar aquelles accions en què UPF Sostenible ha participat, entre les quals destaquen:

 • Continuació de les reunions i del grup de treball E4: Endollat’ a l’Estalvi i l’Eficiència Energètica del Compromís Ciutadà pel Clima, de les quals van sortir compromisos per portar a la COP21 de París. També n'han sortit polítiques d’ajuntament, com el pla d’infraestructures verdes.

 • Continuació al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i la Xarxa de Barcelona + Sostenible: aquest curs n'hem estat nomenats representants de les universitats al consell permanent.

 • Aquest any s’han reprès les reunions periòdiques dels tècnics de medi ambient de les diferents universitats catalanes.

 • Continuació de les reunions i del grup de treball de mobilitat de la CRUE Sostenibilitat, i incorporació al nou grup de treball d’Urbanisme Sostenible.

 • Participació activa en la Xarxa Barcelona + Sostenible.

 • Participació al grup de treball de la superilla de Sant Martí, creada per l’Ajuntament de Barcelona.

 • Seguiment, a través del Consorci de Serveis Universitats de Catalunya, dels nous concursos per comprar energia de fonts renovables.

 • Participació a la VII Jornada Ambiental de la Universitat de Barcelona: "Canvi climàtic: per què hi ha un abisme entre la ciència i la consciència?".

Premi al millor treball de fi de grau (TFG) en sostenibilitat

El setembre passat es va lliurar el premi al millor TFG en temes de sostenibilitat del curs 2016-2017, “Transformem: projecte d’un producte periodístic", de les estudiants Carolina Añaños, Abel Cobos i Aina Soley. Enguany, aquest premi s’ha fet en col·laboració amb la càtedra Unesco de Cicle de Vida d’ESCI-UPF i s’ha ampliat l’acord per al curs que ve.

Visita del professor Jan-Gustav Strandenaes

Entre el 5 i el 9 de març ens va visitar el professor Jan-Gustav Strandenaes, senior advisor de l’ONU en temes de desenvolupament sostenible, per pronunciar  diferents conferències i col·loquis, tant adreçats als estudiants com a la resta de la comunitat universitària. També es va fer una reunió amb diferents càrrecs de la Universitat, per tal que ens donés el seu punt de vista de com hauria de continuar la UPF el seu camí vers la sostenibilitat.

Coberta verda experimental a Mercè Rodoreda, 23

S’han continuat i s’ha ampliat el termini del conveni amb Eixverd, la UOPC, la UAB i altres entitats per fer servir la coberta de l’edifici Mercè Rodoreda, 23 com a laboratori d’experimentació per determinar els beneficis d’aquest tipus de solucions. Les cobertes vegetals estan molt estudiades i implantades en els països nòrdics; però hi ha poca literatura i pràctica actual en els països mediterranis. Aquest curs s’ha ampliat l’abast de la investigació amb la incorporació del projecte “WetWall”, sobre el tractament d’aigües grises i el seu reaprofitament com a aigua de reg de l’estudiant de la UPC Joana Castelar.

Pla de Mobilitat

Dins del Pla de Mobilitat s’han seguit desenvolupant les mesures definides; en concret:

 • S’està ultimant un conveni per instal·lar 14 unitats del sistema d’aparcament segur promogut per l’empresa Vadecity als campus de la Ciutadella i del Poblenou.

 • S’han enllestit els convenis per a carsharing amb Avancar i de motosharing elèctric amb e-cooltra.

 • Proposta de peatonalització i trasllat d’aparcaments de bicicletes a la via pública al carrer Ramon Turró.

 • Millora de la senyalització dels campus als plànols del transport públic col·lectiu.

 • Accions de difusió i de comunicació.

Plaques fotovoltaiques

Aquest curs s’ha tirat endavant la tramitació per redactar el projecte tècnic de l’execució d’una coberta de plaques fotovoltàiques a la coberta de l’edifici Roger de Llúria. Es preveu tenir-lo redactat l’últim trimestre del 2018.

Pla de Sostenibilitat

Durant aquest curs s’han continuat les tasques dels treballs previs per definir el Pla de Sostenibilitat de la UPF. S’ha acordat crear un grup de treball perquè el redacti i comptar amb la participació de la comunitat universitària. Es preveu finalitzar-ne la redacció durant el curs 2018-2019.

Façana vegetal al Campus Universitari Mar

A partir de l’experiència de la façana vegetal de l’àgora, i ja previst al treball encarregat sobre les façanes de la Universitat que poden acollir façanes vegetals, aquest curs s’han començat els treballs per tenir una nova façana vegetal al Campus Universitari Mar. Es preveu disposar del projecte executiu dins de l’últim trimestre del curs vinent.

Clàusules de responsabilitat social

L’any passat, la UPF va fer un recull de totes les clàusules de responsabilitat social que la normativa limitant ens permetia incorporar. Durant aquest any, s’han continuat establint aquestes clàusules en els contractes que s’han signat des de la UPF.

Comunicació i sensibilització

Convençuts de la importància de conscienciar i comunicar sobre medi ambient i sostenibilitat, UPF Sostenible ha continuat parant especial atenció aquest curs acadèmic en la seva vessant comunicativa. Per això, ha fet diferents tipus d’accions que, entre d’altres, li han permès augmentar de 320 a 450 seguidors a Twitter.

Com a accions més destacades en aquest àmbit cal citar les següents:

 • Durant el mes de novembre es va desenvolupar, com en anys anteriors, el Festival Internacional de Medi Ambient (FICMA) i la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

 • El mes de juny, i coincidint amb el Dia del Medi Ambient (5 de juny), es va celebrar la Setmana de la Sostenibilitat de la UPF.

 • El mes de març l’auditori del Poblenou va acollir un debat sobre la unió dels trams per l’avinguda Diagonal.

 • També el març i organitzat pel projecte THINKCLIMA de la UPF, es va celebrar el debat “Climate Change Denial and Think Tanks: EU vs US”, sobre negacionisme vers el canvi climàtic.

 • També, com d’altres anys, es van recordar, mitjançant la campanya del clima tant a l’estiu com a l’hivern, els consells i els motius per racionalitzar l’ús de la climatització.

 • Publicació a la web de diferents notícies de temàtica ambiental.

També és rellevant mencionar en aquest apartat la continuació de la difusió de les guies de bones pràctiques en sostenibilitat per a professors, docents i càterings, les quals s’han difós de manera activa a Twitter. Així mateix, també s’ha enviat informació periòdicament al FUÀ!, al canal UPF, i s’ha plantejat un pla de difusió propi d’UPF Sostenible.