Unitats i grups de recerca reconeguts per la UPF 

L'any 2017, el Consell de Govern va reconèixer 3 nous grups, 1 unitat i 1 centre específic de recerca. D'una altra banda, va aprovar la baixa de 2 grups de recerca. A 31 de desembre del 2017 el mapa de recerca de la UPF està format per 124 grups, 15 unitats i 8 centres específics de recerca.

Grups de recerca reconeguts per l'AGAUR 

L'any 2017 l'AGAUR va publicar la convocatòria de suport als grups de recerca durant el període 2017-2019 (SGR 2017). Els resultats provisionals es van conèixer el mes de febrer del 2018 i s'espera que la resolució definitiva es publiqui durant l'estiu del 2018. Les 74 sol·licituds van ser aprovades i els resultats es tindran en compte en la memòria del 2018. 

Centres d'innovació tecnològica (centres IT) TECNIO

TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ, per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els desenvolupadors que l'ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

Hi ha dues tipologies d'entitats acreditades amb el segell TECNIO:

—Desenvolupadors: entitats que generen nova tecnologia i la posen a l'abast de les empreses catalanes.

—Facilitadors: entitats que faciliten l'accés a la tecnologia, ajudant les empreses a conèixer la tecnologia que es genera en el seu entorn científic i tècnic.

A la UPF, l’any 2016 es van acreditar com a desenvolupadors TECNIO el Grup de Recerca de les Tecnologies Interactives (GTI), el Music Technology Group (MTG) i el Bioanalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP); i la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle va ser acreditada com a facilitador TECNIO.

Per una altra banda, cal destacar que a la UPF també hi ha 2 grups candidats a ser acreditats TECNIO: BCN MedTech i Natural Language Processing Research Group (TALN).