Visualització del contingut web

Entre les actuacions en l’àmbit de la promoció d’hàbits de vida saludable, destaquen:

  • L’adhesió a la Red Española de Universidades Saludables (REUS), mitjançant acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 i en virtut de l’acord marc de col·laboració entre els ministeris de Sanitat, Política Social i Igualtat, i d’Educació i la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE); amb l’objectiu de potenciar la universitat com entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt.

  • L’organització i acollida, sota el lema "La universitat com a entorn promotor de la salut", de la IV jornada biennal de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (US.cat), integrada per les dotze universitats de Catalunya, en la qual es van presentar diversos projectes i iniciatives en aquest àmbit. Durant la Jornada, també es va presentar una declaració de compromís institucional entre el Departament d’Empresa i Coneixement, el Consell Interuniversitari de Catalunya i l’Agència de Salut Pública de Catalunya per al desenvolupament de la xarxa US.cat.

  • L’organització i la celebració de la VI Setmana Saludable a la UPF, amb l'objectiu de promocionar els hàbits saludables a partir d'accions divulgatives per afavorir que la comunitat universitària incorpori aquests hàbits a la seva vida quotidiana, i de donar a conèixer les actuacions que es fan al llarg de l'any a la Universitat. En aquesta edició s’han ofert activitats, tallers i xerrades gratuïtes en les dependències universitàries i de centres col·laboradors. L'edició del 2018 s'ha tancat amb un total de 668 assistents (209 de personal d'administració i serveis; 38 docents i/o investigadores; 10 persones de suport a la recerca; 284 estudiants, i 127 assistents residents més dels centres del PRBB). Es van tramitar 759 inscripcions (88,00%). L'any anterior es van tramitar 807 inscripcions (84,14%) i 679 assistències.

  • L’inici de les actuacions del projecte “UPF Saludable” de Campus Promotor de Salut, amb la finalitat de fer un diagnòstic global de la salut i el benestar de la comunitat universitària; determinar les campanyes i serveis necessaris per millorar la salut i el benestar de les persones, i planificar les actuacions de salut per fer a curt i a llarg termini en matèria de salut, benestar i prevenció. Per fer la diagnosi, s’ha analitzat la situació de la UPF en relació amb els àmbits que estableix l’Organització Mundial de la Salut sobre el model d’empresa saludable i indicadors d’hàbits de vida saludables relacionats amb l’activitat laboral i estudiantil i la salut general d’una mostra de persones de la comunitat universitària, recollits mitjançant l’administració individual de qüestionaris validats. Una vegada finalitzat el període de resposta, hi han participat un total de 580 persones. D’aquestes, 271 estan adscrites al PAS; 172, al PDI; 21, al PSR, i 116 són estudiants de primer curs. La finalitat del projecte és implementar un model d'universitat o campus saludable mitjançant la redacció d’una estratègia institucional de promoció d'hàbits de vida saludables per al període 2019-2021, i d’un projecte d'actuació per al curs 2018-2019.