L'Arxiu de Convenis, durant el curs acadèmic 2017-2018, ha rebut 702 convenis formalitzats amb entitats, organitzacions i empreses. D’entre aquests, destaquen els 596 acords marc de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes. En relació amb altres universitats de la resta del món, la UPF té gairebé 260 convenis vigents d'intercanvi i de mobilitat de professors i d’estudiants.

D'altra banda, la Fundació IDEC ha formalitzat els convenis de patrocini següents: