(Setembre del 2018)

Rector

Jaume Casals Pons

Vicerectors

VICERECTOR ADJUNT AL RECTOR 
Pelegrí Viader Canals

VICERECTORA per a la direcció de projectes per a la docència 
Cristina Gelpí Arroyo

VICERECTORA per a la direcció de projectes en l'àmbit del professorat
Cristina Pujadas Corbí

VICERECTORA per a la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat
Mònica Figueras Maza

VICERECTOR per a la direcció de projectes d'innovació
Josep Lluís Martí Màrmol

VICERECTOR per a la direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants
Pablo Pareja Alcaraz

VICERECTOR per a la direcció de projectes en l'àmbit de la recerca
Enric Vallduví Botet

VICERECTORA per a la direcció de projectes per a la internacionalització
Isabel Valverde Zaragoza

VICERECTOR per a la direcció de projectes per a la comunitat universitària
Ramon Villanova Fortuny (des de l'1 de setembre del 2018)

COMISSIONAT per a l'estratègia del Grup UPF
Carles Ramió Matas

COMISSIONAT per a l'estratègia científica de la UPF
José Garcia Montalvo (des de l'1 de setembre del 2018)

Secretari general

Pere Torra Pla

Presidenta del Consell Social

Núria Basi Moré

Gerent

Jaume Badia Pujol

Síndic de greuges de la UPF

Josep Maria Casasús i Guri

Assessors del Consell de Direcció

ASSESSOR DEL CONSELL DE DIRECCIÓ EN MATÈRIA DE PROFESSORAT
Joaquim Albareda Salvado

ASSESSOR DEL CONSELL DE DIRECCIÓ EN MATÈRIA DE SECUNDÀRIA I MÓN LABORAL
Josep M. Castellà Lidon

ASSESSOR DEL CONSELL DE DIRECCIÓ EN MATÈRIA DE CAMPUS I CIUTAT
Jaume Guillamet Lloveras

ASSESSOR DEL CONSELL DE DIRECCIÓ EN MATÈRIA DE L'HORITZÓ UPF 2025
Jacint Jordana Casajuana

ASSESSOR DEL CONSELL DE DIRECCIÓ EN EL PROCÉS DE REFORMA DELS ESTATUTS
Ramon Villanova Fortuny (fins a l'1 de setembre del 2018)

Altres

DIRECTORA DE L'ESCOLA DE DOCTORAT
Núria Sebastián Gallés

DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA
Carme Martinell Gispert-Saúch

DELEGAT DE CULTURA
Javier Aparicio Maydeu

DELEGAT DEL CONSELL ASSESSOR INTERNACIONAL (CAI UPF)
Josep Blat Gimeno

DELEGAT PELS ESTUDIS DE MEDICINA
Jaume Bertranpetit Busquets (des de l'1 de setembre del 2018)

DELEGADA DEL RECTOR PER A LA SOSTENIBILITAT
Ester Oliveras Sobrevias (des de l'1 de setembre del 2018)

DIRECTORA DE LA UNITAT D'IGUALTAT
Tània Verge Mestre

COORDINACIÓ GENERAL DELS PROCESSOS DE GARANTIA DE LA QUALITAT
David Sancho Royo

GRUP D'ESTUDI UPF PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA UPF
Jacint Jordana Casajuana 

COORDINADORA ACADÈMICA DEL GRAU OBERT DE LA UPF I DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS ACADÈMIQUES ESPECIALS
Ana Delgado Hervas (fins a l'1 de desembre del 2017)
Maria Pilar Medina Bravo (des de l'1 de desembre del 2017)

DIRECTORA ACADÈMICA DEL PROGRAMA D'ESTUDIS HISPÀNICS I EUROPEUS
Maria Morras Ruiz-Falco (fins al 31 de desembre del 2017)

DIRECTOR ACADÈMIC DEL CENTRE PER A LA INNOVACIÓ EN APRENENTATGE I CONEIXEMENT - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)
José Manuel Jiménez Morales 

SOTSCOORDINADOR DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)
Ángel Javier Gil Estalló

ELABORACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ DE L'ESPORT A LA UPF
Carlos Murillo Fort  

SUPORT A LES RELACIONS AMB ELS ESTUDIANTS
Eulàlia Solé Tomàs

COORDINACIÓ DEL PROJECTE PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ EN NOUS FORMATS AUDIOVISUALS A LES INDÚSTRIES CREATIVES I CULTURALS
Jordi Balló Fantova 

CAP DEL GABINET DEL RECTORAT
Àngels Ingla Mas