Projectes R + D estatals

El 2017 es van conèixer els resultats de la convocatòria 2017 dels projectes R + D (excel·lència i reptes de la societat) del Pla Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència (2013-2016). Es van obtenir 40 projectes dels 64 presentats, la qual cosa representa un percentatge d'èxit del 63%, percentatge superior a la mitjana espanyola. El finançament obtingut va ser de 3,7 milions d'euros.

La taxa d'èxit (propostes aprovades respecte a propostes presentades) ha estat lleugerament inferior (63%) a la del 2016 (67%), i el finançament mitjà per projecte també s'ha reduït fins als 93.400 euros. Les taules 5.1 i 5.2 il·lustren aquests resultats.

També s'han de destacar els resultats de la UPF a les convocatòries següents del Pla Estatal:

 • Acciones integradas de programación conjunta internacional (APCIN). Els ajuts de l'APCIN tenen per objectiu finançar equips de recerca espanyols que hagin concorregut amb èxit a convocatòries multilaterals conjuntes en el marc de l'espai europeu de recerca en àrees temàtiques específiques, i que demostrin excel·lència científica i un valor afegit de col·laboració internacional a l'hora d'afrontar els reptes de la societat. El 2017 es van obtenir 4 ajuts per un import total de 566 mil euros.

Projectes europeus

El 2017 la UPF va aconseguir 26 projectes dins l'Horizon 2020, per un import global superior als 21 milions d'euros. En valors absoluts, la UPF ocupa el segon lloc entre les universitats espanyoles en captació de fons del programa H2020 i continua mantenint la primera posició en finançament provinent del programa ERC-European Research Council.

Ajuts del Pilar 1. Foment de l'excel·lència

Ajuts del programa ERC-European Research Council

Durant el 2017 s’han obtingut 9 ajuts: 

 • 2 ERC advanced grant: Carles Feixa, del Departament de Comunicació, i Pura Muñoz, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.
 • 4 ERC consolidator grant: Albert Guillén i Antoni Ivorra, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i Julian di Giovanni i Libertad González, del Departament d'Economia i Empresa.
 • 3 ERC starting grant: Carla Lancelotti, del Departament d'Humanitats, i Ruben Durante i Antonio Penta, del Departament d'Economia i Empresa.

Des de la creació el 2007 del programa ERC, la UPF n'ha obtingut 34 ajuts, resultats que evidencien l’aposta per la qualitat i l’excel·lència en recerca de la Universitat. 

A més, s'ha obtingut 1 ERC proof of concept: Xavier Serra, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 

Ajuts Marie Sklodowska Curie  

El 2017 la UPF ha obtingut 5 ajuts, que es distribueixen de la manera següent:

 • Individual fellowships  (IF). 2 ajuts: 1 del Departament de Ciències Polítiques i Socials i 1 del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.
 • Research and Innovation Staff Exchange (RISE): 1 ajut del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
 • Research networks (ITN). 2 ajuts del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en què la UPF participa com a soci.

Ajuts per a projectes d'infraestructures de recerca i de tecnologies futures i emergents (FET)

El 2017, en el programa de Tecnologies Futures i Emergents, s’ha obtingut 1 ajut del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, en el qual la UPF participa com a soci.

Ajuts en col·laboració del Pilar 2. Projectes de recerca en lideratge industrial, del Pilar 3. Reptes socials i altres programes

El 2017 s'han aprovat els projectes següents. 

 • Dins el programa de lideratge industrial s'han aconseguit 5 projectes (2 dels quals coordinats) per un import total de 2 milions d'euros, tots del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
 • Dins del repte social de Ciències Socials i Humanes s’ha obtingut 1 projecte al Departament d'Economia i Empresa, en què la UPF participa com a soci (Christian Fons Rosen).
 • Dins el programa Science with and for Society s'han aconseguit 2 projectes al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, en què la UPF participa com a soci (Gema Revuelta).
 • Dins el programa Innovative Medicines Initiative (JTI) s'ha obtingut 1 projecte al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, en què la UPF participa com a soci (Manuel Pastor).

Projectes d'altres entitats

L'International Research Scholars Program del Howard Hughes Medical Institute, que té com a objectiu impulsar el desenvolupament científic d'investigadors internacionals altament qualificats que es trobin en les primeres fases de la seva carrera, ha atorgat a la UPF 2 projectes, 1 del CEXS (Tomàs Marquès) i un del DTIC (Rubén Moreno). Es tracta d'un programa fortament competitiu que finança projectes en els diversos camps de la biomedicina durant 5 anys per un import de 650.000 dòlars. 

En el marc de la convocatòria de projectes de recerca sobre ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques de la Fundació La Marató de TV3 es van atorgar 3 projectes per un import global de 470.833 euros. Aquests ajuts tenen una durada de 3 anys i permeten un finançament màxim de 200.000 euros.

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques, a través del programa anual Recercaixa per finançar projectes de recerca de 2 anys fins a 100.000 euros, va atorgar en la convocatòria 2017 1 projecte per 96.562 euros. Aquest programa persegueix dos objectius: impulsar la recerca d'excel·lència al nostre país i apropar la ciència a la societat, fent-se partícip dels avenços científics i dels beneficis humans i socials.