Incorporació de personal postdoctoral

Ramón y Cajal

El programa Ramón y Cajal té com a objectiu promoure la incorporació d'investigadors als organismes públics de recerca, cofinançant el cost de la contractació durant cinc anys. A més, s'atorga un ajut complementari per tal de facilitar l'inici de les tasques de recerca dels investigadors contractats. La resta del finançament prové de la Generalitat de Catalunya i del pressupost de la mateixa universitat.
 

La convocatòria 2016 de l'Agencia Estatal de Investigación es va resoldre el 2017, i es van atorgar ajuts per contractar quatre nous investigadors a la Universitat Pompeu Fabra. 

Juan de la Cierva

El programa Juan de la Cierva permet la incorporació de joves doctors investigadors als organismes públics de recerca i està desdoblat en dos: Juan de la Cierva - Formació, per a doctors recents, i Juan de la Cierva - Incorporació, per a doctors amb una petita experiència com a investigadors postdoctorals. Tots dos programes cofinancen la contractació durant 2 anys. 

L'any 2017 es van obtenir 13 nous ajuts: 8 a través del programa Juan de la Cierva - Formació; 5 a través del programa Juan de la Cierva -  Incorporació. 

ICREA Sènior

El programa ICREA Sènior té com a objectiu fonamental contractar investigadors per al sistema català de recerca. Durant el 2017, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), depenent de la Generalitat de Catalunya, va convocar una nova crida per incorporar investigadors de gran prestigi als grups de recerca de les universitats i els centres de recerca de Catalunya. Aquesta convocatòria es va centrar en els àmbits de les ciències socials i humanes i de les ciències de la salut i de la vida.

El 2017 es van incorporar 3 nous investigadors ICREA en l'àmbit de les ciències socials i humanes. 

ICREA Acadèmia

Els resultats de la convocatòria 2016 (novena edició) s'han publicat l'any 2017. La UPF va obtenir 4 nous ajuts, a més d'un trasllat. En conjunt, en les nou convocatòries publicades, la UPF acumula 44 guardonats, sobre un nombre total de 224 (19,6% del conjunt del sistema universitari català).

Beatriu de Pinós

El programa Beatriu de Pinós, convocat per l’AGAUR, té com a objectiu la contractació postdoctoral durant 2 anys per a personal que no s’hagi titulat a la universitat on es vol incorporar o bé que hagi fet una estada postdoctoral a l’estranger durant un mínim de dos anys.

L'any 2017 es van incorporar a la UPF 3 investigadors.

Incorporació de personal predoctoral

Ajuts per a la realització del doctorat amb la finalitat de promoure la formació de doctors en programes de solvència formativa i investigadora. La persona s'incorpora a un departament i col·labora en els projectes de recerca que s'hi desenvolupen. Les convocatòries principals de formació predoctoral són:

FI

Ajuts atorgats per l'AGAUR per un període de 3 anys. L'any 2017 la UPF va obtenir 21 beques FI.

FPI

Ajuts atorgats pel Ministeri d'Economia i Competitivitat com a complement d'un projecte R + D i que permeten contractar un estudiant de doctorat durant 4 anys. L'any 2017 la UPF va obtenir 27 beques FPI.

Beques Inphinit de la Caixa

El 2017 es va posar en marxa el programa INPhINIT de beques predoctorals de La Caixa per a centres d'excel·lència Severo Ochoa i María de Maeztu, que té com a objectiu contractar durant 3 anys joves investigadors internacionals excel·lents en els camps de les ciències de la salut i de la vida, la tecnologia, la física, l'enginyeria i les matemàtiques. El programa INPhINIT rep el suport de la Comissió Europea a través del mecanisme de cofinançament COFUND de les accions Marie Sklodowska-Curie, en el marc del programa Horitzó 2020. 

La UPF va obtenir 3 beques en el marc d'aquest programa.