Anglès Nombre de participants
Metodologia en anglès  
STEP Programme (Skills for Teaching in English) 11
Preparació per al certificat CLUC-EMI en anglès  
Taller de preparació del Certificat de Capacitació del PDI per a la docència en anglès 14
Manteniment i fluïdesa en anglès  
Conversational English 56
Escriptura acadèmica en anglès  
Writing academic articles 28
English for Academic Presentations 30
Curs de llengua instrumental  
Curs general d’anglès general (C2.1 MECR) 22
Total 161