(Setembre del 2018)

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

 • Degà: 
 • Joaquin Gea Guiral
 •  
 • Vicedegans:
 • Juana Maria Díez Antón, vicedegana (fins al 18 de juny del 2018)
 • Jose Manuel Fernandez Fernandez, vicedegà
 • Jose Antonio Pereira Rodriguez, vicedegà (des del 18 de juny del 2018)
 •  
 • Secretari: 
 • Francesc d'Assís Calafell Majo

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

 • Degà: 
 • Walter Alfredo Garcia Fontes Badanian
 •  
 • Vicedegans:
 • Teresa Maria Monllau Jaques, vicedegana
 • Maria Ines Gundin Castro, vicedegana

Elisa Alòs Alcalde, cap d'estudis dels ensenyaments d'International Business Economics (IBE) i dels ensenyaments d’Economia

Juan Miralles de Imperial Llobet, cap d'estudis dels ensenyaments d'Administració i Direcció d'Empreses i dels ensenyaments de Ciències Empresarials-Management

 • Secretària:
  Teresa Maria Monllau Jaques (vicedegana)

Facultat de Ciències Polítiques i Socials

 • Degà: 
 • Miguel Salvador Serna
 •  
 • Vicedegans:
 • Abel Escribà Folch, vicedegà
 • Jordi Guiu Paya, vicedegà
 •  
 • Secretari: 
  Pere Jodar Martínez

Facultat de Comunicació

 • Degà: 
 • Jordi Balló Fantova (des del 4 de juny del 2018
 • Carles Singla Casellas (fins al 4 de juny del 2018)
 •  
 • Vicedegans:
 • Maria Mercè Oliva Rota, vicedegana amb funcions de direcció de la titulació de Comunicació Audiovisual (des del 4 de juny del 2018)
 • Francisco Javier Benavente Burian, vicedegà amb funcions de direcció de la titulació de Comunicació Audiovisual (fins al 4 de juny del 2018)
 • Monika Jimenez Morales, vicedegana amb funcions de direcció de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques (des del 4 de juny del 2018)
 • Jordi Xifra Triadú, vicedegà amb funcions de direcció de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques (fins al 4 de juny del 2018)
 • Carles Pont Sorribes, vicedegà amb funcions de direcció de la titulació de Periodisme (des del 4 de juny del 2018)
 • Sergio Cortiñas Rovira, vicedegà amb funcions de direcció de la titulació de Periodisme (fins al 4 de juny del 2018)
 • Manuel Garin Boronat, cap d'estudis de la titulació de Comunicació Audiovisual (des del 4 de juny del 2018)
 • Ivan Pintor Iranzo, cap d'estudis de la titulació de Comunicació Audiovisual (fins al 4 de juny del 2018)
 • Javier Ramon Vegas, cap d'estudis de la titulació de Periodisme (des del 4 de juny del 2018)
 • Ruth Rodríguez Martínez, cap d'estudis de la titulació de Periodisme (fins al 4 de juny del 2018)
 • Lluis Mas Manchon, cap d'estudis de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques (des del 4 de juny del 2018)
 • Monika Jimenez Morales, cap d'estudis de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques (fins al 4 de juny del 2018)
 •  
 • Secretari: 
 • Rafael Pedraza Jiménez (des del 2 de julol del 2018)
 • Cristòfol Rovira Fontanals (fins al 2 de juliol del 2018)

Facultat de Dret

 • Degana:
 • Ana Maria Caballé Martorell
 •  
 • Vicedegans:
 • Consuelo Chacartegui Jávega, vicedegana amb funcions de direcció de la titulació de Relacions Laborals 
  David Felip Saborit, vicedegà amb funcions de direcció de la titulació de Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 
 • Eusebio José Colàs Neila, cap d'estudis de la titulació de Relacions Laborals 
 • Ester Farnós Amorós, cap d’estudis del grau en Dret 
 • Clara Cortina Trilla, cap d'estudis del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
 • Maurici Pérez Simeon, cap d'estudis de doble grau i estudis simultanis (des del 15 de juny del 2018)
 •  
 • Secretari: 
 • Ramon Escaler Bascompte

Facultat d'Humanitats

 • Degà: 
 • Josep Maria Castella Lidon
 •  
 • Vicedegans: 
 •  
 • Albert Nodar Domínguez, vicedegà
 • Domingo Rodenas de Moya, vicedegà
 • Maria Concepció Janué Miret, vicedegana
 •  
 • Secretari:
  Josep Pich Mitjana

Facultat de Traducció i Interpretació

 • Degà: 
 • Sergi Torner Castells
 •  
 • Vicedegans:
 • Judit Freixa Aymerich, vicedegana
 • Carme Colominas Ventura, vicedegana
 • Maria Nuria Bel Rafecas, vicedegana
 • Carme Bach Martorell, cap d'estudis del grau en Traducció i Interpretació i del grau en Llengües Aplicades (des de l'1 de gener del 2018)
 • Victoria Alsina Keith, cap d'estudis del grau en Traducció i Interpretació i del grau en Llengües Aplicades (fins al 31 de desembre del 2017)
 •  
 • Secretària:
  Victòria Alsina Keith

Escola Superior Politècnica

 • Director:
 • Enric Peig Olive (fins al 2 de gener del 2018)
 • Director en funcions:
 • Enric Peig Olive (des del 2 de gener del 2018)
 •  

Sotsdirectors:
Davinia Hernandez Leo
Per Anders Jonsson
Horacio Saggion

 • Secretària: 
 • Gema Piella Fenoy