Visualització del contingut web

Durant el curs 2017-2018 la UPF ha continuat treballant per avançar en els seus nivells de transparència, actualització i desenvolupament del Portal de la Transparència de la UPF, una eina de publicació de la informació prevista a la legislació sobre la transparència, l’accés a la informació i el bon govern, i l’instrument bàsic per retre comptes a la societat dels resultats de la prestació del servei de l’ensenyament superior mitjançant l’estudi, la recerca i la docència.

En paral·lel, es continuen atenent aquelles sol·licituds de drets d’accés a la informació pública que rep la UPF, les quals aquest curs han triplicat les d’anys anteriors (amb un total de 22 sol·licituds). Igualment, al mateix portal es publiquen les corresponents resolucions, tot anonimitzant les dades de caràcter personal.

De la mateixa manera, la UPF ha atès dues sol·licituds d’informe que la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) ha requerit envers dues resolucions de dret d’accés recorregudes pels interessats davant la GAIP.

D’altra banda, donat que la publicitat activa constitueix una obligació a càrrec de tota institució pública, que ha de facilitar de manera proactiva informació pública sense que aquesta li sigui sol·licitada, s’ha creat la Xarxa Universitària de Transparència (XUT), integrada per un membre de cada servei i unitat administrativa de la UPF –que són els interlocutors amb la Secretaria General per a temes lligats al Portal-, per tal de tractar sobre la informació susceptible de ser publicada al Portal, ja sigui perquè encara falti o per modificar i/o actualitzar.

Addicionalment, cal esmentar que el novembre del 2017, la Fundación Compromiso y Transparencia ha publicat l'“Informe de transparencia de las universidades españolas 2016”, en què s’indica que la Universitat Pompeu Fabra compleix 26 dels 27 indicadors previstos a l’informe, i se situa en segona posició en índex de transparència, juntament amb sis universitats espanyoles més.

També el Síndic de Greuges de Catalunya ha elaborat un "Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern", en el qual s'analitzen els portals de la transparència del sector públic de Catalunya.