Visualització del contingut web

Seguint amb el procés d’institucionalització iniciat el curs passat, la Unitat d’Igualtat compta amb una major dotació de recursos materials i humans que es concreta en un espai propi al campus de la Ciutadella, la designació d’una agent d’Igualtat a temps complet i un increment substantiu del seu pressupost. La Unitat d’Igualtat ha començat també el procés de coordinació i d'harmonització de les polítiques d’igualtat de gènere dels diferents centres adscrits de la Universitat. La Unitat és també a les xarxes socials amb un compte a Twitter, que acumula un nombre creixent de seguidors de dins i fora de la comunitat universitària i, per primer cop, amb un compte a Instagram.

Durant el curs, s’ha completat el procés d’elaboració del Segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena (2018-2022), treballant l’esborrany amb els òrgans de representació dels treballadors i treballadores, el Consell d’Estudiants (CEUPF) i la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere, així com amb el conjunt de la comunitat universitària, mitjançant el procés participatiu obert el mes de maig. El Pla ha estat aprovat pel Consell de Govern en la sessió del 4 de juliol. La Unitat d’Igualtat, en l’àmbit de la perspectiva de gènere a la docència, ha elaborat la memòria d’un mínor en Estudis de Gènere, que entrarà en vigor el proper curs acadèmic sota la seva coordinació acadèmica i de gestió.

D’acord amb el principi de vetllar per unes institucions lliures de violència i de discriminacions per motivacions masclistes o LGBTIfòbiques, la Universitat Pompeu Fabra ha aprovat el nou Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia, que amplia i millora l’àmbit d’aplicació objectiu, subjectiu i territorial de l’anterior protocol, i fa també un major èmfasi en la prevenció. La Unitat d’Igualtat és la unitat responsable d’atendre les consultes i les denúncies pertinents dels tres col·lectius de la comunitat universitària i de fer l’acompanyament a les persones afectades. S’han fet formacions específiques al PAS i al PDI, algunes d’aquestes en el marc del projecte europeu Universities Supporting Victims of Sexual Violence, i s’ha mantingut el servei gratuït d’assistència psicològica a través de l'Associació CONEXUS a les persones agredides per violència masclista, ampliant-lo als casos d’agressions LGBTIfòbiques. També s’ha publicat l’Informe de seguiment del protocol extingit.

D’altra banda, per acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017, s'ha creat el Fons d’Igualtat de la UPF, que dota de recursos per oferir ajuda econòmica a estudiants en situació de violència masclista o LGBTIfòbica que puguin veure afectat el seguiment dels seus estudis per aquest motiu. En la mateixa línia, s’ha publicat la Guia d’autodiagnosi de gènere i abordatge de les violències per a associacions i festes estudiantils, una eina perquè els col·lectius d’estudiants puguin fer una anàlisi amb perspectiva de gènere del seu funcionament i elaborar el seu propi protocol d’actuació intern. Aquesta guia ha anat acompanyada de dues sessions de formació, organitzades conjuntament amb el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU). S’ha fet difusió del Protocol mitjançant el repartiment, a inici de curs, a tots els estudiants, d’un tríptic explicatiu i s’han col·locat cartells amb el mateix contingut als lavabos de dones. També s’han distribuït cartells en els espais propis del PAS i del PDI informant de com actuar davant de situacions de violència masclista o LGBTIfòbica. Així mateix, el Vicerectorat per a la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat i el Vicerectorat per a la direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants han liderat la proposta del “Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes per a la implantació d’un procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a estudiants que acreditin la condició de víctima de violència de gènere” (pendent de signatura pel govern de la Generalitat i les diferents universitats).

Cal destacar la publicació el mes de maig de la Guia per a la incorporació de la diversitat sexual i de gènere a les universitats catalanes a partir de la Llei 11/2014. La Guia, coordinada per Tània Verge (UPF), Gerard Coll-Planas (UVic-UCC) i l’Institut Diversitas, inclou accions que comprenen diferents àmbits d'actuació: comunitat universitària, assetjament i discriminació, docència i recerca.

Pel que fa a la formació, s’han programat tres accions adreçades al PDI i a estudiants de doctorat: Introducció de la perspectiva de gènere a la docència (FIDU), Dimensió de gènere a la recerca (CICLIKS) i Dimensió de gènere a la recerca - Carreres científiques (CICLIKS). Les accions adreçades al PAS han estat quatre: Polítiques d’igualtat de gènere a les universitats; Incorporar la perspectiva de gènere en la gestió universitària; Estratègies d'intervenció per garantir els drets de les persones LGBTI i contra la discriminació; Violències sexuals a la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta (organitzat i impartit pel CLIK i la Unitat d’Igualtat).

Com cada any, s’han organitzat diverses activitats de sensibilització amb motiu de les tres diades commemoratives principals: el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eradicació de la Violència contra les Dones; el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, enguany marcat per la forta adhesió de la comunitat universitària a la Vaga Feminista Internacional; i el 17 de maig, Dia Internacional contra la LGBTIfòbia. Destaca especialment la repercussió en xarxes i mitjans de la campanya #AmbPerspectiva en què s’animava la comunitat universitària a fer arribar missatges a través de les xarxes socials sobre la introducció de la perspectiva de gènere en els plans docents de les assignatures. Acabada la campanya es va fer un recopilatori de les aportacions per exposar-les als tres campus de la UPF durant la Setmana de la Igualtat del 8 de març. La majoria de les activitats de les setmanes de la igualtat han estat coorganitzades amb les associacions estudiantils de la UPF.

La Unitat d’Igualtat i el CLIK han realitzat conjuntament un vídeo de sensibilització sobre la construcció d’una universitat lliure de discriminacions i desigualtats per raó de gènere, posant èmfasi en la docència amb perspectiva de gènere. El vídeo evidencia temes com la participació a les aules, la presència de dones als plans docents, la investigació i la carrera professional de les dones a la universitat, entre d'altres.

Durant el curs s’ha consolidat el projecte Viquidones, una col·laboració entre UPF Igualtat, el Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, l'Amical Wikimedia i Wiquimujeres, Grupo de Usuarias per continuar treballant per reduir la bretxa de gènere a Viquipèdia.

El mes d’octubre es va lliurar el premi al millor treball de fi de grau a la UPF sobre recerca en gènere del curs 2016-2017 ex aequo a Carla Bertomeu Castells, estudiant del grau en Publicitat i Relacions Públiques, pel treball "#NoALaTaxaRosa. Disseny d'una campanya de publicitat social a través de l'anàlisi d'estratègies discursives", i a Carla Pelegero de la Rosa, estudiant del grau en Humanitats, pel treball "Priya's Shakti: una heroína diferente".

Finalment, la Unitat d'Igualtat ha participat en les sessions de la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya; a la trobada d’Unitats d’Igualtat de la Xarxa Vives d’Universitats, a la Universitat Jaume I de Castelló (desembre del 2017), i a la trobada estatal d’Unitats d’Igualtat a El Ferrol (maig del 2018). La Unitat d'Igualtat de la UPF coordina el grup de treball en perspectiva de gènere del CIC i la seva directora, Tània Verge, ha integrat la comissió d'expertes d'AQU que està elaborant un marc d'aplicació de la perspectiva de gènere a la docència, que s’integrarà en els autoinformes dels programes de grau i de postgrau.