Visualització del contingut web

La UPF promou des del CLIK la innovació educativa de caire social mitjançant el disseny, el desenvolupament i l'avaluació pedagògics d'iniciatives orientades a integrar la igualtat i el compromís social a la docència i als plans d'estudis de la UPF. La innovació social a la docència es desenvolupa des de diferents vessants: la formació del professorat, la innovació docent amb perspectiva social i la transferència social a l’entorn.

Formació del professorat

El CLIK i la Unitat d’Igualtat van organitzar i impartir el curs Violències Sexuals a la Universitat: Reconèixer, Acompanyar i Repensar Estratègies de Resposta, adreçat a professors i a personal de gestió. També s’ha potenciat la integració de la perspectiva de gènere a la formació inicial en docència universitària amb sessions específiques.

Innovació docent amb perspectiva social

Les bones pràctiques docents en matèria de compromís social i igualtat han estat presents enguany dins i fora de la UPF:

 • Convocatòries internes de suport a la innovació i a la millora de la qualitat docent: un dels projectes que va obtenir un ajut PlaCLIK i que s’ha executat durant aquest curs 2017-2018 va ser el de la professora Pilar Medina Bravo, amb el títol "Formació i sensibilització LGBTI als estudiants en comunicació de la UPF”.Per a la convocatòria del curs 2018-2019 es preveuen les temàtiques d’igualtat i de perspectiva de gènere, com a línia estratègica, i com a línia transversal, el compromís social i el desenvolupament sostenible.

 • Portal de Bones Pràctiques Docents ACUP: recull d’exemples de bones pràctiques sobre metodologies innovadores, avaluació, TIC i formació fora de l’aula. S’hi han incorporat dues bones pràctiques docents de la UPF de l’àmbit de la innovació i transferència social a l’entorn:

  • Social Business: Una aproximació al blended-learning.

  • Metodologia Aprenentatge Servei ApS. Campanyes publicitàries en entitats del tercer sector, amb la participació d’alumnes de Comunicació Audiovisual (UPF).

 • Convocatòries d’ajuts externs de suport a la innovació i a la millora de la qualitat docent. Durant el curs 2017-2018, s’han presentat les propostes següents, relacionades amb temes d'innovació i millora de la qualitat sobre innovació social i transferència social:

  • Execució i desenvolupament del projecte "Guiatge" (Ajuntament de Barcelona), conjuntament amb l’entitat Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval).

  • Fase 2. Mentoria social del projecte "Horitzons" (Departament d'Afers Socials), col·laborant amb la Fundació Universitat Pompeu Fabra (Fundació UPF).

  • Obtenció del segell de qualitat del Consell d’Innovació Pedagògica per l’oferta a l’entorn, en especial per les activitats de caire social (Ajuntament de Barcelona).

  • Presentació a la candidatura del premi Francesc Candel (Fundació Carulla), en col·laboració amb la Fundació UPF.

 • Jornada CLIK Pràctiques d'Innovació Educativa: adreçada al professorat de la UPF. S’hi van exposar projectes del PlaCLIK 2016-2017 i va comptar amb la presència d’Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, el qual va enfocar la innovació amb perspectiva d’ecosistema que inclou la vessant social.

 • Jornada a la UB sobe ApS: la jornada de la UB Construint una Universitat Compromesa i Crítica: Aprenentatge Servei i Objectius de Desenvolupament Sostenible. La UPF hi va participar a la taula rodona sobre aprenentatge-servei i altres pràctiques de compromís i responsabilitat social, presentant l’evolució del model d’ApS.

 • Xarxes universitàries d’aprenentatge-servei: la UPF participa a la Xarxa Aprenentatge-Servei Universitària (ApS-U) estatal. I, a través del CLIK, prepara i impulsa la presentació de propostes. En concret, la presentació institucional en el congrés que se celebrarà del 20 al 22 de setembre del 2018, amb la proposta “Modelo transversal ApS e integración de los objetivos para el desarrollo sostenible: líneas de presente y de futuro”. També participa a la Xarxa d’ApS Universitària Catalana (U)Cat, formant part del grup de treball per elaborar guies per a la incorporació de l’ApS a la docència universitària. També ha participat en la trobada del dia 4 de juliol, en què s’ha exposat l’avenç dels grups de treball i la participació de cada universitat. Finalment, s’ha participat a la jornada acadèmica Aprendizaje-Servicio: El Reto de la Evaluación, organitzada per la UNED, de la qual s’ha derivat la redacció d’una monofografia específica sobre avaluació. La UPF, a través del CLIK, ha compartit autoria amb la UPM del capítol "El aprendizaje-servicio desde su impacto: la innovación educativa", de la publicació presentada per l’editorial Narcea sobre aquesta temàtica.