Català Nombre d'estudiants
Oferta institucional UPF
Cursos trimestrals (45 hores) 177
Nou Catalan Landing Program 216
Cursos no presencials, Parla.cat 24
Curs de preparació del diploma de nivell de Suficiència (C1 MECR, 30 hores) 11
Subtotal 428
Oferta específica Idiomes UPF
Curs de preparació del diploma de nivell Superior (C2 MECR, 100 hores) 35
Curs de nivell inicial per a alumnes dels postgraus UPF-BSM 54
Subtotal 89
Total 517