Transferència de coneixement i emprenedoria

El procés de valoració de resultats o tecnologies té com a objectiu facilitar i promoure la transferència efectiva dels resultats i capacitats d'investigació generats des de l'entorn universitari cap a l'entorn socioeconòmic. Aquest procés, que pot arribar a ser complex, comprèn les fases d'identificació de resultats, protecció, avaluació de resultats, desenvolupament tecnològic i experimental, comercialització i promoció, valoració econòmica i formalització de la transferència de tecnologia.

Identificació i protecció de resultats i tecnologies

Durant l'any 2017 han estat identificades i/o comunicades un total de 19 noves tecnologies o coneixements, 6 en l'àmbit TIC, 12 en l'àmbit BIO i 1 en l'àmbit de les ciències socials.

Pel que fa a la protecció de resultats de recerca, cal destacar que, al llarg del 2017, es van presentar 2 sol·licituds de prioritat nacional, i pel que fa a les sol·licituds de PCT o altres extensions internacionals, l'any 2017 s'han presentat 3 sol·licituds de PCT i/o extensió.

La taula 5.4 mostra l'evolució de la protecció de resultats i software.

Valorització de resultats i tecnologies

Al llarg del 2017 la UPF ha continuat participant en les línies de finançament públic destinades a subvencionar o a promocionar la valorització i la transferència de coneixement. Pel que fa als resultats d’aquest any, es pot destacar l'import global obtingut en diverses convocatòries destinades a donar suport a la valorització o comercialització de tecnologies, en què es van obtenir 614.181 euros. En concret, es va posar èmfasi en les convocatòries següents:

 • Convocatòria TECCIT i TECDTP: ajuts de suport als grups de la UPF  acreditats TECNIO i a nous candidats a ser acreditats TECNIO. El finançament obtingut ha estat de 156.579 euros.
 • Convocatòria VALUNI de suport a les activitats de valorització i transferència de resultats. El finançament obtingut va ser de 48.900 euros.
 • Convocatòria del Producte del Programa Indústria del Coneixement. El finançament obtingut ha estat de 199.700 euros.
 • Convocatòria del Programa de Valorització CaixaImpulse, en què s’ha concedit un projecte per un import de 70.000 euros.
 • Convocatòria Proof of Concept de l'ERC. S’ha concedit un projecte del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per un import global de 150.000 euros.

Comercialització

La transferència de tecnologia i coneixement des de les universitats i centres de recerca cap al teixit socioeconòmic es fa generalment a través de tres vies: 1) contractes universitat-empresa; 2) llicències de títols de propietat industrial (patents, models d'utilitat) o de coneixement (know-how) a tercers interessats en la seva explotació; 3) creació d'empreses de base tecnològica o spin-off.

Contractes universitat-empresa

L'any 2017 s'han signat 178 contractes amb empreses i institucions per un import de 3.434.541 euros. En la taula 5.5 se'n pot veure la distribució, segons els diferents conceptes.

Llicències de tecnologia i altres contractes de transferència

L'any 2017 s'han signat 7 contractes de llicència de tecnologia i coneixement (inclosos royalties), per un import total de 65.869 euros. S'ha continuat impulsant l'assessorament i la gestió d'altres contractes de transferència, amb el resultat de 72 contractes vinculats a tecnologies (MTA, acords de cotitularitat, acords de confidencialitat, etc.).

Creació d'empreses

Al llarg del 2017 s’han iniciat diversos projectes de creació d’empreses, en què destaquen:

Sharify S.L., start up impulsada per una jove graduada en International Business and Marketing, Digital Marketing per l’ESCI, escola adscrita a la UPF. Sharify és un mapa en temps real que connecta les Smart Cities amb els seus ciutadans. Dissenyat com una xarxa social, Sharify permet a les persones, empreses i marques compartir micromoments, com un concert, una oferta o anar a prendre alguna cosa en tres clics: què, quan i on, creant el primer mapa open-data que permet compartir i descobrir què està passant ara mateix al teu voltant.

Per una altra banda, s’ha incubat un nou projecte empresarial innovador sorgit del programa UPF Alumni, i se n’està fent l'assessorament i el seguiment.

Airning Airclaims, S.L., start up especialitzada en la gestió integral d'incidències aèries, amb una plataforma 100% en línia, sensible, i amb un procediment de registre fàcil i ràpid, perquè el client pugui registrar-se i poder iniciar una reclamació, en tres senzills passos.

La taula següent exemplifica l'evolució de creació d'empreses en el període 2013-2017.

Pel que fa a la creació d'empreses, el 2018 s'han atès 48 nous emprenedors amb vinculació diversa amb la UPF (investigadors, alumnes, antics alumnes i professors). Les iniciatives comprenen diferents àmbits de negoci.

Foment de l'emprenedoria

El foment de l'esperit emprenedor a la Universitat és crucial perquè a mig termini s'aconsegueixi un increment del nombre d'emprenedors de base tecnològica en l'àmbit investigador.

Entre les activitats de formació i de sensibilització desenvolupades el 2017 destaquen:

 • Sessions informatives als diferents campus.
 • Cicle de conferències Tardes d'Emprenedoria UPF Business Shuttle. Les conferències del 2017 han estat 4, amb 320 assistents.
 • Sessió Clinic: sessió de validació de model de negoci en col·laboració amb Conector Accelerator.
 • Programa Akademia. Com en les últimes edicions, la Fundació de la Innovació Bankinter va presentar a la UPF la VII edició del curs Akademia (curs 2017-2018), dins del marc de col·laboració firmat entre les dues entitats. Akademia té com a objectiu despertar i fomentar una actitud innovadora i emprenedora entre els participants, orientant-los perquè esdevinguin els veritables protagonistes del seu futur.
 • Creació d’una xarxa d'antics alumnes UPF vinculats al món de l’emprenedoria (“Helpers”), amb la finalitat de donar suport als joves emprenedors UPF.
 • Segona edició del programa YUZZ Jóvenes Emprendedores, organitzat conjuntament amb el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) i amb el patrocini del Banco Santander. Al llarg del programa s’ha donat formació i assessorament a 20 projectes d’emprenedors vinculats a la UPF, principalment de l’àmbit TIC i de l’àmbit social. El projecte guanyador del YUZZ UPF i premiat amb una estada a l’ecosistema de Silicon Valley va ser el projecte liderat per l’emprenedor Òscar Valledor (estudiant d’Administració i Direcció d’Empreses), pel seu Project Lobster.
 • Skills UPF: el programa ofereix tallers i sessions grupals adreçats als estudiants i als graduats que volen orientar la seva carrera professional, buscar feina o desenvolupar competències clau per assolir l'èxit professional. Es van oferir 4 píndoles per a emprenedors, en col·laboració amb UPF Alumni.
 • Participació amb estand propi a la fira UPFeina.
 • Participació a través de la Xarxa d’Emprenedoria Universitària (XEU) al BizBarcelona (premi al millor Elevator Pitch Universitari).
 • Ampliació de la xarxa de contactes i col·laboradors de l’ecosistema emprenedor de Barcelona (Business Angels, Netmentora, altres).

La UPF gestiona, des del juny del 2011, una planta del viver de Barcelona Activa Almogàvers Business Factory, anomenada Espais d'Incubació UPF Business Shuttle, amb una superfície total de 290 m2, que es tradueix en 10 mòduls o despatxos. De les 5 empreses incubades 4 són start ups i 1 és spin off. Quant a dades d’impacte en el teixit socioeconòmic i la creació de llocs de treball, destaquem que les 5 empreses ocupen un total de 27 treballadors i van facturar un total de 875.000 euros.

Universitat Pompeu Fabra Ventures SLU

La UPF ha posat en marxa UPF Ventures, una start-up participada al 100% per la UPF, que té per missió enfortir la valorització i la transferència dels resultats de la recerca que es fa a la UPF, vertebrant una demanda de transferència de tecnologia i de coneixement basades en oportunitats empresarials

A principis de l'any 2018, UPF Ventures ha incorporat un director i una coordinadora de desenvolupament empresarial que ha permès iniciar les primeres actuacions i el contacte amb l'ecosistema de la UPF. En aquests primers mesos l’objectiu principal ha estat conèixer les capacitats tecnològiques de la UPF i començar a interaccionar amb els grups de recerca i investigadors amb projectes d’alt potencial des del punt de vista de la transferència de tecnologia.

S’han portat a terme diverses iniciatives, amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria de base tecnològica i la col·laboració amb la indústria per part de la UPF. Cal destacar la primera jornada UPF Entrepreneurs, coorganitzada amb UPF Business Shuttle, en què s'han reunit al PRBB tres investigadors que han fet i fan transferència i innovació de tres maneres ben diferents. S’han organitzat també tres trobades Investor meet up, en què els projectes en procés de creació de spin off UPF en l’àmbit de les ciències de la vida han tingut l’oportunitat de presentar el seu projecte davant tres inversors de capital de risc, que són referència en aquest sector: Caixa Capital Risc i HealthEquity, de Catalunya, i Hovione Capital, de Portugal.

Per una altra banda, s’està treballant en la definició del pla d’actuacions 2018-2019 i en la implementació d’un fons d’inversió destinat a projectes sorgits de l'entorn UPF.