Anglès Nombre de participants
Entitats del Grup UPF i externes   
Tecnocampus Mataró Maresme: Formació del PAS (anglès) 5
Tecnocampus Mataró Maresme: Formació del PAS (francès) 11
Departament de Cultura de la Generalitat (anglès) 21
Subtotal 37
Programa de formació de professorat d’idiomes  
Ensenyament d’Espanyol com a Llengua Estrangera 28
Subtotal 28
Total 65