Anglès Nombre de participants
Cursos Pla Avançat 59
Cursos específics a mida 97
Total   156