Pla de Mesures de Suport a la Recerca

El Pla de Mesures de Suport a la Recerca (PdM) té com a objectiu cofinançar les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca de la UPF. Tot el finançament del PdM prové del cànon generat pels ajuts de recerca i contractes amb empreses obtinguts pels grups de recerca de la Universitat. El PdM del 2017 va estar dotat amb 2 milions d'euros, import que s'ha mantingut el 2018. 

A més del PdM, el cànon de recerca també es destina a cofinançar altres actuacions institucionals de recerca com el Pla de Captació de Talent, el Programa UPFellows i el programa de PhDs, que s'ha posat en marxa el curs 2017-2018.

Programa Captació de Talent “la Caixa-UPF”

La UPF va crear el 2016  un programa de captació de talent investigador, per fer possible la incorporació de nou personal investigador (siguin sèniors o júniors), amb una trajectòria científica excel·lent, que impulsi la capacitat investigadora de la nostra universitat.

El programa té com a objectiu incorporar 10 investigadors durant els propers 6 anys, compta amb un pressupost de 4,4 milions d’euros i ha obtingut un primer compromís de cofinançament de La Caixa per un import d’1,1 milions d’euros. 

Durant l’any 2017 s’han incorporat 3 investigadors als departaments següents: Ciències Experimentals i de la Salut, Economia i Empresa i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. I s’ha llançat una convocatòria per incorporar-hi tres investigadors més.