Espanyol Nombre d'estudiants
Oferta institucional UPF
Cursos trimestrals (45 hores) 251
Subtotal  251
HESP. Cursos a mida per a estudiants de grau
Cursos semestrals (90 hores)

324

Cursos d'estiu 79
Cursos específics d'estiu 28
Subtotal 431
Spanish Program
Cursos trimestrals (30 hores) 470
Subtotal 470
Cursos a mida per a estudiants de grau
Barcelona Architecture Center 45
Español para las profesiones médicas 27
Subtotal 72
Total 1.224