Al llarg del curs 2017-2018 s'ha continuat amb la tasca de programar i d'implantar nous ensenyaments de grau i de màster universitari i s’han incrementat les tasques de seguiment, modificació i acreditació de diversos títols de grau, de màster universitari i de doctorat. Així mateix, durant aquest curs s'ha treballat en la verificació i la programació de les titulacions que es volen implantar durant el curs 2018-2019, però també durant el curs 2019-2020.

Grau

La titulació de grau implantada el curs 2017-2018 ha estat:

 • Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades/Mathematical Engineering in Data Science

Pel que fa a l’elaboració de noves memòries i a la gestió dels processos de verificació de títols que s'han d'implantar el curs 2018-2019, han estat gestionades les propostes de memòries següents:

 • Grau en Enginyeria d'Organització Industrial 
 • Grau en Estudis de l'Esport/Sport Studies 
 • Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica, coordinat per la UPC

Així mateix, en aquest període s’han gestionat els processos de reverificació següents:

 • Grau en Filosofia, Política i Economia (UPF, UB, UCIII), per incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Grau en Bioinformàtica (ESCI), per incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Grau en Disseny (Elisava), per replantejament acadèmic i canvi d’adscripció de la branca de coneixement

Pel que fa als programes especials de grau, durant el curs 2017-2018 ha iniciat les seves activitats el programa següent:

 • Programa de retitulació de titulats en el graduat superior en Disseny i el grau en Disseny (Elisava)

Durant el curs 2017-2018 s'ha gestionat la desprogramació de la titulació següent per al curs 2018-2019:

 • Grau en Estudis de l'Esport/Sport Studies (ESCI)

Finalment, pel que fa als processos de reverificació de títols que s'han d'implantar el curs 2019-2020, han estat gestionades les propostes de memòries següents, així com la seva programació:

 • Grau en Llengües Aplicades
 • Grau en Traducció i Interpretació

Màster

Les titulacions de màster universitari implantades el curs 2017-2018 han estat les següents:

 • Màster universitari Erasmus Mundus en Ètica i Integritat de l'Esport / Erasmus Mundus Joint Master Degree in Sports Ethics and Integrity
 • Màster universitari Erasmus Mundus en Política i Societat Europea/European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Degree
 • Màster universitari en Recerca Multidisciplinar en Ciències Experimentals / Multidisciplinary Research in Experimental Sciences

Pel que fa a l’elaboració de noves memòries i gestió dels processos de verificació de títols que s'han d'implantar el curs 2018-2019, han estat gestionades les propostes de memòries següents:

 • Màster universitari Erasmus Mundus en Anàlisi Econòmica del Dret (Màster Europeu) / European Master in Law and Economics
 • Màster universitari en Gestió de la Comunicació / Master of Arts in Communication Management (BSM)
 • Màster universitari en Infermeria i Salut Escolar (ESIM)

Així mateix, en aquest període s’han gestionat els processos de reverificació següents per al curs 2018-19:

 • Màster universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment, implantat el curs 2012-2013 amb la denominació de Màster universitari en Cronicitat i Dependència i amb la participació de la UAB (ESCST)
 • Màster universitari en Estudis Àsia- Pacífic en un Context Global / Master in Asia-Pacific Studies in a Global Context, implantat el curs 2010-2011 amb la denominació de Màster universitari en Estudis Xinesos.

Durant aquest període s’han desprogramat, per al curs 2018-2019, els títols següents:

 • Màster universitari en Recerca en Història de la Comunicació
 • Màster universitari en Indústria de l'Esport / Master of Science in Sports Industry

Finalment, pel que fa als processos de verificació de títols que s'han d'implantar el proper curs 2019-2020, han estat gestionades les propostes de memòries següents, així com la seva programació:

 • Màster universitari en Logística, Cadena de Subministraments i Negocis Marítims /Logistics, Supply Chain & Maritime Business (ESCSET)
 • Màster universitari en Recerca en Estudis Internacionals/ Research Master in International Studies, amb la participació de la UAB (IBEI)
 • Màster universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès, Anglès i Espanyol / Translation among Global Languages: Chinese, English and Spanish