Comissió de Professorat

(Setembre del 2018)

Composició

President:
Jaume Casals Pons, rector

Vocals:
Antonio Monegal Brancos, Maria Teresa Garcia-Mila Lloveras, Fernando Giraldez Ordaz, Jaume Guillamet Lloveras, Lluis Ferran Requejo Coll i Francesc Xavier Serra Casals

Assisteix:
Cristina Pujadas Corbi, vicerectora per a la direcció de projectes en l'àmbit del professorat

Secretari:
Pere Torra Pla, secretari general

Reunions

Durant el curs acadèmic 2017-2018, la Comissió s'ha reunit quatre vegades

Comissió d'Ensenyament

(Setembre del 2018)

Composició

President:
Josep Lluis Marti Marmol, vicerector per a la direcció de projectes d'innovació

Vocals:

 • Joaquin Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
 • Walter Alfredo Garcia Fontes Badanian, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
 • Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials
 • Jordi Ballo Fontova, degà de la Facultat de Comunicació
 • Ana Maria Caballe Martorell, degana de la Facultat de Dret
 • Josep M. Castella Lidon, degà de la Facultat d'Humanitats
 • Sergi Torner Castells, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació
 • Enric Peig Olive, director en funcions de l'Escola Superior Politècnica

Professors designats pel Consell de Govern:
Salvador Alsius Clavera, Ester Oliveras Sobrevias i un altre pendent de designació

Estudiants:
Borja Fumado Gasso, 5 pendents de designació

Secretari:
Jordi Campos Diez

Reunions

Durant el curs acadèmic 2017-2018, la Comissió s'ha reunit una vegada.

Comissió de Postgrau i Doctorat

(Setembre del 2018)

Composició

Presidenta:
Cristina Gelpi Arroyo, vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència

Vocals:
Nuria Sebastian Galles, Cristina Lopez Rodriguez, Juan Jose Ganuza Fernandez, Carlos Ignacio Gomez Ligüerre, Emilia Gomez Gutierrez, Nuria Bou Sala, Marcel Ortin Rull, Stephen Howard Jacobson Finberg i Maria Jose Gonzalez Lopez

Secretària:
Marta Aragay Sunyol, cap de l'Oficina de Postgrau i Doctorat

Reunions

Durant el curs acadèmic 2017-2018, la Comissió s'ha reunit sis vegades.

Comissió de Reclamacions

(Setembre del 2018)

Composició

President:
Jaume Casals Pons, rector

Vocals titulars:
Josep M. Anto Boque, Montserrat Cots Vicente, Julia Lopez Lopez, Guillem Lopez Casasnovas, Francesc Pallares Porta i Josep M. Mico

Vocals suplents:
Nuria Bouza Vidal, Enric Gallen Miret, Teresa Garcia-Mila Lloveras, Fernando Giraldez Orgaz, Dolors Oller Rovira, Ferran Sanz Carreras i Mariano Torcal Loriente

Comissió de Recerca

(Setembre del 2018)

Composició

President:
Enric Vallduvi Botet, vicerector per a la direcció de projectes en l'àmbit de la recerca

Vocals:

 • Veronica Benet Martinez, del Departament de Ciències Polítiques i Socials 
 • Carles Feixa Pampols, del Departament de Comunicació 
 • Jose Garcia Montalvo, del Departament d'Economia i Empresa
 • Maria Libertad Gonzalez Luna, del Departament d'Economia i Empresa
 • Jorge Lobo, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
 • Purificacion Muñoz Canoves, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
 • Josep Quer Villanueva, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge 
 • Joan Pau Rubies Mirabet, del Departament d'Humanitats 
 • Alejandro Saiz Arnaiz, del Departament de Dret
 • Maria Serena Olsaretti, del Departament de Dret

Secretària:
Eva Martin Garcia, cap del Servei de Recerca

Reunions

Durant el curs acadèmic 2017-2018, la Comissió s'ha reunit tres vegades.

Comissió d'Estudiants

(Setembre del 2018)

Composició

President:
Pablo Pareja Alcaraz, vicerector per a la direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants

Vocals:

 • Monica Figueras Maz, vicerectora per a la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat
 • Joaquin Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
 • Walter Alfredo Garcia Fontes Badanian, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
 • Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials
 • Carles Singla Casellas, degà de la Facultat de Comunicació
 • Anna Maria Caballe Martorell, degana de la Facultat de Dret
 • Josep M. Castella Lidon, degà de la Facultat d'Humanitats
 • Sergi Torner Castells, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació
 • Enric Peig Olive, director en funcions de l'Escola Superior Politècnica

Estudiants: 8 estudiants (un per cada centre), pendents de designació 

Estudiants de doctorat: 2 estudiants, pendents de designació

Secretària:
Gemma Garcia Gimenez, cap del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

Junta Electoral

(Setembre del 2018)

Composició

President:
Pere Torra Pla, secretari general

Vocals:
En representació dels professors dels cossos docents:
Antonio Ladron de Guevara Martinez i Angel Jose Rodrigo Hernandez

En representació dels estudiants:
Eduardo Espuny Nuñez

En representació del personal d'administració i serveis:
Jordi Morell Nuñez

Secretària:

Pilar de Diego Ruiz, tècnica de coordinació de Secretaria General

Reunions

Durant el curs acadèmic 2017-2018, la Comissió s'ha reunit sis vegades.