Barcelona School of Management

Direcció:
Carme Martinell i Gispert-Saúch

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus

Direcció:
Montserrat Vilalta Ferrer 

Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus

Direcció:
Esther Cabrera Torres

Escola Superior Politècnica Tecnocampus 

Direcció:
Ester Bernadó Mansilla

Escola Superior de Comerç Internacional

Direcció:
Xavier Cuadras Morató

ELISAVA Escola Superior de Disseny

Direcció acadèmica:
Albert Fuster Martí

Escola Superior d'Infermeria del Mar 

Direcció:
Maria Dolores Bardallo Porras