Acreditació per a membres de la comunitat UPF, grup UPF i públic extern

Proves de certificació de competència lingüística (PCCL) de la UPF

PPCL d’ANGLÈS

664

PPCL d’ALEMANY

12

PPCL de FRANCÈS

34

PPCL d’ ITALIÀ

20

PPCL de CATALÀ

5

PPCL d’ESPANYOL

3

Subtotal PCCL

738

UPFluent d’anglès de la UPF:

UPFluent amb segell CertAcles i CLUC

54

Subtotal UPFluent

54

Diplomes oficials interuniversitaris o d’altres institucions:

Certificats interuniversitaris CIFALC de català

32

Certificats interuniversitaris CLUC d’anglès

9

Certificat interuniversitari de capacitació del PDI per a la docència en anglès

29

Diploma DELE d’espanyol

396

CCSE

453

Subtotal certificats oficials

919

Diagnòstic lingüístic per a membres de la comunitat UPF, grup UPF i públic extern

Proves de diagnòstic de coneixements lingüístics (PDL) de la UPF:

PDL d’ANGLÈS: 

Per a alumnes de 1er de grau UPF

246

Diagnòstic específic d’ANGLÈS: 

Per a alumnes de 1er de grau UPF grup UPF

737

PDL d’ANGLÈS: 

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

381

PDL d’ALEMANY: 

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

11

 PDL de FRANCÈS

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

61

PDL d’ ITALIÀ

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

3

PDL d’CATALÀ

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

30

PDL d’ESPANYOL

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

778

Subtotal PDL

2.247

TOTAL certificats i proves

3.958