Oferta general d'idiomes UPF Alemany Anglès  Àrab Francès Italià Japonès Rus  Xinès Total
Cursos generals (90 hores anuals) 36 176 - 104 41 9 - - 366
Cursos de preparació de diplomes (45 hores) - 38 - - - - - - 38
Cursos específic de preparació de diploma (60 + 40 hores)

-

51

-

-

-

-

-

-

51

Cursos semipresencials (55+35 hores) 

-

173

-

-

- -

-

-

173

Subtotal 36 438 - 104 41 9 - - 628
Cursos d'estiu d'anglès Idiomes UPF
Cursos intensius (60+40h)   81 - - - - - - 81
Campus plurilingüe (20 hores) 25 - 22 51 56 - 31 23 208
Subtotal 25 81 22 51 56 - 31 23 208
Cursos a mida per a estudiants de grau
Assignatures d'idiomes als graus
Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) 129 - - 126 - - 4 - 259
Tecnocampus Mataró Maresme (TCM) 52 838 - 60 25 - - - 975
Escola Superior d'Infermeria del Mar - 75 - - - - - - 75
Subtotal 181 913 - 186 25 - 4 - 1.309
Total 242 1.432 22 341 122 9 35 23 2.226