Comunicació

Principals novetats del curs

Llançament de 360upf, la nova revista institucional de la Universitat

L’octubre del 2017 es va publicar el primer número de 360upf, la nova revista institucional de la UPF. Es tracta d’una publicació en format digital que substitueix la que s’editava fins en aquell moment en paper, upf.edu. Disponible en tres idiomes (català, castellà i anglès) i amb una periodicitat bianual, és una publicació que pren el pols de l'activitat de la Universitat i que ho fa d'una manera innovadora. Amb aquest pas, la UPF vol tenir un paper preponderant dins la societat i liderar els nous reptes en comunicació en l’àmbit de l’ensenyament superior.

L'estructura de la informació de la revista s'allunya de la navegació web tradicional i defuig els continguts organitzats de manera jeràrquica. Tot el contingut està a només un clic i és el lector qui va descobrint les diferents seccions, com si fullegés una publicació en paper.

Diversos espais diferenciats gràficament n’estimulen la lectura, amb la voluntat de dotar-los de personalitat pròpia. D’aquesta manera, les seccions poden esdevenir peces autònomes i se’n pot fer una distribució personalitzada i segmentada per públics.

El format multimèdia de la revista permet enriquir els continguts amb vídeos, arxius d’àudio, galeries fotogràfiques i d’altres elements interactius. D’altra banda, aquesta aposta ajuda a reduir la petjada ecològica de la Universitat, associada als costos de producció i distribució, i contribueix alhora a la sostenibilitat ambiental.

Durant aquest curs s’han editat els dos primers números, que han incorporat reportatges, entrevistes i anàlisis a fons, a partir d’articles d’opinió de professors, una de les novetats respecte al format anterior.

Els dos números editats han rebut gairebé 30.000 visites en total (a 12 de juliol del 2018).

Llançament del nou Campus Global

A finals del mes de juny del 2018 s’ha posat a disposició de tota la comunitat UPF el nou Campus Global, el portal personal de la Universitat que substituirà a partir del mes de setembre la plataforma actual.

Es tracta d’un espai únic per a cada membre de la Universitat, amb components personalitzats en funció del col·lectiu al qual es pertany (estudiant, PAS, PDI o Alumni) i personalitzables en funció dels interessos i de les necessitats individuals de cada usuari.

Les principals novetats que incorpora el nou Campus Global són les següents: 

 • Disseny adaptatiu, que fa que els continguts siguin consultables —i també editables— fàcilment des de dispositius mòbils
 • Adaptació de la imatge gràfica a la web pública
 • Simplificació en l’arquitectura i la presentació dels continguts

D’una altra banda, millora i incorpora noves eines de comunicació interna i de treball.

Nou disseny de notícies de la web

S’han redissenyat les notícies de la web de la UPF, amb l’objectiu de millorar-ne la visualització. D’una banda, s’ha reduït l’amplada del text per facilitar-ne la lectura i s’hi han afegit destacats i subtítols més visuals per captar més l’atenció de l’usuari.

També s’ha donat més visibilitat als continguts relacionats per aconseguir que el lector consulti més informacions sobre un tema concret.

Campanyes de difusió d'informació

Com cada curs, les necessitats específiques de les noves iniciatives que sorgeixen a la Universitat requereixen d’una campanya concreta de difusió per arribar als públics desitjats, ja siguin interns (estudiants, PAS i PDI) o externs.

Amb l’objectiu de fer més eficients i efectives aquest tipus d’accions s’han organitzat accions de formació adreçades al PAS de la Universitat. La formació serveix per donar a conèixer les eines bàsiques per fer una bona campanya de difusió d’informació i per aportar criteri institucional a l’hora de gestionar perfils temàtics de xarxes socials. S’hi han explicat els diferents canals i productes disponibles, com utilitzar-los en funció de les necessitats, i quina és la millor manera per estructurar les diferents tasques que s'han de desenvolupar. En aquestes accions de formació hi han assistit una quarantena de persones.

Alguns dels principals plans de difusió desenvolupats durant aquest curs han estat: tercera edició dels Diàlegs Humanístics; promoció de nous graus; Campus Júnior i cursos de la Barcelona International Summer School; acte acadèmic de graduació; UPF Sènior; jornades de portes obertes al campus del Mar i del Poblenou; acreditació del nivell B2 de llengua estrangera, entre d'altres.

Canals i productes de comunicació interna

Campus Global

El sistema d’avisos del Campus Global continua tenint un pes específic dins del sistema de comunicació interna, i ofereix de manera estable i regular informacions que publiquen descentralitzadament les unitats acadèmiques i administratives. Aquest curs s’han publicat 2.555 avisos entre els 77 administradors que hi tenen accés.

Tal com s’ha explicat, durant aquest curs ha culminat el projecte de renovació del Campus Global, amb l’objectiu d’adaptar-lo a les noves necessitats de la comunitat UPF.

Canal UPF (pantalles de campus)

Aquest curs s’hi han publicat 4.164 avisos. D’aquests, 2.742 són actes que han aparegut a les diferents agendes verticals situades a les entrades dels edificis principals de cada campus.

Amb l’objectiu de millorar el servei, aquest curs s’ha renovat parcialment el parc de pantalles disponibles i s’ha instal·lat un nou dispositiu de seguiment que facilita el control remot de les pantalles i, per tant, poder actuar amb més diligència en el cas de tenir alguna incidència.

Breus UPF

Fins al mes de juliol del 2018 s’han publicat 40 números del butlletí digital institucional, de periodicitat setmanal. S'hi ha mantingut l’agenda d’actes UPF i s'hi han afegit, puntualment, recordatoris sobre temes pràctics de comunicació per a PAS i PDI. Cada número del butlletí el consulten, de mitjana, 800 usuaris.

FUÀ! - Fullet Universitari d’Actualitat

El FUÀ! és un butlletí electrònic quinzenal destinat als estudiants de grau, de màster i de doctorat, que serveix per complementar la resta de canals disponibles com el Campus Global o el Canal UPF. S’hi difonen informacions d’interès general relacionades amb convocatòries de beques i ajuts, sobre tràmits acadèmics, ofertes de feina i pràctiques, activitats de la UPF, etc.

Durant el curs, s’han publicat 18 butlletins i l’han obert una mitjana de 2.500 usuaris, un 4% més que el curs passat.

Guies de la Universitat

La Guia de l’estudiant del curs 2017-2018, en format digital, es va donar a conèixer entre els nous alumnes durant la matrícula del mes de juliol i ha estat accessible des de la pàgina web principal de la Universitat durant tot el curs. S’ha editat en tres idiomes —català, castellà i anglès—. La Guia ha tingut més de 150.000 visites al llarg del curs.

La Guia del PAS i PDI, també en format digital, es va actualitzar el mes de novembre, també editada en tres idiomes: català, castellà i anglès. Ha rebut 6.000 visites durant el curs.

Finalment, aquest any s’ha tornat a actualitzar la Guia de campus en paper, que serveix per localitzar geogràficament els diferents serveis i unitats de la Universitat.

Producció de notícies i presència en mitjans de comunicació

De setembre del 2017 a juliol del 2018 s’han publicat 450 notícies a la web de la UPF, totes traduïdes al castellà, i al voltant del 42%, a l’anglès. Les peces han cobert, principalment, temes institucionals, de docència i recerca i relacionats amb la vida universitària, posant especial atenció en temes protagonitzats per estudiants de la Universitat.

S’ha impulsat la producció de continguts en format multilingüe, i ha augmentat la producció de peces en anglès. També s’ha potenciat el format multimèdia, adjuntant galeries d’imatges i vídeos en aquelles peces en què era possible, i se n’han diversificat els formats.

D’una altra banda, i com a complement de les notícies, s’han fet una vintena d’entrevistes a membres de la comunitat universitària i a persones externes que aquest curs han tingut una vinculació especial amb la UPF. Totes s’han traduït al castellà i a l’anglès. També s’han elaborat una desena de reportatges sobre temes diversos.

Finalment, amb l’objectiu de fer més visible l’expertesa de la comunitat UPF, s’ha dinamitzat l’espai d’opinió a la web de Mèdia amb una vintena d’articles. Es tracta de peces de professors i d'investigadors de la UPF que s’han gestionat directament amb mitjans de comunicació, i als quals se’ls dóna visibilitat a través de diferents canals de la mateixa universitat, i d’altres articles que no han estat publicats per mitjans de comunicació però que tenen interès per la temàtica que tracten.

La diversificació (format i contingut) de la producció de peces informatives ha comportat que les notícies publicades hagin tingut al voltant de 255.000 visites, un 11% més que l’any anterior.

Les peces d’actualitat produïdes també s’han difós a través del sistema de pantalles dels diferents campus de la UPF, amb l’objectiu de mantenir la comunitat universitària informada sobre la institució.

Les notícies, en funció de la seva rellevància, s’han difós en mitjans de comunicació a través de notes de premsa. D’una altra banda, quan ha estat necessari, s’han convocat els mitjans per cobrir diferents tipus d’actes: investidura de Dorcas Muthoni com a doctora honoris causa; presentació del Portal Pompeu Fabra; jornades EDUexperience; congrés IMISCOE; congrés Recerkids; congrés europeu de recercadors en l’àmbit de les tecnologies musicals; presentació de l’informe Quiral.

En resum, la presència en mitjans de comunicació ha estat la següent:

Premsa escrita

Entre els mesos de setembre del 2017 i juliol del 2018 la UPF, com a institució, ha generat 3.969 impactes o mencions en la premsa escrita espanyola. D’altra banda, s’han publicat 657 articles d’opinió de professors de la UPF (font: Acceso). Aquestes dades representen un 15% i un 3% més que en el mateix període de l’any anterior.

Premsa en línia

La presència de la UPF a Internet ha estat considerable, amb 20.600 impactes o mencions (font: Acceso), un 9% més que l’any passat. Aquest increment, sostingut al llarg dels últims cursos, de la presència en línia és molt positiu perquè permet que la informació sigui compartida fàcilment a través d’altres canals, com per exemple les xarxes socials, i que arribi a un públic més ampli.

Presència institucional a les xarxes socials

L’impuls donat a la gestió de les xarxes socials els darrers cursos ha servit per millorar les accions desenvolupades fins ara i per ampliar la presència a les diferents plataformes.

Seguint el pla d’accions de comunicació en xarxes socials 2016-2018, s’han impulsat diverses accions perquè la presència de la UPF en aquestes plataformes tingui coherència i consistència. Entre d’altres, s’han organitzat sessions de formació dels gestors dels perfils temàtics de la UPF, que representen facultats, departaments, serveis i unitats. Més de 50 persones han participat en aquestes accions que serveixen per definir un marc comunicatiu comú i per facilitar l’optimització dels continguts, adaptats a cada xarxa social.

Pel que fa a continguts, s’han adaptat les publicacions a cada plataforma, tenint en compte les especificitats del perfil d’usuari que hi ha i les característiques de cada xarxa. L’objectiu principal, a banda de mostrar la Universitat com una institució moderna i adaptada als nous temps, ha estat enfortir el sentiment de comunitat UPF. A tal efecte, s’han potenciat els continguts que fomenten la participació i s’han organitzat algunes accions especifiques, com la segona edició del #IgersUPFday.

Facebook

La pàgina institucional ha passat de 35.000 seguidors a 39.000 (+ 11%). S’han potenciat els temes de vida universitària i ha disminuït la presència de notícies d’actualitat. També s’han potenciat els elements audiovisuals, entre els quals destaquen els vídeos 360º. Aquests canvis han fet guanyar “engagement” amb la comunitat i, per tant, han multiplicat l’impacte de les publicacions. A més, s’ha aprofitat la funcionalitat multilingüe de la plataforma per publicar els continguts simultàniament en català, castellà i anglès per incidir a favor de la internacionalització.

Aquest curs s’ha mantingut la publicació promocionada de continguts, sobretot per donar a conèixer els graus i els màsters de la Universitat. Els resultats positius fan que sigui una pràctica per seguir els pròxims cursos.

Twitter

El perfil institucional ha passat de 23.400 seguidors a 29.000 (+ 24%). Els continguts segueixen la línia de l’any anterior: actualitat universitària, informació de servei i agenda d’actes. S’ha potenciat la sinergia amb la resta de perfils de la Universitat, donant-los més protagonisme a través de la compartició directa dels seus mateixos continguts, i amb institucions properes a la UPF, fent difusió compartida d’informació d’interès.

També s’ha fet ús de les emissions en directe dels diferents actes i esdeveniments de la UPF, gràcies al perfil institucional a Periscope, vinculat a Twitter.

Instagram

Cada curs que passa es consolida més: els índexs de creixement de seguidors són molt elevats en comparació amb la resta de plataformes, fet que indica la importància de ser-hi present. Aquest curs s’ha passat dels 6.150 seguidors als 9.100 (+ 48%) i es consolida com la quarta xarxa social de la Universitat. A més, el compromís que generen les publicacions no és comparable al de la resta de plataformes, malgrat tenir molts menys seguidors. Les publicacions tenen un elevat percentatge de resposta positiva.

Enguany, s’ha fet la tercera edició del concurs mensual (#igersUPFwin), en què els participants aporten les seves imatges en funció d’una temàtica predeterminada, amb nous premis i una gran final. D’altra banda, es manté la secció setmanal col·laborativa "#FotoUPF". També s’han aprofitat les noves funcionalitats per donar visibilitat al perfil: Stories, Instagram live o l’IGTV.

Finalment, el fet de fer publicacions patrocinades a Facebook també s’ha traslladat en aquesta plataforma, en estar les dues connectades.

Linkedin

S’ha passat dels 78.000 seguidors als 91.000 (+ 17%). En aquesta plataforma de contactes professionals, la Universitat hi comparteix informacions sobre UPF Alumni, sortides professionals, transferència i innovació, programes de postgrau i actualitat universitària.

Flickr

Aquesta xarxa s’utilitza com a repositori fotogràfic exhaustiu dels esdeveniments de la UPF i per aprofitar més l’element audiovisual, incorporant galeries de fotografies a les notícies i als reportatges que s’elaboren. Actualment disposa de més de 33.000 fotografies, distribuïdes en 272 àlbums. Per organitzar el creixent volum d’imatges i ajudar els usuaris a trobar les que més li interessen s’han creat 10 col·leccions temàtiques.

Youtube

Al canal de vídeos s’han publicat 400 peces noves (que sumen un total de 1.800) i el nombre de visualitzacions durant el període de setembre del 2017 a juliol del 2018 se situa per sobre de les 223.000 (+ 21%). En dades absolutes, el canal ha tingut més d’1.460.000 reproduccions i el nombre de subscriptors és de 3.700 (+ 30%). 

Spotify

Un dels objectius definits en el pla d’actuacions de comunicació en xarxes socials és el d’estudiar la possibilitat d’incorporar noves plataformes a les usades actualment per la Universitat. I Spotify no és només una plataforma per escoltar música, si no que és, de fet, una xarxa social on els usuaris poden escoltar, descobrir i compartir música amb els seus amics, cercles i, des de fa dos anys, les marques l'utilitzen per l'elevat component emocional que té la música per a tothom.

Per aquest motiu, s’ha creat un perfil amb l’objectiu de connectar emocionalment amb els públics de la UPF a través de llistes musicals temàtiques (cançó dels dilluns, música per fer esport, per estudiar), i llistes col·laboratives, on tota la comunitat UPF pugui aportar els seus gustos musicals. 

Publicacions institucionals

Revista institucional 360upf (nova)

Durant el curs 2017-2018 se n’han publicat els dos primers números (octubre del 2017 i maig del 2018) de la revista institucional 360upf, en català, castellà i anglès. El format digital de la publicació ha permès, a diferencia de l’anterior, distribuir-la de manera més generalitzada entre tots els col·lectius de la Universitat i entre els principals actors externs que es relacionen amb la UPF (mitjans de comunicació, institucions i empreses).

Revista 360pf, especial Promoció 2018

Aquest curs, coincidint amb l’acte de graduació del mes de juliol del 2018, s’ha editat de nou un número especial de la revista, que ha servit de record per als estudiants graduats. Enguany, s’ha redissenyat per acostar-la a la nova publicació digital. Els continguts s’han adaptat específicament per a cada sessió de l’acte i els exemplars en paper també s’han publicat a la plataforma ISSUU perquè es puguin descarregar.

Butlletí electrònic Actualitat UPF

Durant aquest curs, s’han publicat 44 números del butlletí electrònic setmanal Actualitat UPF, editat en català i destinat principalment a mitjans de comunicació i a persones externes a la Universitat. L’objectiu d’aquest canal és donar a conèixer les últimes notícies de la UPF, els últims vídeos produïts i l’agenda d’actes prevista. També hi ha una secció d’opinió que dóna visibilitat als articles dels experts UPF gestionats amb els mitjans de comunicació. De mitjana l’obren 300 usuaris.

Nou butlletí electrònic UPF News and Views

Aquest curs també ha servit per crear el nou butlletí electrònic mensual UPF News and Views, editat en anglès, i destinat principalment a un públic internacional. Igual que el butlletí Actualitat UPF, l’objectiu d’aquest canal és donar a conèixer les últimes notícies de la UPF, els últims vídeos produïts i l’agenda d’actes prevista. De mitjana l’obren 400 usuaris.

Imatge Corporativa i Serveis Gràfics

Durant aquest curs destaquen les actuacions següents:

Participació en el disseny gràfic del nou portal Campus Global i en el disseny i la conceptualització de la nova revista institucional upf.360, que va substituir la publicació en paper upf.edu. Seguint amb l’àmbit digital, també s’han redissenyat tots els avatars per a les xarxes, Twitter i Facebook, que calia adaptar a la nova forma circular.

Reestructuració del material promocional dels graus. Els nous productes promocionals estan ara agrupats per àmbits temàtics i no per graus, com fins ara. Això ha permès reduir en gran mesura el nombre de fullets dissenyats i editats, fet que afavoreix la rapidesa en l’actualització i la producció.

Reestructuració del material promocional d’Idiomes UPF. S’ha dissenyat una nova imatge i s’ha conceptualitzat un únic fullet-cartell promocional amb tota l’oferta d’idiomes que elimina la diversitat de productes que s’actualitzaven i que es produïen fins ara.

Pel que fa a les campanyes periòdiques, cal destacar pel nombre de productes que s’elaboren a Serveis Gràfics: 

 • Inauguració de curs (reproducció de l’obra d’art, programa de mà, diplomes, imatges diverses per a la comunicació i difusió, etc.).
 • Acte de Nadal (nadala institucional, programa de mà, diplomes, imatges diverses per a la comunicació i difusió, etc.).
 • Honoris causa: Dorcas Muthoni (invitació, programa de mà, laudatio, senyalització, imatges diverses per a la comunicació i difusió, etc.).
 • Acte acadèmic de graduació (diplomes, beques, diari de l’acte, pai-pai, invitacions, senyalització, imatges diverses per a la comunicació i difusió, etc.).
 • Matrícula de grau (carpeta, guia de l’estudiant, senyalització,
 • Així com la revisió i el redisseny dels productes promocionals del Campus Júnior, UPF Sènior, els Diàlegs Humanístics, la Facultat al Barri (campus del Mar), Portes Obertes del Campus del Mar, fira UPF Solidària, Viquidones, entre altres.
 • Finalment, la creació de la imatge i la producció de programes, invitacions, acreditacions, etc., per a diverses jornades i congressos de caire acadèmic, com Sport and Global Governance Conference, la trobada anual de la xarxa IMISCOE, o la Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra.

Pel que fa a la producció de noves marques, destaquen: UPFluent, projecte Guiatge, Càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local, EDUxperience i EDvolució, entre altres.

Durant aquest curs s’ha continuat l'elaboració de la senyalització de tots els edificis en els diferents formats, per tal d’unificar criteris i homogeneïtzar la imatge. Cal destacar la producció de plantilles d’autoimpressió per a la senyalització amb suports petits d’aules i despatxos dels campus.

Finalment, s'ha de destacar la revisió de materials produïts per diferents unitats de la Universitat o per tercers, amb la finalitat que s’adeqüïn a la normativa gràfica de la UPF, i també l’assessorament gràfic i d’imatge institucional a tots els usuaris que s’adrecen a Serveis Gràfics.

Serveis Lingüístics

Revisions i traduccions

Durant el curs 2017-2018, Serveis Lingüístics ha atès les sol·licituds de revisió d’un elevat nombre de textos institucionals i acadèmics de diferents característiques, tant a petició del PAS com del PDI de la Universitat. Principalment, s’ha centrat en les diferents webs i en els documents relacionats amb l’oferta d’estudis (graus, màsters, Campus Júnior...); en els esdeveniments universitaris (jornades, congressos, fires...); en l’àmbit administratiu (resolucions, normativa, informes...); en la docència (articles, MOOC...), i en la comunicació (notícies...). Així mateix, ha atès les consultes lingüístiques concretes que li han plantejat des de diferents serveis i unitats.

També ha gestionat l’externalització de les traduccions demanades pels usuaris, segons les combinacions entre català, castellà i anglès, principalment. Els sol·licitants més habituals han estat el conjunt del PAS, si bé el PDI també ha utilitzat el servei per adequar lingüísticament els seus articles i treballs de recerca.

Al costat d’aquest suport prestat des del Gabinet Lingüístic, i com a complement, es continuen actualitzant una sèrie d’eines per tal que els membres de la comunitat universitària –però també qualsevol persona externa d’arreu que pugui estar-hi interessada– disposin de recursos de referència adequats que ajudin, com a institució, a utilitzar un model de llengua de qualitat, coherent i homogeni. Aquestes eines de suport són les següents:

 • Pàgina web del Gabinet Lingüístic, que conté altres informacions i enllaços d’interès per aconseguir una llengua de qualitat
 • Documents administratius de la UPF
 • Llibre d’estil de la UPF
 • Glossari universitari
 • Nomenclatura de la UPF

D’una altra banda, s’han de destacar també les accions següents:

 • Col·laboració en l’organització de la Tercera Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra (octubre del 2017), dedicada al sentiment de pertinença i la llengua, així com suport al desenvolupament de les tasques de la Càtedra i al desplegament de les accions que duu a terme.
 • Impartició al personal d’administració i serveis del curs Taller Participatiu sobre Redacció de Textos en Català (abril del 2018).
 • Inici de la publicació quinzenal d’un seguit de recomanacions lingüístiques a l’apartat “Recorda que...” del Breus UPF (des de l’octubre del 2017). 
 • En l’àmbit cooperatiu, assistència a les reunions convocades pel canal GTTN-Xarxa Vives, amb l’objectiu de facilitar la col·laboració terminològica entre el TERMCAT i la Xarxa Vives d’Universitats.
 • Participació en la V Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat com a membres del jurat.
 • Coordinació i seguiment de la feina encarregada als becaris de Traducció i Interpretació i de Llengües Aplicades.

Taula 7.11. Correccions i traduccions de Serveis Lingüístics, per mesos i per nombre de paraules. Curs 2017-2018


Voluntariat Lingüístic 

Durant el curs 2017-2018 el programa de Voluntariat Lingüístic ha continuat treballant tant per oferir una ampli ventall de sortides i visites guiades als estudiants internacionals com per garantir una gestió eficient del programa de parelles lingüístiques. Un dels reptes que el VL ha hagut d’afrontar aquest any ha estat l’increment del nombre d’estudiants internacionals a la UPF, que ha resultat en un augment de la demanda tant per assistir a les sortides com per participar en el programa de parelles lingüístiques.


Programa de visites i activitats culturals

Des del 30 de setembre del 2017 fins al 2 de juny del 2018, el Voluntariat Lingüístic ha programat un total de 35 visites i activitats, 12 en el primer trimestre, 11 en el segon i 12 en el tercer. Del total de sortides i activitats, 21 s’han fet per Barcelona, 13 per la resta de Catalunya i una al Principat d’Andorra. Aquestes visites s’han fet majorment en dissabte (28 sortides, una de les qual de tot un cap de setmana), i les set restants s’han fet en dies entre setmana.


Llista de sortides del primer trimestre:

 1. Passejada en catamarà del port Olímpic al port vell + ruta panoràmica en autocar per Barcelona
 2. Ruta per la Barcelona romana i medieval
 3. Visita a l’Escala, les ruïnes d’Empúries, Sant Martí d’Empúries i la vila medieval de Pals
 4. Ruta per la Barcelona de 1714, al barri de la Ribera
 5. Visita al monestir de Ripoll + taller de pa amb tomàquet i castanyada + excursió al volcà de Santa Margarida, a la Garrotxa
 6. Visita al recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau, Barcelona
 7. Caminada entre vinyes + visita i tast de vins a un celler del Penedès
 8. Visita al Parlament de Catalunya, Barcelona
 9. Visita a l’Observatori Fabra + caminada per la carretera de les Aigües, Barcelona
 10. Visita a la ciutat de Girona
 11. Visita al monestir de Pedralbes i al barri Sarrià, Barcelona
 12. Ruta de tradicions nadalenques + festa de fi de trimestre al Rectorat de la UPF


Llista de sortides del segon trimestre:

 1. Visita al Palau de la Generalitat i al campanar de l’església dels Sants Just i Pastor
 2. Visita a Montblanc, a un celler de la comarca i calçotada + concurs de beure amb porró a Barberà de la Conca
 3. Ruta per l’Eixample modernista, Barcelona
 4. Visita a la ciutat de Figueres, a la fortalesa de Sant Ferran i al Museu Dalí
 5. Visita al Parlament de Catalunya, Barcelona
 6. Ruta per la muntanya de Montjuïc, Barcelona
 7. Visita a l’aqüeducte de les Ferreres i a la ciutat de Tarragona
 8. Ruta per la Barcelona de Picasso i de Miró
 9. Cap de setmana turístic i d’esquí al Principat d’Andorra
 10. Ruta dels turons: esmorzar-dinar de fi de trimestre al turó de la Rovira + caminada fins al turó del Carmel i el Parc Güell, Barcelona
 11. Visita a Televisió de Catalunya


Llista de sortides del tercer trimestre:

 1. Visita a Sitges
 2. Ruta per Collserola: Tibidabo, torre de comunicacions i pantà de Vallvidrera, Barcelona
 3. Visita a la vila medieval i al castell d’Hostalric + taller de pa amb tomàquet i concurs de beure amb porró
 4. Taller de castells i assistència a un assaig dels Castellers de Barcelona
 5. Visita al barri de Gràcia i al refugi antiaeri de la plaça del Diamant, Barcelona
 6. Visita a Besalú, Banyoles i Girona
 7. Caminada entre vinyes + visita a un celler del Penedès
 8. Visita a la Biblioteca Nacional de Catalunya i al Gran Teatre del Liceu, Barcelona
 9. Visita a Montserrat + excursió al cim de Sant Jeroni
 10. Barcelona des del mar, Barcelona i el mar: passejada en catamarà pel front marítim de Barcelona + visita guiada sobre la relació de Barcelona amb el mar i la Barceloneta
 11. Assistència com a públic al programa d’humor i actualitat Està passant, de Televisió de Catalunya
 12. Visita a Vall de Núria, als Pirineus

 

Programa d’intercanvi de conversa (parelles lingüístiques)

Durant el curs 2017-2018 s’han creat un total de 369 parelles lingüístiques, a partir de les 746 sol·licituds rebudes, 370 sol·licituds d’estudiants internacionals i 376 d’estudiants catalans. Per trimestres, la distribució de les sol·licituds de parella lingüística ha estat la següent: en el primer trimestre, 217 sol·licituds d’estudiants internacionals i 211 d’estudiants catalans; en el segon trimestre, 74 sol·licituds d’estudiants internacionals i 92 d’estudiants catalans; i, finalment, en el tercer trimestre, 79 sol·licituds d’estudiants internacionals i 73 d’estudiants catalans.

La major part dels participants han estat estudiants de grau (el 74,6% del total de sol·licituds d’aquest curs), seguits dels estudiants de postgrau (20,5% del total de sol·licituds), mentre que el 4,9% restant correspon a professors, personal d’administració i serveis i antics alumnes. Cal destacar, d’altra banda, que el 62% del total de sol·licitants han estat dones. Pel que fa a les franges d’edat dels sol·licitants, al voltant del 85% dels participants tenien, en el moment d’enviar la sol·licitud, entre 17 i 25 anys. El 15% restant correspon a estudiants de més de 25 anys.

I pel que fa, finalment, a les llengües, els estudiants catalans han demanat 21 llengües diferents. L’anglès ha estat tant la llengua més demanada –present en el 67% de les sol·licituds dels estudiants catalans– com la llengua més oferta –present en el 70% de sol·licituds dels estudiants internacionals. Altres llengües com el francès, l’alemany i l’italià també han tingut una presència notable en el conjunt de sol·licituds, si bé amb una importància molt menor.

 

Programa de captació de futurs estudiants 

Campus Júnior

Es tracta d'un programa adreçat a estudiants de tercer i quart curs de l'educació secundària obligatòria (ESO), de primer de batxillerat o bé de cicle formatiu de grau mitjà. Té lloc els mesos de juliol i setembre. Per al 2018 s'han aprovat 32 cursos, finalment se n’han impartit 23. En total hi ha hagut 459 inscripcions.

UPF Sènior

S'ha continuat amb accions específiques de difusió del programa per a majors de 50 anys UPF Sènior. El curs 2017-2018 s'hi han matriculat 109 alumnes.

Pla de captació de futurs estudiants de grau

Dades generals de la campanya 

De la campanya de captació de futurs estudiants de grau del curs 2017-2018 cal destacar que la UPF ha ampliat la seva immersió en altres territoris, ja que ha participat, com a novetat, a fires de Castelló i de Sant Sebastià. Els resultats generals de la campanya són els següents:

 • Impacte directe: mitjançant activitats presencials, s'ha arribat a 39.736 estudiants de secundària (visites a/de centres de secundària, sessions informatives dels graus, fires, jornades d'orientació universitària d'entitats externes i altres activitats de promoció). Aquesta xifra representa un decrement del 4,1% respecte a les xifres del curs passat (41.474).
 • Impacte indirecte: 1.859.702  (visites de la web de graus, seguidors de xarxes socials, seguidors del blog i subscriptors del butlletí). 

Les dades concretes de les accions i les activitats que s'han portat a terme aquest curs són les següents:

Visites a/de centres de secundària

El nombre de visites ha estat de 214 (208 el curs 2016-2017) i s'ha informat 12.286 estudiants (12.496 el curs 2016-2017). Les visites, per tant, han augmentat un 2,9% respecte del curs passat. Per contra, la xifra total d'estudiants informats s'ha reduït un 1,7%.

Jornades de Portes Obertes dels Graus

El nom d'aquesta activitat ha canviat de Sessions Informatives dels Graus a Jornades de Portes Obertes dels Graus (JPO). Se'n van fer quatre el 17 de febrer, el 3 i 17 de març i el 17 d'abril del 2018. El nombre de futurs estudiants que han assistit a les JPO és de 7.987 (9.589 el curs 2016-2017). Aquest descens del 16,7%, tot i que se n'han fet 80 sessions —un 3,9% més que el curs passat (77)—, obeeix al fet que enguany s'han comptabilitzat els assistents reals i no pas els inscrits. 

Aquest curs s'han organitzat dues sessions informatives per a estudiants internacionals, en el marc de les JPO, amb l'objectiu de tractar les qüestions d'interès per a aquest col·lectiu pel que fa a l'accés a un grau de la UPF. 

Les inscripcions a les Jornades de Portes Obertes s'han fet amb Gecko, una nova eina que n'ha simplificat la gestió.

Fires

La UPF ha participat en 23 fires nacionals d'ensenyament, davant de les 21 el curs 2016-2017 (+ 9,5%). A banda de les fires habituals (Alacant, Ciutadella, Bilbao, Lleida, Tarragona, Sant Sebastià, Vitòria, Saragossa, Vigo, la Corunya, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, València, Pamplona, Barcelona, Madrid, Igualada i Valls), els territoris nous que s'han cobert han estat Girona, Eivissa i Castelló. El nombre d'estudiants atesos presencialment a les fires ha estat de 18.948, xifra que representa un 16,8% més que el curs passat (16.214).

Saló de l'Ensenyament 2018

S'hi van atendre 16.238 consultes d'estudiants (13.352 el curs 2016-2017), xifra que representa un 21,6% més que el curs passat.

Materials gràfics de promoció dels graus

S'ha editat un nou fullet general de graus i nou fullets dels graus en català. En ambdós casos, se n'ha canviat el disseny gràfic i en cadascun s'han agrupat els graus d'un mateix àmbit de coneixement: Grau Obert (sol en un fullet), ciències de la salut i de la vida, ciències polítiques i socials, comunicació, dret, economia i empresa, humanitats, enginyeries, i traducció i ciències del llenguatge.

Activitats per a secundària, batxillerat i cicles formatius 

El primer trimestre es van actualitzar les activitats de la UPF i d'altres institucions adreçades als alumnes que volen fer estudis universitaris, als seus professors i als seus pares. La informació sobre aquestes activitats és a la web de graus.

Visites a la web de graus

A la web de graus s'han obert 506.491 sessions, el que s'ha traduït en 1.833.242 pàgines visitades.   

Xarxes socials

Durant aquest curs s'ha treballat intensament en la captació de futurs estudiants de grau a través dels comptes Jo, la Pompeu de Facebook, de Twitter i d'Instagram, adreçats als estudiants de secundària. La pàgina de Facebook té actualment 3.000 seguidors, un 3,5% més que el curs anterior (2.898). I Twitter en té 2.216, un 7,3% més (2.066). Així mateix, el perfil Jo, la Pompeu a Instagram, xarxa social per compartir fotografíes, ha passat de 1.360 seguidors a 1.512 (+ 11,2%). El perfil serveix per donar a conèixer els diferents espais de la Universitat, així com part de la vida universitària i les activitats de promoció de la UPF.

Vídeos dels graus

S'ha continuat amb la producció de vídeos de graus. Aquest curs ha estat el torn del grau en Publicitat i Relacions Públiques, el grau en Dret i els graus en Economia i Empresa.

Butlletí L'Hora del Pati

L'Hora del Pati és el butlletí electrònic mensual per als futurs estudiants de grau. El butlletí, al qual s'han de subscriure els usuaris, informa sobre qüestions d'interès per a aquest col·lectiu i les diferents activitats que organitza la UPF adreçades a estudiants de secundària (fires, sessions informatives, visites a centres, etc.). D'una altra banda, el butlletí també presenta les diferents titulacions de la UPF a través d'un estudiant de cada grau.

Actualment, té 6.757 subscripcions, que representen un augment del 48,8% (4.540 subscriptors el curs 2016-2017).

Blog Universitari per fi

El blog Universitari per fi està pensat per a futurs estudiants de grau. Els autors són estudiants de grau que relaten en primera persona la seva experiència a la UPF.

Aquest curs, el blog ha rebut 12.975 visites, un 10,7% menys que el curs anterior (14.526). S'hi han publicat 24 apunts.

Altres activitats

Pel que fa a les activitats organitzades pels centres de la UPF o per institucions externes, com ara els premis als millors treballs de recerca de batxillerat i les jornades d'orientació universitària (JOU), s'han presentat 707 treballs, un 11,2 més que el curs anterior (636) i, en el cas de les JOU, hi han assistit 515 estudiants, un 25,9% (409).

Pla de captació de futurs estudiants de postgrau

De la campanya d'aquest curs, cal destacar-ne els resultats, que han tingut un impacte directe en més de 5.000 persones, entre assistents a les sessions informatives de màsters, persones ateses a les fires, consultes telefòniques i de correu electrònic del Punt d'Informació a l'Estudiant i correus informatius, i un impacte indirecte en 500.000 persones entre visites de la web de màsters i de doctorats, seguidors de xarxes socials, clics a les campanyes de Google Adwords i altres activitats de promoció.

Les activitats i les accions es resumeixen en atenció presencial d'estudiants en fires o en sessions informatives (2.163), correus a les persones interessades en l'oferta acadèmica de la base de dades (aproximadament, 4.000 registres), contacte amb els agents i amb les universitats sòcies de la UPF en matèria de cooperació acadèmica i, finalment, el reforçament de la marca UPF mitjançant els recursos que ofereix Internet (xarxes socials, Google Adwords, presència a portals educatius, etc.).

Fires

Els països i les ciutats que s'han visitat han estat: Emirats Àrabs Units (Dubai), Turquia (Istambul), Xina (Beijing, Guangzhou i Xangai), Indonèsia (Yogyakarta, Jakarta), Brasil (Rio de Janeiro i São Paulo), Mèxic (Puebla, Guadalajara i Mérida), Equador (Quito), Colòmbia (Bogotà) i Perú (Lima).

L'assistència a fires ha permès atendre 3.000 persones i obtenir un total de 1.400 contactes nous.

Sessions informatives a la UPF

S'han organitzat les sessions informatives dels màsters universitaris següents, d'abril a maig del 2018: màster en Bioinformàtica per a les Ciències Socials; sessió informatica conjunta dels màsters ETiC, master in Computational Biomedical Engineering; màster en Història del Món, i màster en Salut Pública.

Hi han assistit 35 persones.

Sessions informatives fora de la UPF

Aprofitant els desplaçaments a fires internacionals, s'han fet deu sessions informatives, que han tingut un total de 762 assistents, a les ciutats de Dubai, Istanbul, Beijing, Guangzhou, Xangai, Quito, Bogotà i Lima.

Campanya de publicitat a Internet

S'han activat 15 campanyes i 44 anuncis de març a juny del 2018; el nombre de clicks rebuts ha estat de 7.979, el que ha representat una despesa de 3.268,59 euros.

Continuant amb el disseny que es va fer el curs passat, cada campanya correspon a un màster, a uns països seleccionats i a un idioma. L'objectiu d'aquest disseny és tenir un control més exhaustiu de cada màster quant a despesa.

Els criteris de segmentació de les campanyes han estat: àrea geogràfica/país i idioma. Així doncs, cada màster té una campanya seguint aquests criteris: Espanya, campanyes en castellà i en català; Llatinoamèrica, campanyes en castellà (Colòmbia, Mèxic, Perú, Equador, Xile i Argentina); Europa, campanyes en anglès (França, Itàlia, Alemanya, Regne Unit i Holanda); Estats Units, campanyes en anglès i en espanyol (Califòrnia, Florida, Texas i Nova York), i altres, campanyes en anglès (Turquia, Índia i Brasil).

Els països se seleccionen segons dos criteris: països target per a la Universitat i consulta de les visites que en rep la web de la UPF (Google Analytics).

Màsters en els quals s'ha activat la campanya de Google Adwords: Comunicació Social, Recerca Biomèdica, Estudis del Discurs, European Global Law, Estudis Migratoris, Sociologia, Sistemes Intel·ligents Interactius, Enginyeria Biomèdica Computacional, Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius i Història del Món.

Finalment, per tal de reforçar la visibilitat durant la cinquena convocatòria de preinscripció (19 d'agost) s'activen les campanyes dels màsters que tenen oberta l'admissió.

Xarxes socials

S'han promocionat els màsters de la UPF i les activitats relacionades (sessions informatives, fires, etc.) a través dels comptes institucionals, ja que tenen un gran volum de seguidors i permeten aconseguir una cobertura més àmplia: Facebook (38.633 seguidors), Twitter (28,8 k) i Instagram (9,282).

Web de màsters i doctorats 

El nombre de visites a la web de màsters han estat 325.295, amb un total d'1.321.944 pàgines visitades. El 56,53% de les visites són nacionals. Pel que fa a les visites internacionals, Colòmbia, Estats Units, Perú, Equador i Xile són els principals països des d'on arriben visites a la web de màsters de la UPF.

Pel que fa a la web de doctorats, el nombre de visites ha estat de 34.419, amb un total de 194.328 pàgines visitades. El 52,20% de les vistes són internacionals. Colòmbia, Estats Units, Itàlia, Mèxic, Xile, Regne Unit i Equador són els principals països des d'on arriben visites a la web de doctorats de la UPF.

Materials de promoció

S'ha reeditat el fullet general de graus, màsters i doctorats en castellà, anglès i xinès.

D'altra banda, s'han reeditat els fullets específics dels màsters en Salut Pública, Democràcies Actuals, Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius, Sistemes Intel·ligents Interactius.

En col·laboració amb l'Oficina de Mobilitat i Acollida del Servei de Relacions Internacionals, s'han tramès fullets globals de graus, màsters i doctorats a les universitats partnerS’han fet un total de 75 enviaments a diferents universitats europees, dels Estats Units i del Canadà, Llatinoamèrica, la Xina, Austràlia i Japó. Això suposa uns 1.875 fullets distribuïts (en anglès i en castellà).

Vídeos de màsters

Aquest curs s'han produït tres vídeos: màster en Estudis de Traducció, màster en Història del Món i master in Wireless Communications.