Campus de la Ciutadella

En absència d’obres de nova planta, les actuacions d’infraestructures s’han centrat en obres de reposició, adaptació i millora (RAM), i s'han fet un seguit d’intervencions, com ara:

Finalització de la millora del paviment de la plaça de l’àgora, obra que s’ha desenvolupat per fases i que s’han completat a l’inici d'aquest curs.

Finalització de la construcció d’un aljub subterrani a l’edifici Roger de Llúria que permetrà regular l’aqüífer subjacent al campus i optimitzar els consums energètics de la climatització dels diferents edificis del campus. Dins del mateix sistema hídric, actualment s’està treballant en la posada en servei de dos nous pous de captació d’aigua que milloraran també l’eficiència del sistema de climatització del campus.

Continuació dels treballs de millora de la compartimentació contra incendis de l’edifici Jaume I, per tal d’adequar-lo a la normativa actual.

Col·locació d’arbres a la plaça de l’àgora i execució dels treballs de plantació d’una façana verda a l’edifici d’habitatges militars, amb l’objectiu de millorar l’entorn de la connexió del nostre campus amb el carrer Wellington, i d’una sèrie d’arbres a la plaça de l’àgora.

Finalment, i en resposta a les peticions formulades reiteradament pels estudiants, s'ha continuat l’ampliació de preses elèctriques a les aules de teoria d’una part important d’aules del campus.

Així mateix, s’han mantingut contactes amb l'Ajuntament de Barcelona sobre diferents aspectes urbanístics del campus. Entre d'altres, podem esmentar la conversió en zona de vianants del darrer tram del carrer Ramon Turró.

I es continua la negociació amb els ocupants dels antics habitatges militars del carrer de Wellington, amb l'objectiu de recuperar la possessió de les finques que han de fer possible l'execució del projecte Icària II del CEI.

Campus del Poblenou

Aquest curs han finalitzat els treballs per tal de corregir el desconfort acústic a totes les aules de l'edifici Roc Boronat.

En la mateixa línia que al campus de la Ciutadella, s’han instal·lat endolls en aquelles aules de teoria que encara no en disposaven.

S’ha estat treballant en el projecte de transformació de l’àrea Tallers, per tal d’adequar els espais al nou model educatiu que es vol implantar a la Universitat.

Aquest projecte preveu una intervenció per assolir la creació d’espais compartits, pensats per al treball col·laboratiu i interseccional entre la docència, la recerca i l’empresa, i on es desenvoluparan dinàmiques educatives que van més enllà de la clàssica formació reglada i que finalment han de constituir un punt de trobada obert a tot el campus.

Aquest projecte inclou així mateix la renovació tecnològica de l’equipament tècnic i audiovisual dels espais de l’àrea Tallers.

La inversió en obres i en instal·lacions generals prevista és de més d’un milió d’euros i el termini d’execució s’allargarà fins a l’inici del curs 2020-2021. Val a dir que aquesta actuació necessàriament haurà de compatibilitzar-se amb el funcionament ordinari dels espais, amb l’objectiu de minimitzar les molèsties a la docència.

Campus del Mar

Aquest curs s'ha consolidat la gestió del funcionament del nou edifici del Campus Universitari Mar, al carrer del Dr. Aiguader. Aquest edifici és utilitzat per la UPF, la UAB i l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar, que comparteixen els serveis comuns i la gestió del qual ha estat encomanada a la UPF.

També durant aquest curs s’han finalitzat els treballs i s’ha posat en servei les sales de simulació clínica de l’edifici docent i s’han fet diversos treballs de millora, com els revestiments per millorar el confort acústic de l’entrada de la Biblioteca del campus.

A l’àmbit del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), la Universitat va arribar a un acord al el Consorci PRBB per tal d’ampliar en 1.463 m2 la superfície ocupada pels grups de recerca de la UPF. Aquesta ampliació ve relacionada amb una redistribució dels espais ocupats anteriorment, i s'abandonen 771,50 m2 de la superfície de la planta quarta i es traslladen els grups a les plantes setena i vuitena (1.760 i 475 m2 respectivament).

Aquesta actuació ha requerit l’execució d’obres d’adequació, amb una inversió de 613.000 euros, cofinançada mitjançant un ajut FEDER.

Les obres han estat dirigides per la Direcció d’Infraestructures del PRBB, en col·laboració amb els equips tècnics de laboratori i de manteniment de la Universitat.

Edifici Mercè

Les necessitats de disposar de noves sales de reunions i l’oportunitat que ens ofereix el canvi d’estratègia en equipament de processament de dades, ha fet possible reconvertir el centre de càlcul de l’edifici, situat a la planta baixa, en una sala de reunions amb capacitat per a catorze persones.

La situació d’aquesta sala a la planta baixa la converteixen en idònia per a reunions amb persones externes a la UPF.