El 2017 el finançament global obtingut per la UPF s'ha situat en 45,9 milions d'euros, import superior al del 2016 (40,8 milions d'euros). Destaca l'augment del finançament europeu, que s'ha triplicat respecte al 2016 i que ha representat la principal font de finançament (46% del total el 2017), nivell molt superior a l'obtingut en exercicis anteriors. L'augment s'explica pels resultats excel·lents en les convocatòries del European Research Council, en què s'han obtingut 9 projectes dels programes Advanced, Consolidator i Starting Grants per un import total de 14,9 milions d'euros. Aquests resultats consoliden la UPF en els primers llocs, entre les entitats espanyoles, en captació de recursos europeus. 

Si es tenen en compte els ajuts del PDI de la UPF gestionats per les entitats del Grup UPF (CREI, CRG, IBEI, IMIM i ISGlobal), el finançament se situa en 51,7 milions d'euros.